ДФ 36.022 Дизайн

Спеціалізована вчена рада ДФ 36.022 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 263 від 26.06.2024 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 22 від 31.05.2024 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Творонович Ігоря Олександровича на тему«Методичні засади формування універсального дизайну громадського простору.» з галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 022 «Дизайн»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Посилання на захис:

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури, архітектурний факультет.

Голова разової спеціалізованої ради:

ТОВБИЧА Валерія Васильовича, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій в архітектурі, Київського національного університету будівництва і архітектури.

Рецензенти:

КОЗАК Наталю Федорівну, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури;

КРИВЕНКО Ольга Віталіївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури.

Опоненти:

ПАШКЕВИЧ Калина Левіанівна, доктор технічних наук, професор, професора кафедри мистецтва та дизайну костюма Київського національного університету технології та дизайну;

ГНАТЮК Лілія Романівна, кандидат технічних наук, доцент, завідувачку кафедри дизайну інтер’єру, факультету архітектури, будівництва та дизайну Національного авіаційного університету.

Науковий керівник:

КАЩЕНКО Олександр Володимирович, к.т.н., проф., Київського національного університету будівництва і архітектури.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук наукового керівника на дисетацію

Дисертація

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Анотація

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram