ДФ 19.191 Архітектура та містобудування

Спеціалізована вчена рада ДФ 19.191 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № ___ від 23.04.2024 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 20 від 29.03.2024 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сало Валерії Володимирівни на тему «Типологічні особливості архітектурно-планувальної організації підземних науково-дослідних комплексів в Україні» з галузі знань 19 «Архітектура і будівництво» за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури.

Онлайн посилання на захист:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

           ТІМОХІН Віктор Олександрович, доктор архітектури, професор, професор кафедри дизайну архітектурного середовища, Київського національного університету будівництва і архітектури.

Рецензенти:

           БУЛАХ Ірина Валеріївна, доктор архітектури, професор, професор кафедри дизайну архітектурного середовища Київського національного університету будівництва і архітектури.

           ЩУРОВА Вікторія Анатоліївна, кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри дизайну архітектурного середовища Київського національного університету будівництва і архітектури;

Опоненти:

           ГАЙКО Геннадій Іванович, доктор технічних наук, доктор будівництва, професор, професор кафедри геоінженерії Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

           РИНДЮК Світлана Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури Вінницького національного технічного університету.

Науковий керівник:

              ПРОСЛОВА Валентина Олександрівна, кандидат архітектури, доцент, кафедри дизайну архітектурного середовища Київського національного університет будівництва і архітектури.

Висновок наукового керівника

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація Сало В.

Протокол створення та перевірки квалілфікованого та удосконаленого електронного підпису

Анотація

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram