ДФ 28.073 Менеджмент

Спеціалізована вчена рада ДФ 28.073 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 231 від 13.06.2024 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 21 від 17 квітня 2024  року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Халілова Арзу на тему «Менеджмент будівельних проєктів з застосуванням ВІМ технологій та штучного інтелекту на цифровій платформі» з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: 12 серпня 2024,

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури.

Голова разової спеціалізованої ради:

              ПОКОЛЕНКО Вадим Олегович, доктор економічних наук, професор, професора кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університет будівництва і архітектури.

              Рецензенти:

              ВЕРЕНИЧ Олена Володимирівна, доктора технічних наук, професора, професора кафедри управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури;

              БОЙКО Євгенія Григорівна, кандидата технічних наук, доцент кафедри управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури.

              Опоненти:

     СУХОНОС Марія Костянтинівна, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;

              БАРАБАШ Марія Сергіївна, доктора технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Національного авіаційного університету.

Науковий керівник:  БУШУЄВ Сергій Дмитрович, доктор технічних наук, професор.

Висновок про наукову новизну

Відгук наукового керівника

Дисертація

Протокол

Анотація

Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Сухонос М. на дисертаційну роботу Халілова Арзу

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рецензі офіційного рецензента к.т.н., доц. Бойко Є. на дисертаційну роботу Халілова Арзу

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Барабаш М. на дисертаційну роботу Халілова Арзу

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рецензія офіційного рецензента д.т.н., проф. Веренич О. на дисертаційну роботу Халілова Арзу

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Рішення

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram