Новини,  Новини кафедри "Водопостачання та водовідведення",  НОВИНИ КНУБА,  НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТІВ,  НОВИНИ ФІСЕ

ЕКОТЕХНОГЕННІ НАСЛІДКИ РУЙНУВАННЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД. ПРОГНОЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ

Київський національний університет будівництва і архітектури

запрошуює до участі в роботі Міжнародної науково-практичної конференції та круглого столу на тему:

ЕКОТЕХНОГЕННІ НАСЛІДКИ РУЙНУВАННЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД.

ПРОГНОЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ

20 червня 2023 року о 10:00

За сприяння

Міністерства освіти і науки України

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

Громадської спілки «Будуй майбутнє України»

Інституту комунальної інфраструктури

Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

Науково-дослідного інституту геодезії і картографії

За підтримки видання:

Науково-технічного збірника «Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки»

 

Організаційний комітет:

Петро КУЛІКОВ, Денис ЧЕРНИШЕВ, Олександр ПРИЙМАК, Олена НЕСТЕРЕНКО, Григорій ІВАНЧЕНКО, Віктор ХОРУЖИЙ, Тетяна ТКАЧЕНКО, Юрій КАРПІНСЬКИЙ, Олександр КРАВЧЕНКО

 

Конференція відбудеться в онлайн-форматі за посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/86415686341?pwd=MzZuZjBzTU5ORmZQSnJuOHRZSE00Zz09

 

Матеріали конференції будуть опубліковані на сайті КНУБА 
https://www.knuba.edu.ua/faculties/fise/kafedra-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya/konferenciyi-knuba-kafedra-vodopostachannya-ta-vodovidvedennya/ .
За результатами роботи буде сформований спеціалізований випуск науково-технічного збірника «Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки»
http://wateruse.org.ua/index
 Тези доповідей, матеріали статей та відомості про авторів надсилайте на адресу оргкомітету:
argatenko.tv@knuba.edu.ua
Обсяг тез 3…10 тис. знаків, відомості про авторів мають включати науковий ступінь, місце роботи, посаду, електронну адресу для листування.
Вимоги до оформлення статей розміщено на сайті науково-технічного збірника «Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки»
http://wateruse.org.ua/about/submissions
 

20 червня 2023 р.

 
 

10:00-12:45

 
   

час

Прізвище, ім’я та по-батькові доповідача

Назва доповіді

10:00

Олександр КОВАЛЬЧУК, кандидат технічних наук, проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку КНУБА

10:05

Олександр КРАСНОЛУЦЬКИЙ, перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України

Дмитро МАКАРЕНКО, заступник голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та геоінформатики

Олександр БОНДАР, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

10:30

Сергій СТЕПАНЕНКО, доктор фізико-математичних наук, ОДЕКУ

Вплив руйнування греблі Каховської ГЕС на екологічний стан Одеського району Чорного моря

10:45

Любов ВОЛК, кандидатка технічних наук, НУВГП

Проблеми та перспективи Каховського водосховища

11:00

Тетяна ТКАЧЕНКО, докторка технічних наук, КНУБА

Наслідки підриву Каховської ГЕС та їхня компенсація методами зеленого будівництва

11:15

Олександр КРАВЧЕНКО, доктор технічних наук, Інститут комунальної інфраструктури

Ключові ризики водопостачання, пов’язані з руйнуванням Каховської ГЕС. Заходи і перспективи боротьби з ними

11:30

Дмитро КОРЧАК, ГС “Будуй майбутнє України”

Роль неурядових організацій у відновленні інфраструктури громад, постраждалих внаслідок руйнування ГЕС

11:45

Олег БАКУНОВСЬКИЙ, ІВІК. Формула води

Технологічні рішення для забезпечення населених пунктів децентралізованим питним водопостачанням

12:00

Євген МАЦЕЛЮК, кандидат технічних наук, Інститут водних проблем і меліорації НААН України

Шляхи забезпечення населення та галузей економіки водними ресурсами у зв’язку з руйнуванням Каховської ГЕС

12:15

Leopold KRUSZKA, PhD Eng. Military University of Technology

Warning system and an action plan for earth dams risk management within the engineering protection of warfare

12:30

Олексій АНДРІЯЩЕНКО, ТОВ “Грундфос Україна”

Можливості Grundfos у запобіганні та відновленні наслідків техногенних катастроф

 

20 червня 2023 р.

 
 

12:45-15:15

 

час

Прізвище, ім’я та по-батькові доповідача

Назва доповіді

12:45

Віталій ДУПЛЯК, кандидат технічних наук, УКРВОДПРОЕКТ

Наслідки руйнування Каховського водосховища для зрошення та водопостачання півдня України

13:00

Юрій КАЛЮХ, КНУБА

Технічний стан будівельних конструкцій Каховської ГЕС перед вибухом та вірогідне місце закладання вибухівки

13:15

Олена ВОЛОШКІНА, докторка технічних наук, КНУБА

Теоретичне обґрунтування визначення параметрів забруднення підземних вод із зруйнованих меліоративних споруд, хвостосховищ та затоплених сміттєзвалищ

13:30

Роман ДЕМ’ЯНЕНКО, кандидат технічних наук, КНУБА

Технічного обстеження тіла греблі Каховської ГЕС з використанням  дистанційних методів геодезичного моніторингу

13:45

Денис КУЦІЙ, кандидат технічних наук, НДКТІ МГ

Посилення вимог до експлуатації полігонів для відходів та сміттєзвалищ (на прикладі руйнування заплави Каховської ГЕС)

14:00

Наталія ВНУКОВА, докторка технічних наук, ХНАДУ

Пролонговані трансграничні ризики від зміни клімату внаслідок техногенної катастрофи на Каховський ГЕС

14:15

Вікторія САХНОВСЬКА, ТОВ «ДРС»

Екотехногенні наслідки для систем водопостачання та водовідведення внаслідок руйнування гідротехнічних споруд

14:30

Надія ЛАЗОРЕНКО, кандидатка технічних наук, КНУБА

Геоінформаційний моніторинг наслідків техногенної катастрофи на Каховській ГЕС

14:45

Віктор МІЛЕЙКОВСЬКИЙ, доктор технічних наук, КНУБА

Методологічні основи організації газообміну в зелених конструкціях для компенсації екологічних збитків від руйнування гідротехнічних споруд

15:00

Георгій РАТУШНЯК, кандидат технічних наук ВНТУ

Багатокритеріальна оцінка потенціалу енергоефективності огороджувальних конструкцій будівель для компенсації екологічних наслідків підриву дамб

15:15

Леся ЗУБ, кандидатка біологічних наук, Інститут еволюційної екології НАН України

Каховська гребля: бути чи не бути? Погляд еколога

 

20 червня 2023 р.

 
 

15:30-18:00

 

час

Прізвище, ім’я та по-батькові доповідача

Назва доповіді

15:30

Юрій ФРАНЧУК, кандидат технічний наук, КНУБА

Відновлення роботи газової мережі в умовах підтоплення через руйнування гребель

15:45

Андрій РАЩЕНКО, КНУБА

Активізація техногенних процесів при різкій зміні рівня водойм та ґрунтових вод внаслідок техногенних катастроф гідротехнічних споруд

16:00

Михайло СЕНЧУК, кандидат технічних наук, КНУБА

Підвищення надійності теплопостачання населених пунктів після надзвичайних ситуацій на гідротехнічних спорудах

16:15

Інга УРЯДНІКОВА

Екологічні наслідки руйнування Каховської ГЕС

16:30

Олексій ДУДНІКОВ, КНУБА

Еколого-економічна оптимізація при відбудові інженерної інфраструктури населених пунктів

16:45

Дар’я ВАКУЛЕНКО, КНУБА

Енергоефективні рішення для розбудови з компенсацією екологічних наслідків пошкодження гідротехнічних споруд

17:00

Круглий стіл: обговорення, висновки, рішення

17:15

 

 

17:30

 

 

17:45

 

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram