ДУБИНКА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Дубинка Олександр Володимирович– доцент кафедри організації і управління будівництвом, кандидат технічних наук.

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1616-3280

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=3fO4DXsAAAAJ&view_op=list_works

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214935604

Web of science:  https://www.webofscience.com/wos/author/record/3427717

ResearcherID Web of Science: AEI-6625-2022

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr-Dubynka

dubynka.ov@knuba.edu.ua

тел. (044) 245-48-50, кабінет 318 

Освіта 

2002 рік – закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» та здобув кваліфікацію «спеціаліст».

2015 рік – закінчив Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана за спеціальністю «Фінансовий менеджмент в сфері бізнесу» та здобув кваліфікацію «магістр».

2018 рік – закінчив аспірантуру на кафедрі організації і управління будівництвом Київського національного університету будівництва і архітектури

2021 рік –  захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Рівень володіння англійською мовою – B2.

Досягнення у професійній діяльності

Загальна інформація 

Загальний стаж роботи 25 років. 

Науково-педагогічний стаж 4 роки. 

21 рік пропрацював на посадах керівника будівельних проектів. З 2019 року працюю на кафедрі організації і управління будівництвом Київського національного університету будівництва і архітектури на посаді доцента кафедри. 

Перелік навчальних дисциплін

 1. Організація будівництва (192. Міське будівництво та господарство, бакалавр)
 2. Організація і управління будівництвом (192. Промислове та цивільне будівництво, бакалавр)
 3. Використання ВІМ інструментарію при плануванні та організації будівництва (192. Промислове та цивільне будівництво, магістр)

Науково-методична робота 

Автором опубліковано  21 наукова, 1 методична праця, серед яких  4 монографії.

Напрями наукової діяльності 

 1. Aleksandra Kuzior, О.А. Тугай, О.В. Дубинка, А.О. Тугай «Соціальні, гуманітарні, технічні та управлінські аспекти пріоритетних напрямів досліджень Сілезького технологічного університету». Katedra Stosowanych NaukSpołecznych Wydziału Organiazacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Poland. nr pracy: 13/020/BK22/0072 (BK-287/ROZ2/2022)
 2. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Дубинка О.В. Діджитал-адаптована організаційно-технологічна модель адміністрування підрядним будівництвом. 05.23.08 – Технологія таорганізація промислового та цивільного будівництва. 2021

2022 р.

Монографії:

 1. Савенко В.І., Шатрова І.А., Демидова О.О., Дубинка О.В., Осипова А.О., Ємельянова О.М. та ін. Менеджмент якості в будівництві і геном ділової досконалості організації Київ, Центр учбової літератури, 2022.
 2. Савенко В.І.,Доценко С.І.,Куліков П.М.,Гончаренко Т.А.,Ковальчук, Дубинка О.В. та ін. Дослідження і математичне моделювання організаційних структур та інтелектуальні інформаційні інструменти в організації і управлінні будівництвом. Київ:Центр учбової літератури,2022-236с. ISBN 978-611-01-2665.
 3. Савенко В.І.,Калита П.Я.,Фіалко Н.М..Макаренко В.Д..Клюєва В.В.,Нестеренко І.С., Дубинка О.В. та ін. Менеджмент якості в будівництві та виробничі організаційні системи. Київ:Центр учбової літератури,2022-236с. ISBN 978-611-01-1130.
 4. В.Д. Макаренко, В.І. Гоц, О.Є. Чигиринець, О.В. Дубинка та ін. Основи корозійно-механічної тріщиностійкості залізобетонних конструкцій. НУБіП, Київ, 2022. ISBN 5-8366-1362-8.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Савенко В.І., Дубинка О.В., Орищенко В.В., Полосенко О.В., Тугай А.О.Ефективність та оптимізація утеплення будинків за допомогою фасадних систем. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. КНУБА 2022. № 50 (1).

Матеріали конференцій:

 1. Савенко В.І., Дубинка О.В., Нестеренко І.С., Полосенко О.В. РОЗВИТОК ВИРОБНИЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ. Міжнародний науково-технічний форум “Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика”, VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві» 17-18 листопада 2022 р., м. Київ.
 2. Савенко В.І., Дубинка О.В., Нестеренко І.С., Полосенко О.В., Победа С.С. Ефективність та якість застосування вентильованого фасаду в будівництві. Міжнародний науково-технічний форум “Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика”, VIІ Міжнародна науково-технічна конференція«Ефективні технології в будівництві» 17-18 листопада 2022 р., м. Київ.
 3. Єсипенко А.Д., Дубинка О.В., Шебек М.О., Клис М.В., Тугай А.О. Механізми впровадження BIM-технологій як інструменту цифрової трансформації будівельної галузі в Україні. Міжнародний науково-технічний форум“Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика”, VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві» 17-18 листопада 2022 р., м. Київ.

 

2021 р. 

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. О.А. Тугай, В.О. Поколенко, А.Д. Єсипенко, О.В. Дубинка. Загальний план і фази впровадження БІМ-концепції у будівельній галузі. Шляхи підвищення ефективності б удівництва в умовах формування ринкових відносин. вип. 47 (1), технічний, 2021. – С. 3-14.

Навчально-методичні праці:

 1. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Управління якістю» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент». Управління якістю. Укладачі: канд. наук з держ. упр., доцент О.М.Ємельянова; асист.О.В.Дубинка; асист. В.В.Орищенко. Видавництво «Леся» 2021

Матеріали конференцій:

 1. Savenko Volodymyr, Dubynka Oleksandr, Nesterenko Iryna, Honcharenko Tetiana, Shatrova Inna. Necessary factors for the effective development of building organization. 1 International scientific and practical conference “ Problems of modern science and practice” Boston,USA September 21-24,2021. 
 2. Дубинка А.В. Савенко В.И.,Окружкин А.А.,Ежов С.В., ,Благодырев В.А. Эффективная инновационная технология строительства объектов на базе универсальной системы сборно-монолитного безригельного каркаса YDC 01.1 The 23 International SciencConferenceTheory, practiceand science” (apr.27-30,2021) Tokyo, Japan 35-39p. ISBN 078-1-63848-669-56

2020 р. 

Статті у наукових фахових виданнях інших держав:

 1. Dubynka O. V. Terentyev O. O., Grigorovskiy P. E., Tugaj A. A., Building a System of Diagnosis Technical Condition of Buildings on the Example of Floor Beams Using Methods of Fuzzy Sets. Part of the Lecture Notes in Civil Engineering book series. (LNCE, volume 73). Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations pp. 729-739. 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_72.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Дубинка О.В., Тугай О.А., Поколенко В.О., Єсипенко А.Д. Передумови і шляхи впровадження БІМ-концепції в будівельній галузі зб. наук. праць. Вип. № 45. С. 166–184. Київ: КНУБА, 2020.

Матеріали конференцій:

 1. Дубинка О.В. Прикладний діджитал-адаптований інструментарій коригування характеристик девелоперських проектів Materialy XVІ merinarodni vedecoprakticka conference «Vznik moderni vedecke – 2020». Praha: Publishing House «Education and Science», 2020. Dil 3. Ekonomicke Vedy. С. 54–55.
 2. Поколенко В. О., Єсипенко А. Д., Дубинка О. В., Тугай А.О. БІМзаходи за напрямками освіти і проведеннядосліджень, як інструментарій розвитку та поширення новітніх технологій в будівельній галузі // “Ефективнітехнології в будівництві: матеріали тез доповідей Міжнародного науковотехнічного форуму – V Міжнародноїнауковотехнічної конференції (м. Київ, 19 листопада 2020 р.): – Київ: КНУБА, 2020 – С. 129-130. https://sites.google.com/site/konfknuba/arhiv.
 3. Шебек М. О., Дубинка О. В., Тугай А.О. Вплив БІМ-проектування на реалізацію будівельних проектів в житловому будівництві // “Ефективні технології в будівництві: матеріали тез доповідей Міжнародного науково-технічного форуму – V Міжнародної науково-технічної конференції (м.Київ, 19 листопада 2020 р.): – Київ: КНУБА, 2020 – С. 136-137. https://sites.google.com/site/konfknuba/arhiv.

2019 р. 

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Дубинка О.В., Тугай А.О., Явтушенко Д.П., Шебек М.О. Організаційні та виробничі складові на етапі інженерної підготовки інвестиційно-будівельного проекту, їх роль в управлінні циклом будівельного виробництва. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. Київ: КНУБА, 2019. Вип. 39. Частина 2. Технічний. С. 18–23.
 2. Dubynka O.V. Tugaj A. A., Shebek N.O. Identifying New and Structuring Existing Organizational and Technological Approaches to Managing the Cycle of Engineering Preparation for a Construction and Investment Project. Nauka innov. 2019, Vol 15(2). – P:105-114 (WoS) http://scinn.org.ua/en/archive/15(2)/15(2)02.

Матеріали конференцій:

 1. Дубинка О. В., БІМ-технології, інформаційне моделювання та його роль в реалізації інвестиційно-будівельних проектах // «Нові технології в будівництві»: матеріали тез доповідей VII Міжнародної науково-технічної конференції – БІМ. Досвід та перспективи впровадження будівельних інформаційних технологій. 09-10 грудня 2019 р., м. Київ, ДП «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА»; – 2020 – С.38.

 

2018 р. 

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Дубинка О.В., Шебек М.О. Організаційна і управлінська структури в складі організаційно-технологічної моделі управління інвестиційно-будівельними проектами Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. Київ: КНУБА, 2018. Вип. № 35. Технічний. С. 139–144.
 2. Дубинка О.В., Шебек М.О. Ефективність девелопменту нерухомості в організаційно-технологічній моделі управління інвестиційно-будівельними проектами Будівельне виробництво: міжвідомчий науково-технічний збірник (технічні науки). Київ: ДП «НДІБВ», 2017. Вип. № 63/1. С. 76–84.

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram