ДФ 26.192 Будівництво та цивільна інженерія

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.192 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 247 від 21.06.2024 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 21 від 17.04.2024 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Комара Миколи Антоновича на тему «Конструкції з клеєної та перехресно-клеєної деревини підсилені композитними стрічками» з галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури, архітектурний факультет.

Голова разової спеціалізованої ради:

МАКСИМ’ЮК Юрій Всеволодович, доктор технічних наук, професор, професора кафедри будівельної механіки Київського національного університет будівництва і архітектури

Рецензенти:

ЖУРАВСЬКИЙ Олександр Дмитрович, доктора технічних наук, професор, завідувач кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури.

Опоненти:

ПІНЧЕВСЬКА Олена Олексіївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технологій та дизайну виробів з деревини Національного університет біоресурсів і природокористування України;

ШЕХОРКІНА Світлана Євгенівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій Придніпровської державної академії будівництва та архітектури;

БІДАКОВ Андрій Миколайович, доктор технічних наук, доцент кафедри будівельного проєктування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Науковий керівник:

МИХАЙЛОВСЬКИЙ Денис Віталійович, д.т.н., проф., Київського національного університету будівництва і архітектури.

Відгук наукового керівника на дисертаційну роботу

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційної роботи

Дисертація

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Анотація

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram