Дьомін Микола Мефодійович

Дьомін Микола Мефодійович (Domin Mykola) – професор кафедри міського будівництва, доктор архітектури, професор, Народний архітектор України, Лауреат Державної премії України (1997), член-кореспондент Академії мистецтв України, віце-президент Української Академії архітектури, член Національної спілки архітекторів України, член-кореспондент, професор Міжнародної Академії архітектури, іноземний член
РА архітектури і будівельних наук, Президент спілки урбаністів України. Нагороджений орденом „За заслуги” ІІІ ступеню (2002), Почесною Грамотою МОН України (1991 та 1998 рр.), відзнакою МОН України
“Відмінник освіти України”( 2001), відзнакою МОН України “Петро Могила” (2006 р.), відзнакою МОН України “За високі наукові досягнення” (2015 р.).

https://orcid.org/0000-0002-3144-761X

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213166284

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=dYklyCUAAAAJ

domin.mm@knuba.edu.ua

Освіта

Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут у 1956 році за спеціальністю “Архітектура”. У 1966 році захистив кандидатську дисертацію за темою “Принципы организации культурно-бытового обслуживания населения сельскохозяйственных районов (на примере типичных районов Украинских ССР)” , а в 1988 році – докторську дисертацію за темою “Управління розвитком регіональних містобудівних систем”.

Рівень володіння англійською мовою – B2.

Документи про підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності.

Кваліфікаційний сертифікат архітектора.

Досягнення у професійній діяльності. 

Патент на корисну модель.

Свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір.

Рік початку роботи на кафедрі: 1986 рік.

Перелік навчальних дисциплін:

  1. Планування та забудова міст (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
  2. Урбаністика (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)

Науково-методична робота:

Автор біля 300 наукових та навчально-методичних робіт, монографій, посібників та понад 50 значних архітектурних і містобудівних проектів, генеральних планів та концепцій розвитку міст, схем і проектів районного планування в Україні та за її межами. Підготував 15 докторів наук та 42 кандидати наук. Продовжує вести підготовку ще п’ятьох претендентів на докторську ступінь та трьох на ступінь кандидата наук. Веде індивідуальну роботу з викладачами ВНЗ України, які проходять підвищення кваліфікації по кафедрі. Головний редактор науково-технічного збірника КНУБА “Містобудування та територіальне планування”.

Напрями наукової діяльності:

Урбаністика і просторове планування, управління розвитком містобудівельних систем, реконструкція міських територій, реставрація пам’яток архітектури.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram