ДФ 37.051 Економіка

Спеціалізована вчена рада ДФ 37.051 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 286 від 11.07.2024 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 23 від 28 червня 2024 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мудрої Марії Сергіївни на тему«Економічна оцінка інноваційного розвитку підприємств в системі будівельного девелопменту» з галузі знань 05 «Соціальні науки» за спеціальністю 051 «Економіка»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури.

Голова разової спеціалізованої ради:

              ЧУПРИНА Христина Миколаївна, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету архітектури і будівництва.

Рецензенти:

              ЗГАЛАТ-ЛОЗИНСЬКА Любов Олександрівна, доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування Київського національного університету архітектури і будівництва;

              ПЕТРУХА Ніна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету архітектури і будівництва.

Опоненти:

              НОВИКОВА Іннола Вікторівна, кандидат економічних наук, проректор Київського аграрного університету Національної академії аграрних наук України;

              ТРАЧ Роман Володимирович, кандидат економічних наук, професор кафедри промислового цивільного будівництва та інженерних споруд Національного університету водного господарства та природокористування..

Науковий керівник:

              ДЕНИСЮК Ольга Василівна, кандидат економічних наук, доцент

Висновок про наукову новизну

Відгук наукового керівника

Дисертація

Протокол

Анотація

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram