Силабуси освітніх компонент

Перший (бакалаврський) рівень

Спеціальність 051 – Економіка
 1. Вступ до фаху
 2. Економiка пiдприємства
 3. Статистика
 4. Економетрика
 5. Фінанси, гроші та кредит
 6. Вартiсний iнжинiрiнг
 7. Економiка природокористування
 8. Оптимiзацiйнi методи та моделi
 9. Економіка нерухомості
 10. Обгрунтування господарських рiшень i оцiнка ризикiв
 11. Тренiнг Start-Up (дiловi iгри)
 12. Кошторисна справа в будiвництвi
 13. Основи біржової і банківської системи
 14. Фiнанси пiдприємства
 15. Спецкурс випускової кафедри
Спеціальність 071 – Облік і оподаткування
 1. Економiка пiдприємства
 2. Статистика
 3. Економетрика
 4. Фінанси, гроші та кредит
 5. Оптимiзацiйнi методи та моделi
 6. Економіка нерухомості
 7. Обгрунтування господарських рiшень i оцiнка ризикiв
 8. Тренiнг Start-Up (дiловi iгри)
 9. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
 10. Кошторисна справа в будiвництвi
Спеціальність 073 – Менеджмент
 1. Економiка пiдприємства
 2. Статистика
 3. Фінанси, гроші та кредит
 4. Економiка i фiнанси пiдприємства
 5. Облiк i аудит
 6. Тренiнг Start-Up (дiловi iгри)
 7. Кошторисна справа в будiвництвi
Спеціальність075 – Маркетинг
 1. Грошi i кредит
 2. Економiка пiдприємства
 3. Облiк i аудит
 4. Фiнанси
 5. Економетрія
Спеціальність 076 – Підприємство, торгівля та біржова діяльність (ТКД)
 1. Облiк i аудит
Спеціальність 015.39 – Професійна освіта. Комп`ютерні технології (ПНК)
 1. Економiка пiдприємства та маркетинг
Спеціальність 015.34 – Професійна освіта. Машинобудування (ПНМ)
 1. Економiка пiдприємства та маркетинг
Спеціальність 133 – Галузеве машинобудування (БМО)
 1. Економiка пiдприємства
Спеціальність 144-Теплоенергетика.
 1. Економіка теплоенергетичної галузі
Спеціальність 151 – Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології (АТП)
 1. Економiка пiдприємства
Спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія
 1. Економіка хімічних підприємств
Спеціальність 183 – Технології захисту навколишнього середовища (ТЕ)
 1. Економiка природокористування
Спеціальність 191 – Архітектура та містобудування
 1. Основи економіки архітектури та будівництва
Спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія (ПЦБ)
 1. Економіка будівництва
 2. Спецкурс випускової кафедри
Спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія (ТБКВМ)
 1. Економiка пiдприємств будівельної iндустрії
Спеціальність192 -Будівництво та цивільна інженерія (МБГ)
 1. Економiка будiвництва
Спеціальність192 -Будівництво та цивільна інженерія (ВВ)
 1. Економiка будiвництва
Спеціальність 242 – Туризм
 1. Безпека туризму i страхування
 2. Економiка пiдприємства
 3. Облiк i аудит
 4. Економічний аналіз туристичного підприємства
 5. Ціноутворення в туризмі
 6. Фінанси і кредит
Спеціальність 281 – Публічне управління та адміністрування
 1. Фінансово-економічні засади публічного управління

Другий (магістерський) рівень

Спеціальність 051 – Економіка
 1. Вартiсний iнжинiрiнг
 2. Дисциплiна спецiальної пiдготовки випускової кафедри
 3. Економiчне та антикризове управлiння пiдприємством
 4. Конкурентноспроможнiсть пiдприємства
 5. Управління ризиками учасників будівельних проектів
 6. Фiнансовий аналiз та економiчна дiагностика
 7. Фінансове (комерційне) право
 8. Економiчна безпека пiдприємства
 9. Тренiнг. Обгрунтування та розробка проєкту розвитку компанії
Спеціальність 071 – Облік і оподаткування
 1. Фiнансовий аналiз та економiчна дiагностика
Спеціальність 073 – Менеджмент
 1. Фiнансовий менеджмент
 2. Інформацiйнi системи та технологiї в облiку
 3. Управлiння витратами
Спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія (ПЦБ)
 1. Дисципліна спеціальної підготовки випускної кафедри
 2. Програмне забезпечення техніко-економічних розрахунків
 3. Інноваційні технології інженерного проектування
 4. Спецкурс випускової кафедри 1
 5. Спецкурс випускової кафедри 2

Третій рівень вищої освіти (доктор філософії)

Спеціальність 051 – Економіка
 1. Трансформація системи управління економічною безпекою до сучасних умов розвитку економічної діяльності (поглиблений курс)
 2. Управління економічним потенціалом бізнес-систем
 3. Вибірка в статистичному аналізі: методологія, організація, технологія побудови
 4. Теорія, моделі і механізми макроекономічного регулювання
 5. Інтелектуальні обчислення та аналіз даних в економічних дослідженнях
 6. Вартісний інжиніринг в умовах цифрової трансформації
 7. Еколого-економічна експертиза та фінансове забезпечення проектів у будівництві
 8. DUE DILIGENCE девелоперських проектів
 9. Інвестиційна діяльність
 10. Ціноутворення, управління та документообіг у будівництві
 11. Фінансовий аналіз та економічна діагностика
 12. Фінансово-економічна діяльність підприємств
 13. Сучасні інформаційні технології та методологія економічних досліджень
 14. Спецкурс (частина 1) Методи і моделі прийняття економічних рішень
 15. Спецкурс (частина 2) Трансформація системи управління економічною безпекою до сучасних умов розвитку економічної діяльності  

Каталог вибіркових освітніх компонент КНУБА на 2022/2023н.р.

Детально із переліком дисциплін їх наповнення можна ознайомитись на спеціальному освітньому сайті КНУБА за посиланням

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram