ДФ 33.192 Будівництво та цивільна інженерія

Спеціалізована вчена рада ДФ 33.192 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 253 від 25.06.2024 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 22 від 31.05.2024 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Приходько Олега Олександровича на тему «Комбінований інструментарій організаційно-технологічного та цифрового адміністрування проєктами будівництва.» з галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Посилання на онлайн трансляцію:

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури

Голова разової спеціалізованої ради:

ПОКОЛЕНКО Вадим Олегович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету архітектури і будівництва

Рецензенти:

ТУГАЙ Олексій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри організації та управління будівництвом Київського національного університету архітектури і будівництва;

ЧУПРИНА Юрій Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету архітектури і будівництва.

Опоненти:

АРУТЮНЯН Ірина Андріївна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри промислового та цивільного будівництва Запорізького національного університету (м. Запоріжжя);

ДОНЕНКО Василь Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівництва, урбаністики та промислового планування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Науковий керівник:

Горбач Максим Володимирович, к.т.н., доц., Київського національного університету будівництва і архітектури.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації

Відгук наукового керівника на дисертацію

Дисертація

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Анотація

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram