ДОЛЯ Олена Вікторівна

ДОЛЯ Олена Вікторівна  – доцент кафедри інформаційних технологій проєктування та прикладної математики, кандидат фізико-математичних наук. Соросівський вчитель, 1996 р.  Вчитель-методист. Нагороджена грамотою Управління науки і освіти КМДА (2004 р.); грамотою ректора КНУБА, Почесною грамотою МОН України.


dolia.ov@knuba.edu.ua, elena_367@ukr.net

044) 241-54-02, внутр. 4-02, кімната 367

Загальна інформація. Освіта

Закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут ім. Галана в 1987 р., спеціальність –„математика”, кваліфікація „викладач математики”. Працює в КНУБА з 2004 р.

Кандидат фізико-математичних наук,  01.02.04  – Механіка деформівного твердого тіла (ДК №046958, 2008 р. Рішенням спеціалізованої вченої ради Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України).

Вчене звання доцента кафедри прикладної математики присвоєно у 2009 році (рішенням Атестаційної колегії протокол № 5/03-Д, 12ДЦ №022850).

Науково-педагогічний стаж 17 років.

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років

Наукова робота

В рамках школи наукового керівника співпрацює з інститутом механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України.

Є автором та співавтором розроблення багатьох науково-дослідницьких робіт, що пов`язані з тематикою розробки математичних моделей проектування і управління системою комплексної безпеки будівель.

Перелік навчальних дисциплін

 1. «Вища математика» для студентів І-го курсу денної форми навчання спеціальностей  015 «Професійна освіта. Цифровізація», 015 «Професійна освіта. Машинобудування», 192 «Будівництво та цивільна інженерія. Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» .
 2. «Математика» для студентів І-го курсу денної форми навчання спеціальності 133 «Галузеве машинобудування. Інженерна механіка», 131 «Прикладна механіка. Інженерія логістичних систем».
 3. «Теорія ймовірностей та математична статистика» для студентів ІI-го курсу денної форми навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Товарознавство і комерційна діяльність».
 4. «Статистика якості» для студентів V-го курсу денної форми навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Товарознавство і комерційна діяльність ».
 5. «Економіко-математичні моделі та методи в управлінні проектами» для студентів ІІ-го курсу денної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг».
 6. «Статистика» для студентів ІІІ-го курсу денної форми навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Товарознавство і комерційна діяльність».

      Науково-методична робота
Автором опубліковано понад 100  науково-дослідних та методичних робіт, серед яких 14 навчальних посібників, 15 методичних рекомендацій, 5 конспектів лекцій. Розробник 5 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА.

     Публікації 2021 р.

 1. Терентьєв О.О., Горбатюк Є.В., Доля О.В., Серпінська О. І., Лященко М.А. Дослідження та реалізація інтелектуальної інформаційної технології тестування нейронної мережі системи діагностики технічного стану будівель / Управління розвитком складних систем: збірник наукових праць. Київ: КНУБА, 2021. Вип. 46. С. 76-83. http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-46/13.pdf
 2. Л.І. Турчанінова , О.В.Доля. Вища математика в прикладах і задачах. Навч. посіб./3-тє вид. виправ. Київ: Вид-во Ліра-К, 2021. – 348 с.
 3. Terentyev O.O., Dolya O.V., Kuzminsky O.V. New generation broundmaerie. doslidzhennya. istooriї rosvitku. Eighth international scientific-practical conference «Management of the development of technologies». Кyiv National University of Construction and Architecture opic: “Information technology development of educational content» Kyiv, 26 – 27 March 2021. Abstracts. Р101.. http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/11/8_%D0%86%D0%A2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_21.pdf
 4. Т.А.Гончаренко, В.М. Міхайленко, О.В. Доля Інваріантність інформаційного моделювання прибудинкової території протягом життєвого циклу. Вісник Національного технічного університету “ХПІ, 2021, №1 (5)” DOI: 10.20998/2411-0558.2021.01.01 http://pim.khpi.edu.ua/article/view/243127
 5. Tetyana Honcharenko, Oleksandr Terentyev, Kateryna Kyivska, Ievgenii Gorbatyuk, Elena Dolya, Mariia Liashchenko. Mathematical Modeling of Online Transaction Processing System for Design of Building Territory /  2021 IEEE 3rd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). August 26 – 28, 2021, Lviv, Ukraine. ISBN 978-1-6654-0093-0. URL:  (SCOPUS) https://easychair.org/proceedings/paper_download.cgi?a=27182914;paper=566774;kind=pdf  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6504344761
 6. Honcharenko, T., Mihaylenko, V., Borodavka, Y., Dolya, E., Savenko, V. Information tools for project management of the building territory at the stage of urban planning CEUR Workshop Proceedingsthis link is disabled, 2021, 2851, стр. 22–33 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6504344761
 7.  О.О. Терентьєв, О.А. Бондар, О.В. Доля, О.І. Баліна, Є.В. Горбатюк, О.Ю. Кучанський.  Дослідження операцій: навчальний посібник / – К.: Компрінт, 2021. – 118 с.:іл., ISBN 978-617-8049-01-0
 8.  I. K. Senchenkov, М. V. Jurzhenko, O.P. Chervinko, O.V. Dolia. Numerical simulation of the thermo-stress-strain state of elements under 3D printing. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv Series Physics & Mathematics/4, 2021. https://bphm.knu.ua/index.php/bphm/article/view/309/252

Публікації 2022 р.

 1. Gorbatyuk I., Terentyev O., Sviderskyi A., Dolya E. Purpose and requirements for deep disintegration of local action. In collective monograph: Theoretical and scientific foundations in research in Engineering. Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2022. 437-443. Available at: DOI-10.46299/ISG.2022.MONO.TECH.1. ISBN 978-1-68564-501-4. https://isg-konf.com/theoretical-and-scientific-foundations-in-research-in-engineering/ http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2022/01/ISG.2022.MONO_.TECH_.1.pdf
 2. Terentyev A.A., Gorbatyuk Ie.V., Petrunok T.B., Dolya O.V. Modeling of reliability of foundation structures.  Modern engineering and innovative technologies. Issue №19. Part 1. February 2022. P. 128-133. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2022-19-01-018 https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit19-01/meit19-01
 3. Терентьєв О.О., Доля О.В., Баліна О.І. Підвищення ефектиності інформаційної системи комплексної безпеки захисту будівель. IX міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку освіти».  – К.: КНУБА, 2022 с. 54-55. https://drive.google.com/file/d/1o4wjzhI6Uu-IiMbqZD-JYK1jq39HSVSg/view http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2022/01/Терентьєв_Доля_Баліна.doc
 4. Є.В. Горбатюк, О.М. Гаркавенко, О.О. Терентьєв, А.Т. Свідерський, О В. Доля, С.Ю. Комоцька. Механізми керування будівельних машин:навч. посіб. / Київ: ЦП Компринт, 2022. 122 ст

Публікації 2023 р.

 1.  О.О. Терентьєв, І.В. Русан, Є.В. Горбатюк,   Є.В. Бородавка, О.І. Баліна, О.В. Доля, О.Б. Тисленко. Моделі та методи інформаційної технології системи  діагностики технічного стану об`єктів будівництва: підручник /– К.: 2023. – 240 с.
 2. Микола Музика, Микита Зуб, Дмитро Дарнопих, Олена Доля. Штучний інтелект в освіті на наукових процесах. Міжнародна науково-практична конференція «Буд-майстер-клас» КНУБА, координація секції  №7 Інформаційні технології, 29.11-02.12.2023. с. 395  https://drive.google.com/file/d/1TIxi2BbXFBTCEqfCMrdQ3LRsn99bjefx/view
 3. Діана Тетаренко, Дар’я Самко, Олена Доля. Потенціал штучного інтелекту для вищої освіти. Міжнародна науково-практична конференція «Буд-майстер-клас» КНУБА, координація секції  №7 Інформаційні технології, 29.11-02.12.2023. с. 433.  https://drive.google.com/file/d/1TIxi2BbXFBTCEqfCMrdQ3LRsn99bjefx/view
 4. Рябчун Ю. В., Середа Д. Е., Кохан В. Р., Доля О. В. Можливості та переваги українського ринку технологій
  «розумний будинок». Управління розвитком складних систем. Київ, 2023. № 56. С. 181 – 187,
  dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2023.56.181-187; https://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-56/181-187.pdf
   
  Публікації 2024 р.

1. О.В. Доля, О.В. Забарило, Ю.А.Коротких, Ю.В. Рябчун. Вища математика: Модуль 1 (ЗМ 1, ЗМ 2). Лінійна алгебра та векторний аналіз. Диференціальне   числення  функції  однієї та багатьох змінних. Методичні вказівки  до виконання самостійних та  індивідуальних робіт.  К.:  КНУБА, 2024.– 92 с.

 
 
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram