ДФ 35.051 Економіка

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.051 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 287 від 11.07.2024 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 22 від 31 травня 2024 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Плис Наталії Володимирівни на тему «Економіко-організаційний інструментарій адміністрування будівельним підприємством на грунті державного-приватного партнерства» з галузі знань 05 «Соціальні науки» за спеціальністю 051 «Економіка»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури.

Голова разової спеціалізованої ради:

              БЄЛЄНКОВА Ольга Юріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки будівництва Київського національного університету архітектури і будівництва.

Рецензенти:

              ЗГАЛАТ-ЛОЗИНСЬКА Любов Олександрівна, доктор економічних наук, професор, доцент кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування Київського національного університету архітектури і будівництва;

              ТИТОК Вікторія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки будівництва Київського національного університету архітектури і будівництва.

Опоненти:

              КОЛІСНИК Галина Миколаївна, доктор економічних наук, професор кафедри обліку і аудиту Ужгородського національного університету;

              КАЛІНІН Олександр Володимирович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

Науковий керівник:

              ЧУПРИНА Юрій Анатолійович, доктор економічних наук, професор

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації

Відгук наукового керівника на дисертаційну роботу

Дисертація

Протокол створення та перевірка кваліфікованого до удосконаленого електронного підпису

Анотація

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram