СЕРГЕЙЧУК ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

професор кафедри архітектурних конструкцій, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії архітектури та Академії наук вищої освіти України.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0226-3923

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=tkF0spgAAAAJ

Web of science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/R-2235-2019

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57133072900

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Oleg-Sergeychuk-2

E-mail: sergeichuk.ov@knuba.edu.ua, ovsrgeich@i.ua

тел.: (044)241-55-37, внутр. 5-37, кімната 422

 

Освіта

У 1976 році закінчив Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Архітектура» та здобув кваліфікацію «архітектор».

У 1979 році захистив кандидатську дисертацію.

У 2008 році захистив докторську дисертацію.

 

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 43 роки. Науково-педагогічний стаж 43 років.
З 1979 року працює на кафедрі архітектурних конструкцій у КНУБА на посадах асистента, доцента, професора.
У 1979 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.12 – Системи автоматизованого проектування та автоматизації підготовки виробництва. Тема дисертації:  «Автоматизоване проєктування поверхонь просторових конструкцій типу панелей-оболонок»

У 1984 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури.
У 2008 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка. Тема дисертації: «Геометричне моделювання фізичних процесів при оптимізації форми енергоефективних будинків»
У 2011 р. присвоєно вчене звання професора кафедри архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури.
Підготував 6 кандидатів та 3 докторів наук.
Перелік навчальних дисциплін

  • Архітектурно-будівельна фізика (ОК19- Архітектура та містобудування).

Науково-методична робота
Опубліковано  254 наукових, науково-методичних праць, зокрема 10 навчальних посібників та підручників, 30 національних будівельних норм і стандартів. За підготовку навчальних посібників удостоєний нагород Академії будівництва України (2009 р.) та Академії наук вищої освіти України (2018 та 2019 рр.).  Розроблено навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Архітектурно-будівельна фізика» на освітньому сайті КНУБА.
Напрями наукової діяльності
Геометричне та комп’ютерне моделювання у будівельній фізиці, енергоефективні архітектурно-конструктивні рішення, системні дослідження проблем енергоефективності в будівництві

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram