Центр підтримки технологій та інновацій (TISC)

В рамках угоди між Державною організацією «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» та Національним університетом будівництва і архітектури на базі КНУБА створено Центр підтримки технологій та інновацій (TISC).

Центр підтримки технологій та інновацій (TISC) – міжнародний проєкт підтримки винахідництва, інновацій та стартап проєктів, започаткований Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (WIPO).

Національна мережа TISC спрямована на формування ефективної системи реалізації прав інтелектуальної власності суб’єктами інноваційної діяльності та активізації співпраці Центрів підтримки технологій та інновацій різних країн у рамках міжнародної мережі TISC. TISCs в КНУБА надає послуги, націлені на розробку інноваційного потенціалу, властивого науковим, промисловим та діловим сферам.

Тому пропонуємо Вам ознайомитись із інфодовідкою щодо переліку послуг, які може надавати регіональний TISCs інноваторам, винахідникам, авторам, стартапам, розроблених відповідно до загальних вимог ВОІВ.

Види послуг:

  • надання доступу до патентних і непатентних інформаційних ресурсів;
  • надання консультаційної допомоги щодо використання вищезазначених інформаційних ресурсів;
  • організація дистанційного навчання за програмами Академії ВОІВ;
  • надання загальної інформації щодо законодавства у сфері інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, а також нормативно-правових актів з оформлення і подання заявок на отримання охоронних документів на ОПІВ і підтримання їх чинності;
  • надання допомоги в проведенні пошуку та отриманні технічної інформації;
  • навчання навичкам проведення пошуку в спеціалізованих базах даних та інших інформаційних ресурсах у сфері інтелектуальної власності;
  • надання базових рекомендацій з формування ліцензійних договорів;
  • інформування про можливості отримання консультацій фахівців з інтелектуальної власності;
  • консультування з загальних питань оформлення і подання заявок (у тому числі в електронному вигляді) на видачу охоронних документів на ОПІВ;
  • інші послуги.

 

За консультаціями просимо звертатися:

 Керівник TISC в КНУБА: Матвієнко Тарас Олександрович

тел. (067) 345-99-55

e-mail: matviienko.to@iino.in.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram