ДФ 07 191 АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Спеціалізована вчена рада ДФ 07 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 282 від 11 листопада 2022 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 53 від 07.10.2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Герич Катерини Іванівна на тему «Принципи формування архітектури інноваційних центрів зайнятості населення» з галузі знань19 «Архітектура і будівництво» за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

телефон: +38(098) 808-71-72

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: 17 січня 2023 році, об 11:00 год

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури, архітектурний факультет, кафедра інформаційних технологій в архітектурі, каб.319, прос. Повітрофлотський, 31, м.Київ.

Посилання на онлайн трансляцію захисту дисертації: https://us02web.zoom.us/j/88251682080?pwd=Q0E1SFJqT3RUR1BlMjl4S0Izay9OUT09

Голова разової спеціалізованої ради:

ЛЕЩЕНКО Нелля Арсентіївна, доктор архітектури, професор, професор кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університет будівництва і архітектури. 

Рецензенти:

УСТІНОВА Ірина Ігорівна, доктор архітектури, професор, професор кафедри містобудування Київського національного університету будівництва і архітектури;

БРІДНЯ Лариса Юріївна, кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд Київського національного університету будівництва і архітектури.

Опоненти:

ЧЕРНЯВСЬКИЙ Володимир Георгійович, доктор архітектури, професор, завідувача кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;

КОЛОДРУБСЬКА Олександра Іванівна, кандидат архітектури, доцент, доцента кафедри архітектури Львівського національного університету природокористування (Львівського національного аграрного університету)

Науковий керівник:

ТОВБИЧ Валерій Васильович, д. арх., проф., зав. кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Висновок наукового керівника

Анотація Герич К.І.

Дисертація Герич К.І.

Відгук офіційного опонента д.арх., проф. Чернявського В.Г. на дисертаційну роботу Герич К.І.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису д.арх., проф. Чернявського В.Г.

Рецензія на дисертаційну роботу к.арх., доц. Брідні Л.Ю. на дисертаційну роботу Герич К.І.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису к.арх., проф. Брідні Л.Ю.

Відгук офіційного опонента к.т.н., доц. О.І. Колодрубської на дисертаційну роботу Герич К.І.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електонного підпису к.т.н, доц. О.І. Колодрубської

Рецензія на рецензента д.арх., проф. Устінової І.І. на дисертаційну роботу Герич К.І.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису Устінова І.І.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії Герич К.І.

Посилання на відеозахист дисертації Герич К.І.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram