ДФ 25.192 Будівництво та цивільна інженерія

Спеціалізована вчена рада ДФ 25.192 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 242 від 19.06.2024 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 21 від 17.04.2024 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Башинського Олексія Володимировича на тему «Створення та критерії роботи конструктивних моделей сталевих балок із вогнезахистом» з галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури, архітектурний факультет.

Голова разової спеціалізованої ради:

МАКСИМ’ЮК Юрій Всеволодович, доктор технічних наук, професор, професора кафедри будівельної механіки Київського національного університет будівництва і архітектури

Рецензенти:

ЮРЧЕНКО Віталіна Віталіївна, доктора технічних наук, професора, професора кафедри металевих і дерев’яних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури;

ФЕСЕНКО Олег Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури.

Опоненти:

ОТРОШ Юрій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, начальник кафедри пожежної профілактики в населених пунктах Національного університету цивільного захисту;

КОСТИР Наталія Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Національного авіаційного університету

Науковий керівник:

БІЛИК Сергій Іванович, д.т.н., проф., Київського національного університету будівництва і архітектури.

Відгук наукового керівника

Висновок про наукову новизну. теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація Башинського О.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Анотація

Рецензія офіційного рецензента к.т.н., доц. Фесенко О. на дисертаційну роботу Башинського О.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рецензія

Протокол

Відгук офіційного опонента к.т.н., доц. Костира Н. на дисертаційну роботу Башинського О.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Відгук офіційного опонента

Протокол

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram