НОВИНИ АРХ,  НОВИНИ КНУБА

До 80-річчя Ковальського Леоніда Миколайовича

У цьому році 18 березня мало бути 80 років КОВАЛЬСЬКОМУ Леоніду Миколайовичу – доктору архітектури, професору, завідувачу кафедри теорії архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури, члену Національної спілки архітекторів України, Української академії архітектури.

Значна частина життя та науково-творчої діяльності Леоніда Миколайовича пов’язана з КНУБА.  Так, 1965–го року він закінчив архітектурний факультет, де отримав кваліфікацію “Архітектор”. З 1967 по 1970 рр. навчався в аспірантурі інституту, успішно захистив кандидатську дисертацію. Після закінчення аспірантури працював в Науково-дослідному і проектному інституті типового і експериментального проектування житлових та громадських будинків (КиївЗНДІЕП) керівником наукових підрозділів, заступником директора інституту. У 1996 р. захистив докторську дисертацію за темою «Проблеми архітектури навчальних будинків».

Роботу в КиївЗНДІЕП суміщав з  науково-педагогічною діяльністю у КНУБА, де у 2008 р. очолив кафедру теорії архітектури. Професор Ковальський затвердився як визначний авторитетний науковець з теорії архітектури, типології навчальних закладів, проблем висотного будівництва. Він автор більше 200 наукових праць, керівник та учасник розробки декількох державних будівельних нормативних документів

Наукові пропозиції Леоніда Миколайовича впроваджені в проекти навчальних закладів, збудовані в різних регіонах України та за кордоном. За значний особистий внесок у розвиток української архітектури відзначений державними нагородами. Під його керівництвом захистилась значна кількість кандидатських і докторських наукових досліджень. Багато років був членом експертної ради ВАК України, спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій при КНУБА, очолював державні екзаменаційні комісії на архітектурних факультетах вищих навчальних закладів України.

Не стало Леоніда Миколайовича 25 березня 2019 року.

Світла пам’ять добрій і чуйній людині.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram