ДФ 02 191 АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУВАННЯ

Спеціалізована вчена рада ДФ 02 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 161 від 13.06.2022 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 50 від 30.05.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ватаманюк Наталії Юріївни на тему «Принципи трансформації внутрішньоквартальних просторів історичних міст (на прикладі міста Чернівці)» з галузі знань 19 «Архітектура і будівництво» за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

телефон: +38(098) 808-71-72

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: 04 серпня 2022 року, о 15:00 год.

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури, архітектурний факультет, кафедра інформаційних технологій в архітектурі,  прос.

Повітрофлотський, 31, м.Київ.

Посилання на онлайн трансляцію захисту дисертації: https://teams.microsoft.com/_#/pre-joincalling/19:DsXaBDS9uYV6AIwGO8NkI_D1Y4j9H4_95TghSX9kyNg1@thread.tacv2

Голова ради:

ІВАШКО Юлія Вадимівна, д. арх., проф., проф. кафедри основ архітектури та архітектурного проектування Київського національного університету будівництва і архітектури;

Рецензенти:

ЛЕЩЕНКО Нелля Арсентіївна, доктор архітектури, доцент, професор кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університет будівництва і архітектури;

КОЗАКОВА Олена Миколаївна, кандидат архітектури, доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури.

Опоненти:

РИБЧИНСЬКИЙ Олег Валерійович, доктор архітектури, доцент, професор кафедри архітектури та реставрації Національного університету «Львівська політехніка»;

ГНАТЮК Лілія Романівна, кандидат архітектури, доцент, завідувач кафедри дизайну інтер’єру факультету архітектури, будівництва та дизайну Національного авіаційного університету.

Науковий керівник:

ТОВБИЧ Валерій Васильович, д. арх., проф., зав. кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури.

Дисертація Ватаманюк Н.Ю.

Анотація Ватаманюк Н.Ю.

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну, теретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук офіційного опонента д.арх., Рибчинського О.В. на PhD дисертацію Ватаманюк Н.Ю.

Протокол створення та перевірки кваліфкованого та удосконаленого електронного підпису д.арх, Рибчинського О.В.

Рецензія рецензента д.арх., Лещенко Н.А. на PhD дисертацію Ватаманюк Н.Ю.

Протоколи створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису д.арх, Лещенка Н.А.

Відгук офіційного опонента к.арх, доц., Гнатюк Л.Р. на PhD дисертацію Ватаманюк Н.Ю.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису к.арх, доц., Гнатюк Л.Р.

Рецензія рецензента Козакової О.М. на PhD дисертацію Ватаманюк Н.Ю.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису к.арх., Козакової О.М.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії Ватаманюк Н.Ю.

Посилання на відеозахист дисертації Ватаманюк Н.Ю.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram