Освітні програми

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Гаранти

ГАРАНТ ОНП

Цюцюра Світлана Володимирівна

нар.05.08.1966 в м. Києві – доктор техн. наук, професор, заступник декана факультету автоматизації і інформаційних технологій КНУБА за напрямом підготовки спеціалістів “Комп’ютерні науки” (з 2000), заступник декана факультету автоматизації і інформаційних технологій КНУБА з виховної роботи (2000-2010), вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.056.01 (з 1995), професор кафедри інформаційних технологій (2007-2016), з 2016 р. завідувач кафедри інформаційних технологій, Академік Академії будівництва України з березня 2014 року.

У 1988 р. закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості, факультет автоматизації технологічних процесів, кваліфікація за дипломом – інженер з автоматизації. З 1988 по 1991 р. – працювала інженером І категорії Промислово-виробничого об’єднання “Укрсахтехенергоремонт”. З 1991 по 1994р.р. – аспірантка Науково-виробничої корпорації “Київський інститут автоматики”.1994-1995 р.р. –провідний спеціаліст Головного управління державної служби при Кабінеті міністрів України. З 1995 р. працює у Київському національному університеті будівництва і архітектури на посаді асистента кафедри інформаційних технологій, на посаді доцента (1996) на посаді професора (2007).

У 1995 році захистила кандидатську дисертацію. В 2007 захистила докторську дисертацію. Вчене звання професора присвоєно в 2008 р. З 2005 року – сертифікований проектний менеджер (рівень D) Української асоціації управління проектами.

Напрям наукової діяльності – управління інноваційними проектами модернізації підприємств енергоємних галузей; управління бюджетними програмами/

Автор понад 250 праць серед них 6 навчальних посібників, 1 монографія. Основні праці: „Метрологія та основи вимірювань” (2003); “Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація” (2005); “Основи експертних систем”. (2006); “Інформаційні технології управління проектами розвитку державної податкової системи на прикладі Primavera Project Planner® for the Enterprise” (2004); “Управління інноваційними проектами модернізації підприємств енергоємних галузей” (2007), «Системи управління інвестиційними проектами» (2013); «Методологія управління бюджетними програмами» (2016). «Інформаційна технологія розвитку змісту освіти» (2018).

Наукова робота:

 • Науково-дослідна робота КНУБА для Міністерства фінансів України «Візуалізація аналітичної інформації в системах управління державними фінансами» № держреєстрації 0110U005592 (лист № 96-196). Науково-дослідна робота Міністерство фінансів України.
 • Науково-дослідна робота КНУБА для Міністерства фінансів України «Креативні технології в розвитку систем державних фінансів» № держреєстрації 0110U005593 (лист № 96-196).
 • Науково-дослідна робота КНУБА для Міністерства фінансів України «Управління державними програмами на підставі ключових індикаторів успіху» № держреєстрації 0110U005594 (лист № 96-196).
 • Науково-дослідна робота КНУБА для Міністерства фінансів України. «Модернізація управління державними фінансами в контексті адміністративної реформи». Лот №1 «Функціонально-рольове моделювання та оптимізація організаційної структури Міністерства фінансів України в контексті адміністративної реформи». Договір № 15010-02/82. № держреєстрації 0111U007012 (лист № 96-89).
 • Науково-дослідна робота КНУБА для Міністерства фінансів України. «Моделювання та прогнозування розвитку фінансової системи України». Лот № 3 «Впровадження сучасних інтернет-технологій в роботу органів виконавчої влади. Розроблення та створення системи “Прозорий бюджет”». Договір № 15010-02/90. № держреєстрації 0111U007013 (лист № 96-89).
 • Науково-дослідна робота КНУБА для Міністерства фінансів України. «Моделювання та прогнозування розвитку фінансової системи України». Лот № 4 «Науково-методичне забезпечення підтримки діяльності Віртуального університету Міністерства фінансів України». Договір № 15010-02/83 № держреєстрації 0111U007014 від 14.06.2011 (лист № 96-89).

http://orcid.org/0000-0002-4270-7405

Scopus Author ID: 57205628964

https://scholar.google.com.ua/citations?user=lhx0bKIAAAAJ&hl=ru

кімната 375

 1. Терентьєв О.О., Цюцюцюра С.В., Цюцюра М.І., Горбатюк Є.В. Комп’ютерне документознавство: навч. посіб. Київ, 2020. 107 с.
 2. Tsiutsiura Svitlana, and Kyrnos Anna, “Classification of human blood bacteria with algorithms of machine learning”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 13-15.
 3. Tsiutsiura Svitlana, Pokolenko Vadym, and Kostyshyna Nataliia, “Informative analysis of the modern state of comfort of apartment house”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 21-23.
 4. Tsiutsiura Svitlana, and Girich Anastasia, “Application of artificial intelligence in medicine: diagnostics, medicine development”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 147-149.
 5. Tsiutsiura, S.V., Kyivska, K.I., Tsiutsiura, M.I., Kryvoruchko, O.V., and Dmytrychenko, A.M., “Formation of a generalized information model of a construction object”, International Journal of Mechanical Engineering and Technology, Volume 10, Issue 2, p. 69-79, 2019. (Scopus)
 6. Tsiutsiura, S., Terentyev, O., Honcharenko, T., and Lyashchenko, T., “Multidimensional space structure for adaptable data model”, International Journal of Recent Technology and Engineering, Volume 8, Issue 3, p. 7753-7758, 2019. (Scopus)
 7. Svitlana Tsiutsiura, and Svitlana Kozak, “Promising cloud technologies in education”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 434-435.
 8. Svitlana Tsiutsiura, and Nataliia Kostyshyna, “Analysis of information technologies for providing comfortable living conditions”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 446-447.
 9. Svitlana Tsiutsiura, Yevhenii Honcharenko, and Vadym Duchenko, “Design and development of the document automation system “Kantseliariia-Fact””, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 458-459.
 10. Tsiutsiura, V. Lakhno, Y. Ryndych, A. Blozva, A. Desiatko, Y. Usov, and S. Kaznadiy, “Optimization of information and communication transport systems protection tasks”, International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), Volume 10, Issue 1, p. 1-9, 2019. (Scopus)
 11. Tsiutsiura, K. Kyivska, M. Tsiutsiura, O. Kryvoruchko, A. Yerukaiev, and V. Hots, “A study of the concept of parametric modeling of construction objects”, International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), Volume 10, Issue 04, p. 199-209, 2019. (Scopus)
 12. С.В. Цюцюра, Д.О. Чернишев, та М.Б. Кулеба, “Інформаційні технології оцінювання знань студентів з використанням хмарних технологій”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 7-9.
 13. С.В. Цюцюра, А.В. Касянчук, та Є.О. Мацієвський, “Колірний режим LAB в середовищі ADOBE PHOTOSHOP”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 12-14.
 14. С.В. Цюцюра, та О.І. Нагорна, “Психолого-педагогічні аспекти використання портальної технології”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 16-19.
 15. С.В. Цюцюра, та Н.В. Костишина, “Аналіз предметної області – сучасного стану комфортності житла”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 86-87.
 16. Svitlana Tsiutsiura, Yevhenii Honcharenko, and Vadym Duchenko, “Design and development of the document automation system “Fact””, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 494-495.
 17. Svitlana Tsiutsiura, and Mykola Kuleba, “Хмарні технології як інструмент підвищення конкурентоспроможності вищого навчального закладу”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 492-493.
 18. Svitlana Tsiutsiura, Oleksii Myronov, and Roman Reznik, “Аналіз недоліків оцінювання науково-освітньої та науково-дослідницької діяльності ВНЗ та структурних підрозділів”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 480-481.
 19. Svitlana Tsiutsiura, Mykola Tsiutsiura, Andrii Yerukaiev, and Nataliia Kostyshyna, “Technology of use of cognitive maps”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 458-459.
 20. Tsiutsiura, and O. Kolachko, “Designing of enterprise resource management subsystem”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 30-32.
 21. Svitlana Tsiutsiura, “Standards of educational information education”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 50-52.
 22. Svitlana Tsiutsiura, and Julia Vigor, “Information subsystem for ensuring the increase of the productivity of agricultural crops in the south of ukraine in the northern steppe region”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 52-53.
 23. Svitlana Tsiutsiura, and Yevheniia Iskra, “Development application «modeling jewelry» for internet-shop”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 53-55.
 24. Svitlana Tsiutsiura, and Yeugene Macievskii, “The system of management of the credit story data of the bank’s users basis”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 55-56.
 25. С.В. Цюцюра, Є. О. Гончаренко, та В.О. Поколенко, “Інформаційна підсистема “Канцелярія””, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 106-107.
 26. М.І. Цюцюра, С.В. Цюцюра, та О.В. Криворучко, “Застосування оптимальних стратегій створення системи цільового управління в освітній сфері”, Управління розвитком складних систем, №34, с. 153-162, 2018.
 27. М.І. Цюцюра, С.В. Цюцюра, та О.В. Криворучко, “Інформаційна технологія формування організаційної компетенції в управлінні розвитком ЗВО”, Управління розвитком складних систем, №33, с. 190-194, 2018.
 28. Tsiutsiura, and Y. Borodavka, “Building lifecycle modeling”, International Journal of Science and Research, vol. 6, no. 9, pp. 1625-1628, 2017.
 29. Tsiutsiura, Y. Borodavka, and V. Kvasnievsky, “Implementation of data structure for digital representation of building model”, International Journal of Computer Science and Telecommunications, vol. 8, no. 6, pp. 1-3, 2017.
 30. С.В. Цюцюра, О.В. Криворучко, А.М. Десятко, та В.І. Пашорін, “Інформаційна система логістики в торгівлі як складова інформаційних систем управління підприємствами”, Управління розвитком складних систем, №31, с. 132-137, 2017.
 31. V. Tsiutsiura, and M.I. Tsiutsiura, “Information technology for management of power-intensive enterprises modernization”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 22-24.
 32. С.В. Цюцюра, та О.О. Терентьєв, “Перспективи розвитку технологій хмарної обробки даних”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 49-50.
 33. Tsiutsiura, K. Khorolska, and B. Bebeshko, “VR-technology as a modern architecture tool”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 380-381.
 34. Tsiutsiura, and M. Kuleba, “Modern approach of using cloud technologies in education”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 383-384.
 35. Цюцюра С.В., Криворучко О.В., Цюцюра Г.О. Міжнародні стандарти в підвищенні ефективності та результативності освітніх послуг Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць.: – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 25. – № 25. – Стор. 158-164.
 36. Цюцюра С.В., Федусенко О.В., Федусенко А.О., Цюцюра М.І. Використання компоненту GMap.NET в інформаційній системі оперативного управління логістикою вантажоперевезень у будівництві Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць.: – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 26. – № 26. – Стор. 129-135.
 37. Tsiutsiura S., Golenkov V. Mathematical modeling of the one-section elastic link manipulator’ dynamics. International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2016”, 16-18 November 2016, Kyiv: KNUCA, P. 218-219. (Index Copernicus)
 38. Цюцюра С.В., Криворучко О.В., Цюцюра Г.О. Визначення результативності надання освітніх послуг за міжнародними стандартами Тези даповіді XІІІ Международной научно-практической  конференции “Управление проектами в развитии общества”, Тема конференции: «Развитие компетентности  в управлении проектами, программами и портфелями проектов» Киев 16 – 18 мая 2016. КНУБА, – К.: 2016. – С.179-181.
 39. Svitlana Tsiutsiura, Olexander Terentyev , Мikola Tsiutsiura  The Method of Assessing Risk Management at Various Stages of the Life Cycle for the Problem of Diagnostics of Technical Condition of Buildings. International Journal of Science and Research (IJSR) , 2015. ISSN (Online): 2319-7064  Impact Factor (2012): 3.358 Р.588-590. (Index Copernicus)
 40. Цюцюра С.В., Криворучко О.В., Цюцюра М.І. Особливості та принципи ціннісно-орієнтованого підходу в управлінні змістом освіти .Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 21. – № 21. – С.99-104.
 41. Цюцюра С.В., Цюцюра М.І. Особливості та принципи ціннісно-орієнтованого підходу в управлінні змістом освіти. Тези даповіді XІІ Международной научно-практической  конференции “Управление проектами в развитии общества ”, Тема конференции: «Развитие компетентности  организации в управлении проектами, программами и портфелями проектов.»Киев 20 – 22 мая 2015. КНУБА, – К.: 2015. – С.213-214.
 42. Цюцюра С.В., Цюцюра М.І., Криворучко О.В. Управління розвитком змісту освіти на основі збалансованого ціннісного підходу. Міжнародна конференція  „Управління проектами”. – Миколаїв.: НУК, 2015.‑ С. 94.
 43. Бородавка Є.В., Цюцюра С.В Методи проекції об’єктних моделей на структури даних Управління розвитком складних систем. – 2015. – №21. – С.92-98.
 44. Цюцюра С. В. Теоретичні основи та сутність управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. / С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2012. – Вип. 9, № 9. – С. 50–58.
 45. Цюцюра С. В. Застосування в Україні світового досвіду бюджетного аналізу при розробці інформаційної технології «Прозорий бюджет» [Текст] / С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем: зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2012. – Вип. 8, № 8. – С. 64–69.
 46. Цюцюра С. В. Методологія управління бюджетними програмами на основі ключових індикаторів успіху [Текст] / С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра // VІІI Междунар. науч.-практ. конф. «PM Kiev ’11. Управление проектами в развитии общества» тема : Управление программами частного-государственного партнёрства с целью стабилизации развития Украины», (Киев, 19–20 мая 2011 г.) : тези доп.. – К. : КНУБА, 2011. – С. 205–206.
 47. Цюцюра С. В. Моделі управління інноваційними проектами підприємств модернізації [Текст] / С. В. Цюцюра, М. І. Цюцюра // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2008. – № 2 (26). – С. 5–12.
 48. Цюцюра С. В. Математична постановка задачі оптимізації складу множини робіт проекту при плануванні проектів модернізації [Текст] / С. В. Цюцюра, М. І. Цюцюра // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2008. – № 1 (25). – С. 36–41.
 49. Цюцюра С. В. Розробка інформаційної технології управління проектами модернізації [Текст] / С. В. Цюцюра, М. І. Цюцюра // V Міжнар. конф. «Професійне управління проектами – шлях до збільшення активів організацій» : тези доп. – К. : КНУБА, 2008. – С. 215–216.
 50. Бушуєв Д.А., Цюцюра М.І., Цюцюра С.В. Соціальна технологія «прозорий бюджет» як інновація Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 6, 2010, с. 84-89
 51. Бушуєв Д.А., Цюцюра С.В., Цюцюра М.І. Дослідження кращої практики деяких високорозвинених країн в управлінні програмами на основі програмно-цільового методу Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 4, 2010, с. 23-29

ГАРАНТ ОПП

Цюцюра Микола Ігорович

д.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій. У 2012 році закінчив магістратуру зі спеціальності “Інформаційні управляючі системи та технології” КНУБА, де і захистив в 2015 році кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 – “Комп’ютерні системи та компоненти”. Нагороджений дипломом ІІІ-го ступеня та грамотою МОН України за наукову роботу на тему “Моделі та засоби використання основних властивостей фракталів для геометричного моделювання тривимірних об’єктів” (м. Вінниця). Область основних наукових інтересів – управління інвестиційними та інноваційними ІТ проектами; управління бюджетними програмами розвитку.

http://orcid.org/0000-0003-4713-7568

Scopus Author ID: 57201521567

ReseacherID: AAQ-6951-2021

https://scholar.google.com.ua/citations?user=o-VsWrQAAAAJ&hl=ru

кімната 375

 1. Kulikov Petro, Tsiutsiura Mykola, and Kozak Svitlana, “Information technologies in the educational process”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 7-9.
 2. Терентьєв О.О., Цюцюцюра С.В., Цюцюра М.І., Горбатюк Є.В. Комп’ютерне документознавство: навч. посіб. Київ, 2020. 107 с.
 3. Tsiutsiura Mykola, Lazarchuk Nataliia, and Pikhota Oleksandr, “Cloud computing: importance of the technology”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 17-19.
 4. Цюцюра М.І., та Негода О.А., “Пуста кімната”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 73-75.
 5. Цюцюра М.І., та Гончаренко Є.О., “Розробка веб-застосунку підсистеми електронного документообігу”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 103-105.
 6. Tsiutsiura, S.V., Kyivska, K.I., Tsiutsiura, M.I., Kryvoruchko, O.V., and Dmytrychenko, A.M., “Formation of a generalized information model of a construction object”, International Journal of Mechanical Engineering and Technology, Volume 10, Issue 2, p. 69-79, 2019. (Scopus)
 7. Tsiutsiura, K. Kyivska, M. Tsiutsiura, O. Kryvoruchko, A. Yerukaiev, and V. Hots, “A study of the concept of parametric modeling of construction objects”, International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), Volume 10, Issue 04, p. 199-209, 2019. (Scopus)
 8. М.І. Цюцюра, А.В.Єрукаєв, В.В. Гоц, та Н.В.Костишина, “Реалізація генетичного алгоритму шляхом застосування продукційних правил”, Управління розвитком складних систем, Volume 39, p. 64-68, 2019. (Index Copernicus)
 9. М.І. Цюцюра, О.В. Криворучко, та М.А. Костюк, “Теоретико-методологічні вимоги до проектування адаптивного мобільного навчального середовища”, Управління розвитком складних систем, Volume 39, p. 179-185, 2019. (Index Copernicus)
 10. М.І. Цюцюра, М.Б. Кулеба, В.В. Гоц, та Т.О. Лященко, “Інформаційні технології оцінювання знань студентів при дистанційному навчанні на основі хмарних технологій”, Управління розвитком складних систем, Volume 39, p. 111-116, 2019. (Index Copernicus)
 11. Tsiutsiura, M., Peleschyshyn, A., Korzh, and R., Trach, “Building of Information Activity Management System of Higher Educational Establishment in the Social Environments of the Internet”, I3rd International Conference on Advanced Information and Communications Technologies, AICT 2019, p. 58-61, 2019. (Scopus) <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2‑s2.0‑85073365014&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=2c414a6937e874c07f4b75f3288b1cc5&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857201521567%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=”>Переглянути публікацію
 12. Tsiutsiura, M., Korzh, R., Peleshchyshyn, A., and Trach, O., “Increasing the efficiency of the processes of formation of the informational image of the HEI”, Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 1080, p. 661-679, 2019. (Scopus)
 13. Mykola Tsiutsiura, and Svitlana Shekhovtseva, “Web technologies as a means of modernizing the learning process”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 436-437.
 14. Mykola Tsiutsiura, Yuliia Luzina, and Oleksii Shystun, “Evolutionary and genetic algorithms as components of data mining”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 456-457.
 15. Mikola Tsiutsiura, Zhengbing Hu, Ihor Tereikovskyi, Liudmyla Tereikovska, and Kostiantyn Radchenko, “Applying Wavelet Transforms for Web Server Load Forecasting”, in The second international conference on computer science, engineerind and education applications “ICCSEEA2019”, Kyiv, 2019, pp. 869-877. (Scopus)
 16. М.І Цюцюра., О.В. Криворучко, та Т.М. Мединська, “Структура інформаційних потоків в інформаційній системі виробничого підприємства”, Управління розвитком складних систем, № 37, с. 197-208, 2019.
 17. Mуkola Tsiutsiura, Volodymyr Baka, and Bohdan Rosinskyi, “Cyber–physical systems, their applications and related challenges”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 92-94.
 18. М.І. Цюцюра, Є.О. Гончаренко, та В.М. Дученко, “Система електронного документообігу «ФАКТ»”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 9-10.
 19. М.І. Цюцюра, та Ю.В. Варварюк, “Потенціал штучного інтелекту в системах дистанційного навчання”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 10-12.
 20. М.І. Цюцюра, та Д.В. Яковенко, “Криптографічні протокололи при дотримуванні основних заходів Веб-безпеки”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 42-43.
 21. М.І. Цюцюра, В.В. Гоц, та В.О. Трохимчук, “Автоматизація бібліотеки з використанняv технологій дистанційного та електронного навчання”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 94-96.
 22. М.І. Цюцюра, В.В. Гоц, та І.М. Квачук, “Автоматизована система оцінки знань у закладах вищої освіти на основі проведення тестувань”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 98-99.
 23. Svitlana Tsiutsiura, Mykola Tsiutsiura, Andrii Yerukaiev, and Nataliia Kostyshyna, “Technology of use of cognitive maps”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 458-459.
 24. Mykola Tsiutsiura, Olena Kryvoruchko, and Oleksandr Dytyniuk, “Тестування безпеки інформаційних систем на підприємстві”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 496-497.
 25. М.І. Цюцюра, та А.В. Єрукаєв “Застосування генетичного алгоритму для формування функції належності нечітких множин”, Управління розвитком складних систем, № 34, с. 71-75, 2018.
 26. Tsiutsiura, N. Shakhovska, R. Kaminskyy, and E. Zasoba “Association rules mining in big data”, International journal of computing, №17(1), pp. 25-32, 2018. (Scopus)
 27. М.І. Цюцюра, С.В. Цюцюра, та О.В. Криворучко, “Застосування оптимальних стратегій створення системи цільового управління в освітній сфері”, Управління розвитком складних систем, №34, с. 153-162, 2018.
 28. М.І. Цюцюра, С.В. Цюцюра, та О.В. Криворучко, “Інформаційна технологія формування організаційної компетенції в управлінні розвитком ЗВО”, Управління розвитком складних систем, №33, с. 190-194, 2018.
 29. М.І. Цюцюра, та С.Д. Бушуєв, “Методологія розробки та принципи функціонування інформаційної технології гармонізації змісту освіти”, Information Technologies and Learning Tools, мol. 1, no 1, рр. 105-126, 2018. (Web of Science)
 30. I. Tsiutsiura, “Choice of the method of technical analysis of information systems in dependence on the value of the index of fractal dimension” in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies“, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 44-46.
 31. Mykola Tsiutsiura, Pavlo Voitiuk, and Pavlo Syrota, “Information system of testing for selection of personnel to the university” in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 46-48.
 32. Tsiutsiura, and A. Yerukaiev, “Information models and methods in estimation of factors of influence on selection of land facilities”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 48-50.
 33. V. Tsiutsiura, and M.I. Tsiutsiura, “Information technology for management of power-intensive enterprises modernization”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 22-24.
 34. М.І. Цюцюра, “Застосування властивостей фракталів для аналізу ІТ РЗО як динамічної системи”, Управління розвитком складних систем, №32, с. 200-204, 2017.
 35. М.І. Цюцюра, Т.О. Жирова, Н.О. Котено, “Альтернативне середовище програмування мовою С# для навчальних закладів”, Управління розвитком складних систем, №31, с. 153-158, 2017.
 36. М.І. Цюцюра, К.О. Палагута, та В.І. Пашорін, “Створення адаптивних освітніх систем на базі інтернет”, Управління розвитком складних систем, №31, с. 159-165, 2017.
 37. М.І. Цюцюра, та П.Г. Демідов, “Технології розробки бази даних ERP-системи управління промисловим підприємством”, Управління розвитком складних систем, №30, с. 101-107, 2017.
 38. М.І. Цюцюра, “Дослідження функціональних задач аналізу собівартості ІТ-продукту”, Управління розвитком складних систем, №29, с. 177-183, 2017.
 39. I. Tsiutsiura, “Development foundations information technology for management of the education content development”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 20-21.
 40. I. Tsiutsiura, О.V. Shumeyko, and M.B. Kuleba, “Analysis of key information flows in development of electronic questionnaire”, in Fourth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 21-22.
 41. Tsiutsiura, and A. Yerukaiev, “Reasoning of the upholstered model of assessment of factors influence on land facilities”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 356.
 42. Tsiutsiura, R. Reznik, and O. Mironov, “Gaming principles usage for education quality improvement”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 372-373.
 43. Tsiutsiura, Ya. Panasenko, K. Kovtun, and V. Kliches, “Innovative management in education: essence, functions, means”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 390.
 44. Цюцюра С.В., Федусенко О.В., Федусенко А.О., Цюцюра М.І. Використання компоненту GMap.NET в інформаційній системі оперативного управління логістикою вантажоперевезень у будівництві Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць.: – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 26. – № 26. – Стор. 129-135.
 45. Цюцюра М.І. Резник Р.С. Технологічні стандарти як основа розробки відкритих систем ІТ-освіти Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць.: – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 25. – № 25. – Стор. 165-171.
 46. Tsiutsiura M., Reznik R. Using internet technologies to aid students studying International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2016”, 16-18 November 2016, Kyiv: KNUCA, – P.218. (Index Copernicus)
 47. Цюцюра М.І. Розроблення відкритих систем ІТ-освіти на основі технологічні стандартів Тези даповіді XІІІ Международной научно-практической  конференции “Управление проектами в развитии общества”, Тема конференции: «Развитие компетентности в управлении проектами, программами и портфелями проектов.»Киев 16 – 18 мая 2016. КНУБА, – К.: 2016. – С.176-178.
 48. Цюцюра М.І. Розроблення відкритих систем ІТ-освіти на основі технологічні стандартів Тези даповіді XІІІ Международной научно-практической  конференции “Управление проектами в развитии общества ”, Тема конференции: «Развитие компетентности в управлении проектами, программами и портфелями проектов». Киев 16 – 18 мая 2016. КНУБА, – К.: 2016. – С.176-178.
 49. Svitlana Tsiutsiura, Olexander Terentyev , Мikola Tsiutsiura  The Method of Assessing Risk Management at Various Stages of the Life Cycle for the Problem of Diagnostics of Technical Condition of Buildings. International Journal of Science and Research (IJSR) , 2015. ISSN (Online): 2319-7064  Impact Factor (2012): 3.358 Р.588-590. (Index Copernicus)
 50. Цюцюра С.В., Криворучко О.В., Цюцюра М.І. Особливості та принципи ціннісно-орієнтованого підходу в управлінні змістом освіти .Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 21. – № 21. – С.99-104.
 51. Цюцюра С.В., Цюцюра М.І. Особливості та принципи ціннісно-орієнтованого підходу в управлінні змістом освіти. Тези даповіді XІІ Международной научно-практической  конференции “Управление проектами в развитии общества ”, Тема конференции: «Развитие компетентности  организации в управлении проектами, программами и портфелями проектов.»Киев 20 – 22 мая 2015. КНУБА, – К.: 2015. – С.213-214.
 52. Цюцюра С.В., Цюцюра М.І., Криворучко О.В. Управління розвитком змісту освіти на основі збалансованого ціннісного підходу. Міжнародна конференція  „Управління проектами”. – Миколаїв.: НУК, 2015.‑ С. 94.
 53. Olena Kryvoruchko, Yevgeniy Borodavka, Мikola Tsiutsiura Information Technology Models for Project Management of Education Development. International Journal of Computer Science and Telecommunications. – February 2015. Vol. 6, Issue 2. – pp. 7–9. (Index Copernicus)
 54. Olexander Terentyev, Mikola Tsiutsiura, The Method of Direct Grading and the Generalized Method of Assessment of Buildings Technical Condition. International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 4 Issue 7, July 2015. – Р. 827-829. (Index Copernicus)
 55. Цюцюра М.І. Організаційні механізми розвитку змін в освітньому середовищі. Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 22. – № 22. – С.89-94.
 56. Криворучко О.В., Цюцюра М.І., Цюцюра Г.О. Організаційні компетенції в управлінні проектами та програмами розвитку ВНЗ. Тези даповіді XІІ Международной научно-практической  конференции “Управление проектами в развитии общества”, Тема конференции: «Развитие компетентности  организации в управлении проектами, программами и портфелями проектов.»Киев 20 – 22 мая 2015. КНУБА, – К.: 2015. – С.185-186.
 57. Цюцюра М.І. Механізми впровадження стандарту Р2М в управлінні проектами розвитку освіти . Конференція Будмастеркласс Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2015
 58. Цюцюра М.І., Цюцюра Г.О. Механізми впровадження стандарту Р2М в управлінні проектами розвитку освіти Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 23. – № 23. – С. 230-235.
 59. Цюцюра М.І., Резнік Р.С. Застосування хмарних технологій в освітніх закладах для поширення навчальних матеріалів. Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 24. – № 24. – С. 142-146
 60. Міхайленко В.М, Терентьєв О.О., Цюцюра М.І., Інтелектуальна інформаційна технологія діагностики технічного стану будівель. Монографія. К.: КИЇВ 2015. 219 с.
 61. Бородавка Є.В., Криворучко О.В., Цюцюра М.І Information Technology Models for Project Management of Education Development International Journal of Computer Science and Telecommunications. – 2015. – Vol.6, Issue 2. – pp. 7-9.
 62. Цюцюра С. В. Застосування в Україні світового досвіду бюджетного аналізу при розробці інформаційної технології «Прозорий бюджет» [Текст] / С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем: зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2012. – Вип. 8, № 8. – С. 64–69.
 63. Цюцюра С. В. Методологія управління бюджетними програмами на основі ключових індикаторів успіху [Текст] / С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра // VІІI Междунар. науч.-практ. конф. «PM Kiev ’11.Управление проектами в развитии общества» тема : Управление программами частного-государственного партнёрства с целью стабилизации развития Украины», (Киев, 19–20 мая 2011 г.) : тези доп.. – К. : КНУБА, 2011. – С. 205–206.
 64. Цюцюра С. В. Моделі управління інноваційними проектами підприємств модернізації [Текст] / С. В. Цюцюра, М. І. Цюцюра // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2008. – № 2 (26). – С. 5–12.
 65. Цюцюра С. В. Математична постановка задачі оптимізації складу множини робіт проекту при плануванні проектів модернізації [Текст] / С. В. Цюцюра, М. І. Цюцюра // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2008. – № 1 (25). – С. 36–41.
 66. Цюцюра С. В. Розробка інформаційної технології управління проектами модернізації [Текст] / С. В. Цюцюра, М. І. Цюцюра // V Міжнар. конф. «Професійне управління проектами – шлях до збільшення активів організацій» : тези доп. – К. : КНУБА, 2008. – С. 215–216.
 67. Yevgeniy Borodavka. Binary data packing method for database optimization / Yevgeniy Borodavka, Мikola Tsiutsiura // International Journal of Science and Research. – 2014. – Vol. 3, Issue 11. – P. 903–905. (Index Copernicus)
 68. Yevgeniy Borodavka. Building Model Conception. / Yevgeniy Borodavka, Мikola Tsiutsiura // International Scientific and Practical Conference WORLD Science «Science and Education – Our Future». – 2014. – Issue № 3, November 24–26, 2014, Abu Dhabi, UAE. – P. 817–900. (Index Copernicus)
 69. Цюцюра М. І. Доцільність переходу інформаційних систем до хмарного середовища [Текст] / М. І. Цюцюра, О. В. Міронов, Р. С. Резнік // І Междунар. науч.-техн. конф. «Компьютерные науки: образование, наука, практика», (КНУБА, Киев, 21–22 мая 2014 г.) : тези доп. – К. : КНУБА, 2014. – С. 120–121.
 70. Sergiy Paliy. Method for searching of «the ideal interlocutor» for users of «information and organizational environment for pre-university training and social adaptation of foreigners» / Sergiy Paliy, Yevgeniy Borodavka, Мikola Tsiutsiura // International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering (IJIRCCE). – October 2013. – Vol. 1, Issue 8. – Р. 1611–1617. (Index Copernicus)
 71. Бушуєв С. Д. Впровадження трансформаційних бізнес-змін в управління проектами розвитку змісту освіти за методологією MSP [Текст] / С. Д. Бушуєв, М. І. Цюцюра, С. Д. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2013. – Вип. 19, № 19. – С. 10–15.
 72. Цюцюра М. І. Стратегія бюджетування проектів розвитку освіти [Текст] / М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2013. – Вип. 15, № 15. – С. 77–80.
 73. Бушуєв С. Д. Системно-ціннісна модель в управлінні проектами розвитку змісту освіти [Текст] / С. Д. Бушуєв, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра // Міжнар. наук.-техн. конф. «Енергоощадні машини і технології», 28–30 трав. 2013 р. : тези доп. – К. : КНУБА, 2013. – С. 175–178.
 74. Палій С. В. Механізми реалізації та впровадження каліграфічного тренажера для дистанційного навчання [Текст] / С. В. Палій, М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2012. – Вип. 12, № 12. – С. 150–153
 75. Цюцюра М. І. Практика застосування ключових показників ефективності та впровадження системи цільового управління [Текст] / М. І. Цюцюра, С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2012. – Вип. 11, № 11. – С. 79–85.
 76. Цюцюра М. І. Ключові показники ефективності. принципи розробки ключових показників ефективності для бюджетної сфери [Текст] / М. І. Цюцюра, С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2012. – Вип. 10, № 10. – С. 87–92.
 77. Бушуєв С. Д. Системно-ціннісний підхід в управлінні проектами освіти до визначення змісту виховання і розвитку [Текст] / С. Д. Бушуєв, М. І. Цюцюра // IX междунар. конф. «Управление проектами в развитии общества» Тема: Управление программами и проектами в условиях глобальн
 78. Федусенко Е. В. Моделирование спроса методами параллельных вычислений с использованием нейронных сетей [Текст] / Е. В. Федусенко, А. А. Федусенко М.И. Цюцюра // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2011. – № 2 (26). – С. 5–12.ого финансового кризиса, (Киев, 11–12 мая 2012 г.) : тези доп. – К. : КНУБА, 2012. – С. 17.0
 79. Цюцюра М. І. Застосування програмно-цільового підходу у прийнятті управлінських рішень [Текст] /М. І. Цюцюра // Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні системи і технології в економіці» : тези доп. / Київський нац. торг.-економ. у-т. – К., 2011. – С. 32–33.
 80. Цюцюра М. І. Програмно-цільовий метод складання бюджету – новий для України метод бюджетування [Текст] / М. І. Цюцюра // Міжнар. конф. «Управління проектами» : тези доп. – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 45.
 81. Цюцюра М. І. Розробка інформаційної технології реінжинірингу підприємств на прикладі моделі «як є» і «як має бути» [Текст] / М. І. Цюцюра // XІV Всеукр. наук.-практ. конф. «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції» : тези доп. / Європейський ун-т. – К. : ЄУЕ, 2011. – С. 132–134.
 82. Цюцюра М. І. Науково-методичний підхід до реалізації концепції соціального проекту «Прозорий бюджет» [Ел. видання] / М. І. Цюцюра, Д. А. Харитонов // І Міжнар. наук.-практ. конф. «Перспективи впровадження успішного світового досвіду розвитку громад у Дніпропетровській області», 4 жовт. 2011 р.) : тези доп. – Дніпропетровськ : ПБП «Економіка», 2011. – С. 44–45.
 83. Пономаренко Л. А. Постановка задачі розробки моделі спрямованого управління проектами [Текст] / Л. А. Пономаренко, М. І. Цюцюра // VIІ Міжнар. конф. «Управління проектами в розвитку суспільства». Тема «Управління цінностями проектів і програм розвитку організацій» : тези доп. – К. : КНУБА, 2010. – С. 175–176.
 84. Цюцюра М. І. Методи і засоби розробки та планування предметної області проектів модернізації підприємств [Текст] /М. І. Цюцюра // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : зб. наук. пр. – К. : НАУ, 2009. – Вип. 29. – С. 24–32.
 85. Цюцюра М. І. Використання теорії фракталів при побудові тривимірних об’єктів [Текст] / М. І. Цюцюра // Автоматизація виробничих процесів : всеукр. наук.-техн. журн. – 2008. – № 2 (29). – С. 62–68.
 86. Цюцюра М. І. Розробка структури моделі спрямованого управління інноваційними проектами модернізації [Текст] / М. І. Цюцюра // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля, 2007. – № 4 (21). – С. 72–78.
 87. Бушуєв Д.А., Цюцюра М.І., Цюцюра С.В. Соціальна технологія «прозорий бюджет» як інновація Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 6, 2010, с. 84-89
 88. Бушуєв Д.А., Цюцюра С.В., Цюцюра М.І. Дослідження кращої практики деяких високорозвинених країн в управлінні програмами на основі програмно-цільового методу Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. № 4, 2010, с. 23-29
 89. Бушуєв Д.А., Бушуєв С.Д., Криворучко О.В., Цюцюра М.І. Особливості використання програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів Управління розвитком складних систем, Київський національний університет будівництва і архітектури, Ки-їв. № 3, 2010, с. 27-320

ГАРАНТ ОПП

Київська Катерина Іванівна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій, докторант КНУБА. Закінчила КНУБА в 2007 р., спеціальність «Інформаційні управляючі системи та технології», кваліфікація «Магістр комп`ютерних наук». Має сертифікат з англійської мови рівень В2. Працює в КНУБА з 2010 р. Автор 1 монографії, 2 навчальних посібників та понад 50 науково-методичних робіт. Лауреат премії імені М.С. Буднікова Академії будівництва України.

https://orcid.org/0000-0003-0906-1128

Scopus Author ID: 57204054867

https://scholar.google.com.ua/citations?user=89CQfDgAAAAJI&user=89CQfDgAAAAJ

(044) 245-48-32, кімната 370

 1. Рудик В.А., Ярош Д.Р., та Київська К.І., “Модель організації функцій керування та обчислення мобільного робота”, in Seventh international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2020, pp. 81-83.
 2. Tsiutsiura, S.V., Kyivska, K.I., Tsiutsiura, M.I., Kryvoruchko, O.V., and Dmytrychenko, A.M., “Formation of a generalized information model of a construction object”, International Journal of Mechanical Engineering and Technology, Volume 10, Issue 2, p. 69-79, 2019. (Scopus)
 3. Tsiutsiura, K. Kyivska, M. Tsiutsiura, O. Kryvoruchko, A. Yerukaiev, and V. Hots, “A study of the concept of parametric modeling of construction objects”, International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), Volume 10, Issue 04, p. 199-209, 2019. (Scopus)
 4. Kateryna Kyivska, Oleksandr Terentiev, and Bohdan Kryvsha, “Use of databases at the enterprise”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2019”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 442-443.
 5. К.І. Київська, “Проблеми застосування Bim-технології в будівельній галузі”, in Sixth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2019, pp. 84-86.
 6. Kateryna Kyivska, “BIM-technology application on different stages of life cycle facility construction”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 464-465.
 7. К.І. Київська, О.О. Терентьєв, Є.В. Горбатюк, та О.В. Доля, “Аналіз сучасних інформаційних технологій системи діагностики технічного стану будівель і споруд”, Управління розвитком складних систем, № 36, с. 100-107, 2018.
 8. I. Kievskaya, D.P. Il’yachenko, V.V. Ling, A.G. Kiyamova, and A.A. Mironova “The optimization of the competency model of bachelors of engineering specialties”, International journal of mechanical engineering and technology (IJMET), №9, pp. 1085-1093, 2018. (Scopus)
 9. I. Kievskaya, V/I. Aitov, Kh.Kh. Galimova, A.A. Kulagin, L.M. Faizrakhmanova, and M.M. Isupova “Formation of foreign language professional competence at the natural science faculties”, International journal of mechanical engineering and technology (IJMET), №10, pp. 953-963, 2018. (Scopus)
 10. Kateryna Kyivska, and Alexander Medvedev, “Intuitive office network based on cisco dna service technology”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 24-26.
 11. Kateryna Kyivska, and Ekaterina Sliusarenko, “Specification for developing android applications with unity”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 26-28.
 12. Kateryna Kyivska, and Anastasiia Smychkovska, “Development of educational-developing application for children and young schools”, in Fifth international scientific-practical conference “Management of the development of technologies”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 28-30.
 13. Kyivska, and A. Smychkovska, “Developing educational supplement for young schools on the android platform”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 366.
 14. Kyivska, and K. Sliusarenko, “Specification for developing android applications with unity”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 367-368.
 15. Kyivska, and A. Medvedev, “Intuitive office network based on cisco dna service technology”, in International scientific-practical conference of young scientist “BUILD-MASTER-CLASS-2017”, Kyiv, KNUCA, 2017, pp. 368.
 16. Барабаш М.С., Киевская Е.И. Принципы параметрического моделирования строительных объектов. Современное строительство и архитектура – Екатеринбург, 2016. – Вып. 1 – Стр. 16–22 (Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), WorldCat).
 17. Барабаш М.С., Киевская Е.И. Структурирование параметров информационной модели здания. НАУКА И МИР Международный научный журнал – Волгоград, 2016. – Вып. 3(31), Том 1 – Стр. 57–59 (Ulrich’s Periodicals Directory, Global Impact Factor, Genamics Journal Seek, ResearchBib, Dialnet).
 18. Барабаш М.С., Київська К.І. Використання методів інтеграції для створення узагальненої інформаційної моделі будівельного об’єкта. Управління розвитком складних систем – К. : КНУБА, 2016. – Вип. 25. – С. 114–120. (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-25
 19. Барабаш М.С., Київська К.І. Концепція створення інформаційної моделі будівельного об’єкту. Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник – К.: ЦП «Компринт», 2016. – Вип. 1(15). – С. 60–68 – Режим доступу: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/24863
 20. Київська К.І. Розробка елементів параметричної бази даних для інформаційної моделі об’єктів будівництва. Технологический аудит и резервы производства, 2016. – Вип. 2/2(28). – С. 41–47 (Index Copernicus, EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory, Bielefeld Academic Search Engine (BASE)).
 21. Киевская Е.И., Лященко Т.А. Принципы BIM-технологии проектирования на примере программного комплекса САПФИР-3D. Управління розвитком складних систем, збірник наукових праць, випуск 26/2016 – К.: КНУБА, 2016. – С. 141–145 (Ulrich’s Periodicals Director Bielefeld Academic Search Engine(BASE) Google Scholar Index Copernicus(IC)) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-26
 22. Kyivska K., Lyaschenko T. The use of BIM-technology at different stages construction project life cycle.  International scientific – practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2016» 16-18 of November 2016: Collection of scientific papers. – К.: КNUCA, 2016. р. 224-225.
 23. Лященко Т.О., Київська К.І. The use of Bim-technology at different stages construction project life cycle. Working program and proceedings International scientific – practical conference of young scientists “Buld-Master-Class-2016”, 16-18 November 2016, Kyiv: KNUCA. – P. 233-234.

ГАРАНТ ОПП

Бородавка Євгеній Володимирович

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних технологій. Закінчив КНУБА в 2003 р., спеціальність „Інформаційні технології проектування”, кваліфікація „Магістр комп`ютерних наук”. Отримав диплом з відзнакою та занесенням до книги пошани університету. Працює в КНУБА з 2005 р. Автор 1 патента, 2 самовчителів, 1 підручника, 7 методичних та 40 наукових праць.

https://orcid.org/0000-0002-7476-9387

https://scholar.google.com.ua/citations?user=QMt-9L0AAAAJ&hl=uk

(044) 241-54-02, кімната 366в

 1. Терентьєв О.О. «Інтелектуальні інформаційні системи і технології діагностики технічного стану будівель» // Навчальний посібник / О.О. Терентьєв, І.В. Русан, Є.В. Бородавка, Є.В. Горбатюк, К.І. Київська / К.: Компрінт, 2019. – 121 с. ISBN 978-966-929-895-9.
 2. Yevgeniy Borodavka. The Hardware Adapted Ray Tracing Algorithm [Текст] / Yevgeniy Borodavka, Oleksandr Lisovyi, Dmytro Deineka // International Journal of Computer Science and Telecommunications. – 2016. Vol. 7, Issue 4. – pp. 1–7. (Google Scolar)
 3. Svitlana Tsiutsiura. Building Lifecycle Modeling [Текст] / Svitlana Tsiutsiura , Yevhenii Borodavka // International Journal of Science and Research. – 2017. – Vol.6, Issue 9. – pp. 1625–1628. (Index Copernicus)
 4. Svitlana Tsiutsiura. Implementation of Data Structure for Digital Representation of Building Model [Текст] / Svitlana Tsiutsiura , Yevhenii Borodavka, Vladyslav Kvasnevskyi // International Journal of Computer Science and Telecommunications. – 2017. Vol. 8, Issue6. – pp. 1–3. (Google Scolar)
 5. Квасневський В.М. Інформаційна бібліотека уніфікації будівельних конструкцій / В.М. Квасневський, Є.В.Бородавка // The Scientific Heritage.  – 2018. -Vol. 24, р. 56-62.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram