ДФ 32.126 Інформаційні системи та технології

Спеціалізована вчена рада ДФ 32.126 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 258 від 26.06.2024 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 22 від 31.05.2024 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мазуренко Романа Володимировича на тему «Інтелектуальна система керування трафіком великого міста.» з галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Посилання на онлайн трансляцію:

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури, архітектурний факультет.

Голова разової спеціалізованої ради:

ВЕРЕНИЧ Олена Володимирівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури.

Рецензенти:

ТЕРЕНТЬЄВ Олександр Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій проектування та прикладної математики Київського національного університету будівництва і архітектур;

ГОНЧАРЕНКО Тетяна Андріївна, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій, Київського національного університету будівництва і архітектури

Опоненти:

ГНАТУШЕНКО Володимир Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

АНДРАШКО Юрій Васильович, кандидат технічних наук, доцент кафедри системного аналізу та теорії оптимізації Ужгородського національного університету.

Науковий керівник:

Єременко Богдан Михайлович, к.т.н., Київського національного університету будівництва і архітектури.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук наукового керівника

Дисертація

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Анотація

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram