ДФ 03 263 ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 03 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 173 від 23.06.2022 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 50 від 30.05.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ковальової Анастасії Володимирівни на тему «Оцінка виробничого ризику при виконанні дорожніх робіт» з галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

телефон: +38(098) 808-71-72

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: 18 серпня 2022 року, 0 13:00.

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури, факультет інженерних систем та екології, кафедра охорони праці та навколишнього середовища, прос. Повітрофлотський, 31, м.Київ.

Посилання на онлайн трансляцію захисту дисертації: https://us04web.zoom.us/j/78256944191?pwd=4EpKgCdbArSg8ok2nCmXqTf9m_xj9F.1

Голова разової спеціалізованої ради:

ФРОЛОВ Валерій Федорович, д.т.н., проф., проф.кафедри фізики Київського національного університету будівництва і архітектури.

Рецензенти:

ГЛИВА Валентин Анатоліївна, д.т.н., проф., проф.кафедри фізики Київського національного університет будівництва і архітектури;

ЗДАНОВСЬКИЙ Володимир Григорович, д.т.н., проф., проф.кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва і архітектури.

Опоненти:

СУКАЧ Сергій Володимирович, д.т.н., проф., завід.кафедри цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

КРУЖИЛКО Олег Євгенович, д.т.н., с.н.с., проф.кафедри екології та економіки довкілля ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА».

Науковий керівник:

ВОЛОШКІНА Олена Семенівна, д.т.н., проф., професор кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва і архітектури.

Анатоція Ковальова А.В.

Дисертація Ковальова А.В.

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук офіційного опонента д.т.н., с.н.с, Кружилко О.Є. на PhD дисертацію Ковальової А.Ю.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису д.т.н., с.н.с. Кружилко О.Є.

Відгук офіційного опонента д.т.н., проф., Сукач С.В. на PhD дисертацію Ковальової А.В.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису д.т.н., проф., Сукач С.В.

Рецензія рецензента д.т.н., проф. Здановського В.Г. на PhD дисертацію Ковальової А.В.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису д.т.н., проф. Здановського В.Г.

Рецензія рецензента д.т.н., проф. Глива В.А. на PhD дисертацію Ковальової А.В.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису д.т.н., проф. Глива В.А.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії Ковальової А.В.

Посилання на відеозахист дисертації Ковальової А.В.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram