ДФ 06 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Спеціалізована вчена рада ДФ 06 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 29 від 02.02.2023 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 53 від 07.10.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сліпецького Володимира Володимировича на тему «Обгрунтування параметрів віброформувального обладнання для виготовлення бетонних виробів» з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

телефон: +38(098) 808-71-72

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: 29 березня 2023 року, об 11:00 год.

Посилання на онлайн трансляцію захисту: https://www.youtube.com/watch?v=mdDcGfCq7z4

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури, факультет автоматизації і інформаційних технологій, кафедра машин і обладнання технологічних процесів, прос. Повітрофлотський, 31, м.Київ.

Голова разової спеціалізованої ради:

БІЛИК Сергій Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри дерев’яних та металевих конструкцій Київського національного університет будівництва і архітектури.

Рецензенти:

ВАБІЩЕВИЧ Максим Олегович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури;

Опоненти:

ІВАНЧУК Ярослав Володимирович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютерних наук Вінницького національного технічного університет;

ЛАНЕЦЬ Олексій Степанович, доктор технічних наук, професор, директор інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка»

ОРИСЕНКО Олександр Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельних машин та обладнання Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Науковий керівник:

НАЗАРЕНКО Іван Іванович, д.т.н., проф., завідувач кафедри машин і обладнання технологічних процесів, Київського національного університету будівництва і архітектури.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук наукового керівника

Анотація на дисертацію

Дисертація Сліпецького В.В.

Відгук офіційного опонента к.т.н. О.В. Орисенко на дисертаційну роботу Сліпецького В.В.

Протокол про створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Відгук офіційного опонента д.т.н. проф., Іванчука Я.В. на дисертаційну роботу Сліпецького В.В.

Протокол створення та перевірки квалілфікованого та удосконаленого електронного підпису

Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. О.С. Ланець на дисертаційну роботу Сліпецького В.В.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рецензія рецензента д.т.н. М.О. Вабіщевича на дисертаційну роботу Сліпецького В.В.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Посилання на відеозахист дисертації Сліпецького В.В.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram