ДЕМИДОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Демидова Олена Олександрівна – доцент кафедри організації та управління будівництвом, кандидат технічних наук, доцент, дійсний член Академії будівництва України, лауреат  премії Академії будівництва України іменіакадеміка М. С.Буднікова.

ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-4636-1535

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hI=uk&user=hb3zfBQAAAAJ J&hl=ru

ResearchGate: https:https://www.researchgate.net/profile/Olena-Demydova

demydova.oo@knuba.edu.ua

тел. (044) 245-48-51,  кімната 318 

Освіта 

У 1982 році закінчила Київський інженерно-будівельний  інститут за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» та здобула кваліфікацію  інженер-будівельник. У 1989 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук .

 

У 2018 році пройшла наукове стажування в Державному підприємстві «Науково-дослідний інститут будівельноговиробництва. Наказ № 285 від 11.07.2018. У 2018 та 2019 роках пройшла стажування в Ізраїльскій незалежній академії розвитку науки. Certificate №36/18, наказ № 629/1 від 05.07.19 р. Certificate № 19/41, наказ № 528/1 від 1.07.20 р.

Досягнення у професійній діяльності

Загальна інформація 

Загальний стаж роботи 45 років. Науково-педагогічний стаж 35 років. 

З 1975 року працює в КНУБА на посадах  інженера, наукового співробітника науково-дослідного сектору, ассистента кафедри організації та управління будівництвом, з 1996 року – доцент кафедри організації та управління будівництвом.  

У 1982 році закінчила Київський інженерно-будівельний інститут, за спеціальністю “Промислове та цивільне будівництво” та здобула кваліфікацію інженер-будівельник,  диплом ЗВ № 791066  від 30.06.1982 р.

У 1989 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.08 «Технологія і організація  будівництва ». Тема дисертації «Сумісна оптимізація календарного плану і будгенплану (в обмежених умовах будівництва)», диплом КД № 007957 від 18.10.1989 р.

У 1997 році присвоєно вчене звання доцента.

Підготувала 1 кандидата технічних наук.

Перелік навчальних дисциплін

1.Маркетинг (073 «Менеджмент», 051 «Економіка»).

 

 1. Організація і управління будівництвом (073 «Менеджмент»).
 2. Організація виробництва (051 “Економіка”).
 3. Керівник атестаційних робіт магістрів та бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

 

Науково-методична робота 

Автором опубліковано більше 100 наукових,  методичних праць, серед яких 1 підручник, 1 навчальний посібник, 4 монографії.

 

Розробник 4 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА.   https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2199;          https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2198;        https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2214;       https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2211

Напрями наукової діяльності 

Розробка і оптимізація організаційно-технологічних, управлінських і маркетингових рішень в будівництві.

 

Публікації:

2022 р.

Статті у  виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Демидова О.О., Шатрова І.А., Грибан Д.О. Проблеми реконструкції житлових будинків різних періодів будівництва. ТОВ «Видавництво «Ліра-К» Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Збірник наукових праць , Випуск 49, Частина 1 Технічний ISSN 2707-9376 с.92-97. . (НБД: Google Scholar, CrossRef, BACE
 2. Савенко В., Демидова О., Гончаренко Т., Нестеренко І., Шатрова І. Якість управління, його вимірювання і поліпшення// Управління розвитком складних систем.- 2022.-№50.-С.52-59. (Видання внесене до МНБ Ulrich’s,Coperniscus, BASE)                                                                                                                                                                                     3. Демидова О.О.,  Шатрова І.А., Савенко В.І. Формування моделі поведінки покупців на ринку житлової нерухомості. Збірник праць ХVІ Міжнародної наукової конференції „Наука та освіта”. Хайдусобосло (Угорщина), 2022.-124-128 ISBN 978-966-330-403-8

4.Шатрова І.А., Демидова О.О., Матвієвський С.В. Алгоритм оптимального розв΄язання ресурсної задачі лінійного програмування   Збірник праць ХVІ Міжнародної наукової конференції „Наука та освіта”. Хайдусобосло (Угорщина), 2022.-  с.161-165 ISBN 978-966-330-403-8

 1. Демидова О.О., Шатрова І.А., Тугай О.А., Савенко В.І., Ворніческу О.С. Ефективність виконання робіт житлового будівництва комплексними бригадами і оптимізація тривалості будівництва. TRENDS OF MODERNSCIENCE AND PRACTICE V International scientific and practical conference Ankara, Turkey,8-10 Februari 2022.- с.68-74 ISBN978-1-68564-508-3\
 2. Демидова О.О., Шатрова І.А, Визначення характеристик і дослідження ефективності процесу виконання робіт житлового будівництва. ΄΄Multidisciplinari academic research, innovation and results΄΄  ХХІІ Internationalscientific and   practical conference Prague, Czech Republic, 07-10June 2022. ISBN979-8-88680-832-2 с.52-54
 3. Шатрова І.А, Демидова О.О. Система комплексної підготовки будівельного виробництва під час відбудови країни після війни. Сучасні досягнення в науці та освіті: зб.праць ХVІІ Міжнар. наук.конф., м.Нетанія (Ізраїль).- Хмельницький: ФОП Ковальский В.В. 2022.- с.129-132
 4. 8. Демидова О.О., Шатрова І.А, Розробка стратегії просування товару в будівельній галузі. Сучасні досягнення в науці та освіті: зб.праць ХVІІ Міжнар. наук.конф., м.Нетанія (Ізраїль).- Хмельницький: ФОП Ковальский В.В. 2022.-с.123-127
 5. Шатрова І.А, Демидова О.О. Вимоги до якості будівельної продукції. ХХVІ International scientific and practicalconference «Problems of science and practice, tasks and ways to solve them», Helsinks, Finland, July 2022. С27-30
 6. 10. О.О.Демидова, І.А.Шатрова, Амачки Нуссер. Концепція «Вертикального міста» як об΄єкт проектування в умовах пустині Сахара на території м.Марзуга . ХХХ International scientific and practical conference «The newestproblems  of science and ways to solve them», Helsinks, Finland, August 2022- с.25-29.
 7. Шатрова І.А, Демидова О.О. Тенденції та перспективи розвитку виробництва асфальтобетону. Х Internationalscientific and practical conference «Analisis of modern ways of development of science and scientific discussion»,Bilbao, Spain, November 29- Desember 02, 2022. С-38-40.

 

Матеріали конференцій:

 1. Демидова. О О., Шатрова І.А. Маркетингові дослідження як фактор успіху в діяльності будівельного підприємства. Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові стратегії,підприємництво і торгівля :сучасний стан, напрямки розвитку»м.Київ, 27 жовтня 2022року с.299-302
 2. Демидова О.О., Шатрова І.А. Організація будівництва під час реконструкції зруйнованих будівель і споруд. Матріали тез IV Міжнародної науково-практичної конференції ΄΄Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві΄΄(м.Київ, 7-8червня 2022р.)
 3. Шатрова І.А., Демидова О О. Дослідження ефективності процесу виконання робіт житлового будівництва. Матеріали тез VII Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві» м.Київ, 17-18 листопада 2022. С160-162
 4. Шатрова І.А, Демидова О.О. Розробка календарних планів забудови мікрорайонів містобудівними комплексами Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС–2022) матеріали тез доповідей ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (м.Чернігів,26-30травня2022р.): у 2-т.-Чернігів;ЧНТУ, 2022.-Т.2.- С.102-103. ISBN978-617-7932-16-0
 5. Шумак Л.В, Демидова О.О., Філіппов. Застосування сучасних технологій у будівництві у період дії воєнного положення. Термомодернізація жилих і громадських будівель. The 13th International scientific and practical conference “Implementation of modern technologies in science” (December 20-23, 2022) Varna, Bulgaria. International Science Group. 2022. 574 p.

 

Монографії:

 1. Демидова О.О, Савенко В.І., Шатрова І.А., Нестеренко І.О. та ін. Дослідження і математичне моделювання організаційних структур та інтелектуальні інформаційні інструменти в організації і управлінні будівництвом. Київ, Центр учбової літератури, С.148
 2. Савенко В.І., Демидова О.О., Шатрова І.А., Дубинка О.В., Осипова А.О., Ємельянова О.М. та ін. Менеджмент якості в будівництві і геном ділової досконалості організації. Київ, Центр учбової літератури, 2022 с.236

 

 

Навчально-методичні праці:

 1. Шатрова І.А., Демидова О.О., Матвієвський С.В.,Шебек М.О. Оптимизация использования ресурсов в строительстве (разработка календарных планов застройки микрорайонов градостроительными комплексами и оптимизация использования строительных машин и транспорта в строительстве): методические указания к изучению дисциплины специальной подготовки / сост.: И.А.Шатрова, Е.А.Демидова, С.В.Матвиевский, Н.А.Шебек.- Киев: КНУСА, 2022.- 76 с.

 

2021 р.

Статті у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Демидова О.О., Шатрова І.А. Система інтегрованих маркетингових комунікацій будівельного підприємства. Збірник праць XIV Міжнародної наукової конференції м.Хайдусобосло (Угорщина). Хмельницький: ФОП Ковальский В.В. 2021.- С.95-99
 2. Шатрова І.А. , Демидова О.О. Постановка і математичне формулювання ресурсної задачі про призначення. Збірник праць XIV Міжнародної наукової конференції м.Хайдусобосло (Угорщина). Хмельницький: ФОП Ковальский В.В. 2021.- С.35-38
 3. Савенко В.І., Демидова О.О., Шатрова І.А., Нестеренко І.С, Орлик Ю.В. Геном ділової досконалості і ділова культура виробничої організації-основа культури виробничих відносин суспільства. ТОВ «Видавництво «Ліра-К»ISSN 2707-9376  Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Збірник наукових праць , Випуск 48, Частина 1 Технічний 2707-9376 (Online) с.21-29 . (НБД: Google Scholar, CrossRef, BACE
 4. 4. Демидова О.О., Шатрова І.А., Савенко В.І. Маркетинг персоналу на будівельних підприємствах. ХНУ , ISBN 978-966-330-397-0 СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ В НАУЦІ ТА ОСВІТІ . Збірник праць XVI Міжнародної наукової конференції, 1-8 листопада 2021р., м. Нетанія , Ізраїль Iftomm.ho.ua , с.70-74
 5. Шатрова І.А. , Демидова О.О.,Матвієвський С.В. Постановка і математичне формулювання задачі про прикріплення споживачів до постачальників. ХНУ , ISBN 978-966-330-397-0СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ В НАУЦІ ТА ОСВІТІ . Збірник праць XVI Міжнародної наукової конференції, 1-8 листопада 2021р., м. Нетанія , Ізраїль

Iftomm.ho.ua с.115-118

 1. 6. Демидова О.О., Савенко В.І., Шатрова І.А., Клюєва В.В., Нестеренко І.С. Основа розвитку будівельного підприємства – ділова досконалість та інноваційні технології за підтримки державних інститутів. International Science Group Журнал Multidisciplinary academic research and innovation Том 27 с.49-56

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1uMGdWcAAAAJ&citation_for_view=1uMGdWcAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC

 1. Демидова О.О., Литвиненко О.В., Моголівець А.А.Б Новак Є.В. Вплив сезонних чинників на якість, вартість, трудомісткість та інші параметри будівництва. The Scientific Heritage, № 74. Global Science Center LP. 2021.

 

Матеріали конференцій:

 1. 1. Демидова О.О., Шатрова І.А. Формування стратегії просування будівельної продукції. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку: Матеріали ІІ Міжнародної науково- практичної , інтернет конференції: (Київ, 29 квітня 2021року: тези доповідей). КНУБА -2021 с.195-198
 2. Шатрова І.А., Демидова О.О. Дослідження характеристик процесу виконання будівель но-монтажних робіт житлового будівництва. Міжнародний науково-технічний форум«Архітектура та Будівництво : нові тенденції і технології. Теорія та практика.»VI Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві» Київ 26-27 жовтня 2021р.

 

Монографії:

Савенко В.И., Демидова О.О., Шатрова І.А., В.И.Нестеренко, И.С.Клюева Monograf.

SCIENTIFIC FONDATIONS  OF SOLVING ENGINEERING TASKS AND PROBLEM.

Основные необходимые факторы эффективного развития строительной организации и проблемы внедрения инноваций. DOI 10.46299/ISG/2021.MONO.TECH.II ISBN978-1-63848-664-0 Boston (USA) – 2021 ISG-KONF.COMс.525-541.

 

Навчально-методичні праці:

 1. Шатрова І.А., Демидова О.О., Титок В.В., Ємельянова О.М. Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Оптимізація використання будівельних машин і транспорту у будівництві): методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи №2. – К.: КНУБА, 2021. – 32 с.
 2. Шатрова І.А., Демидова О.О., Титок В.В., Ємельянова О.М. Оптимизация использования ресурсов в строительстве (Оптимизация использования строительных машин и транспорта в строительстве: методические указания и задания к выполнению курсовой роботы №2. – К.: КНУСА, 2021. – 32 с.
 3. Шатрова І.А., Демидова О.О. Оптимизация использования ресурсов в строительстве: методические указания к изучению дисциплины специальной подготовки / сост.: И.А.Шатрова, Е.А.Демидова.- Киев: КНУСА, 2021.- 44 с.

 

 

2020р. 

Статті у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Демидова О.О., Шатрова І.А., Нікогосян Н.І. Інтернет-просування будівельної компанії та будівельного продукту в комплексі маркетингових заходів..Збірник праць XIVМіжнародної наукової конференції м.Хайдусобосло (Угорщина). Хмельницький: ФОП Ковальский В.В. 2020.- С.16-20.
 2. Шатрова І.А. , Демидова О.О., Титок В.В. Визначення тривалості будівельних робіт з урахуванням організаційно-технологічних умов їх виконання .Збірник праць XIVМіжнародної наукової конференції м.Хайдусобосло (Угорщина). Хмельницький: ФОП Ковальский В.В. 2020.- С.12-16.
 3. Демидова О.О., Шатрова І.А. Розробка комплексу маркетингових комунікацій будівельного підприємства Сучасні досягнення у науці та освіті.збірник праць XIVМіжнародної наукової конференції м.Нетанія (Ізраїль). Хмельницький: ФОП Ковальский В.В. 2020.- С.127-131
 4. Шатрова І.А., Демидова О.О. Постановка і математичне формулювання ресурсної задачі оптимізації розподілу будівельних машин по ділянках земляних робіт. Сучасні досягнення у науці та освіті.збірник праць XIVМіжнародної наукової конференції м.Нетанія (Ізраїль). Хмельницький: ФОП Ковальский В.В. 2020.- С.78-80
 5. 5. Демидова О.О., Шатрова І.А. Досвід і наукові дослідження з обгрунтування тривалості виконання робіт у будівництві. Зб.наук.праць „Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”.Вип. 45 технічний-К.: КНУБА, 2020.- С.71-79. . (НБД: Google Scholar, CrossRef, BACE

 

Матеріали конференцій:

 1. Демидова О.О., Шатрова І.А., Нікогосян Н.І. Організаційно-економічні засади приведення організаційного потенціалу у відповідність до обраної стратегії. Програма та тези доповідей VМіжнародної наук.техн .конференції „Ефективні технології в будівництві”. К.: 2020.- С. 128
 2. Демидова О.О., Максимов А.С., Новак Є.В. Методичний підхід до виявлення впливу сезонності на споживання енергоресурсів. Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві,містобудуванні та житлово-комунальному господарстві: матеріали Всеукраїнській наук.-практ.конференції 16-18 листопада 2020., мЗапоріжжя. С.18-20.Електрон.дані.- Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020.-1.ISBN 978-617-529-

294-5

 

Монографії:

 Демидова О.О., Шатрова І.А., Журавська Н.Е. та ін. Environmental protection:колективна монографія. Київ: «Видавництво Людмила», 2020- 140 с. ISBN 978-617-7828-54-8.

 

Навчально-методичні праці:

 1. Демидова О.О., Шатрова І.А, Титок В.В. Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Розробка і оптимізація календарного плану будівництва промислового підприємства.)Методичні вказівки, завдання і вихідні дані до виконання курсової роботи №1 для студентів , які навчаються за спеціальністю 192»Будівництво та цивільна інженерія» К.: КНУБА, 2020,- 20стр.
 2. Шатрова И.А., Демидова Е.А., Титок В.В. Оптимизация использования ресурсов в строительстве (Разработка и оптимизация календарного плана строительства промышленного предприятия)Методические указания, задания и исходные данные к выполнению курсовой работы №1 для иностранных студентов , который учатся за специальностью 192 «Строительство и гражданская инженерия» К.: КНУБА, 2020,- 22стр.

 

 

2019 р. 

Статті у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Демидова О.О.,Новак Є.В., Шатрова І.А., Титок В.В. Маркетингове забезпечення діяльності будівельного підприємства. Наука и образование: сб.тр. ХШ Междунар.науч.конф.,г.Хайдусобосло (Венгрия). Хмельницький: ФОП Ковальский В.В. 2018.- С.27-31. . ISBN 978-966-330-331-4.
 2. Демидова О.О., Нікогосян Н.І., Литвиненко Л.В. Реінжиніринг організаційно-технологічних процесів як чинник підвищення якості будівництва. Зб.наук.праць „Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”.Вип. 39,частина 2, технічний-К.: КНУБА, 2019.- С.106-110. ISBN 978-617-7748-27-3. . (НБД: Google Scholar, CrossRef, BACE
 3. Демидова О.О., Шатрова І.А., Нікогосян Н.І., Титок В.В. Особливості застосування інструментарію маркетингових комунікацій в будівництві. Сучасні досягнення у науці та освіті. Збірник праць XIVМіжнародної наукової конференції м.Нетанія (Ізраїль). Хмельницький: ФОП Ковальский В.В. 2019.- С.234-238
 4. Шатрова І.А., Демидова О.О. Дослідження залежності ефективності процесу виконання робіт від організаційно-технологічних умов житлового будівництва. Сучасні досягнення у науці та освіті.збірник праць XIVМіжнародної наукової конференції м.Нетанія (Ізраїль). Хмельницький: ФОП Ковальский В.В. 2019.- С.238-241
 5. Шатрова І.А., Демидова О.О. Оптимізація тривалості робіт житлового будівництва при їх виконанні спеціалізованими бригадами.Зб.наук.праць „Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”. Вип. 41. Технічний.-К.: КНУБА, 2019.- С.39-45. . (НБД: Google Scholar, CrossRef, BACE

 

Матеріали конференцій:

 1. Демидова О.О., Новак Є.В. Модель прогнозування впливу сезонності (природно-кліматичних умов) на терміни будівництва. Програма та тези доповідей ІУ Міжнародної наук.техн.конференції „Ефективні технології в будівництві”. К.: 2019.- С.147-148.
 2. 2. Демидова О.О., Новак Є.В. Особливості будівництва в зимових умовах. Програма та тези доповідей Міжнародної наук.-практ.конференції „Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві». К.: 2019.- С.49-51.

3.Титок В.В., Демидова Е.А., Новак Е.В.Влияние зимних условий на параметры бетонирования: принципы определения, причины, методы оценки.Проблемы безопасности на транспорте: материалы 1Х Междунар.науч.-практ.конф.Том 2.БелГУТ:2019/11.-С.28-30. ISBN 978-985-554-880-6

 1. 4. Демидова О.О., Котик Д, Новак Є. Розрахунок параметрів будівництва в зимових умовах на різних стадіях реалізації будівельних проектів – нормативна основа.International Scientific-Practicfl Conference of YoungScientists.Kyiv. 2019.
 2. Demydova Olena, Novak Evhenia. Forecasting of deviations of organizational and technological parameters of concreting under the influence of seasonality.Conference proceeding International Scientific-Practical Сonference of Young Scientists Kyiv,2019.

 

 

Навчально-методичні праці:

 1. Демидова О.О., Шатрова І.А., Титок В.В., Шебек М.О., Вотченікова О.В. Основи маркетингу. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів які навчаються за спеціальностю 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» К.: КНУБА, 2019, 12стр.

 

 1. Шатрова И.А., Демидова Е.А., Титок В.В., Шебек Н.А. Оптимизация использования ресурсов в строительстве (Разработка и оптимизация календарного плана строительства промышленного предприятия)Методические указания к выполнению курсовой работы №1 для иностранных студентов , который учатся за специальностью 192 «Строительство и гражданская инженерия» К.: КНУБА, 2019, 32стр.
 2. Демидова О.О., Шатрова І.А., Титок В.В., Шебек М.О. Оптимізація використання ресурсів у будівництві (Оптимізація використання будівельних машин і транспорту у будівництві)Методичні вказівки до виконання курсової роботи №2 для студентів , які навчаються за спеціальністю 192»Будівництво та цивільна інженерія» К.: КНУБА, 2019, 28стр.
 3. Шатрова И.А., Демидова Е.А., Титок В.В., Шебек Н.А. Оптимизация использования ресурсов в строительстве (Оптимизация использования строительных машин и транспорта в строительстве)Методические указания к выполнению курсовой работы №2 для иностранных студентов , который учатся за специальностью 192 «Строительство и гражданская инженерия» К.: КНУБА, 2019, 28стр.
 4. Савенко В.І., Демидова О.О., Шатрова І.А., Шебек М.О., Нікогосян Н.І., Нестеренко І.С. Організація виробництва. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 051 «Економіка підприємства» усіх форм навчання. К.: КНУБА, 2019, 32стр.

 

2018 р. 

Статті у  виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. 1. Демидова О.О., Новак Є.В. Причини відхилень параметрів будівельного процесу у житловому будівництві. Зб.наук.праць „Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”. Вип. 35.Технічний.-К.: КНУБА, 2018.- С.24-28. (НБД: Google Scholar, CrossRef, BACЕ
 2. 2. О.О.Демидова, І.А.Шатрова, Н.І.Нікогосян, В.В.Титок. Ігрове проектування як метод підвищення ефективності навчання спеціалістів будівництва. Современные достижения в науке и образовании: сб.трудов ХШ Менждунар. науч.конф., г.Нетания (Израиль). Хмельницкий: ФОП Ковальский В.В. 2018.- С.155-158
 3. 3. Гетун Г.В., Афанасьєва Л.В., Безклубенко І.С., Демидова О.О. Підготовка магістрів за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія». . Наука и образование: сб. трудов ХІ Международной научной конференции. Хайдусобосло (Венгрия), 2018.- С.98-101. ISBN 978-966-330-306-2.
 4. 4. Демидова О.О., Шатрова І.А., Нікогосян Н.І., Титок В.В. Організація проведення практичних занять методом аналізу конкретних ситуацій. Сб. трудов ХІ Международной научной конференции „Наука и образование”. Хайдусобосло (Венгрия), 2018.- С.101-103

 

Матеріали конференцій:

Демидова О.О., Новак Є.В. Аналіз причин відмов та збоїв ходу  будівельного процесу  житлових об’єктів. Програма та тези доповідей  Ш Міжнародної наук.техн.конференції „Ефективні технології в будівництві”. К.: 2018.- С.135-136.

 

 

Навчально-методичні праці:

 Демидова О.О., Шатрова І.А., Титок В.В., НікогосянН.І., Шебек М.О. Маркетинг: Методичні вказівки та завдання до виконання індивідуальної роботи для студентів,які навчаються за спец.073 „Менеджмент” денної та заочної форми навчання. К.: КНУБА, 2018, 24стр.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram