ГЕТУН ГАЛИНА ВЯЧЕСЛАВІВНА

Професор кафедри архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва

 і архітектури, кандидат технічних наук, заслужений працівник освіти України, академік Академії будівництва України, відділення індустріального і житлового будівництва.

Народилася в 1953 році в м. Києві

Web of Science /Publons

https://publons.com/researcher/4860099/galyna-getun/

Scopus Author ID

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201774400

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-3317-3456  

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Galyna-Getun

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=1rr104YAAAAJ

 Т-н:  (044) 241-55-72; вн.  5-72; моб. 097-320-11-93;  Кімната 420.

Освіта

 У 1975 році закінчила будівельний факультет Київського інженерно-будівельного інституту (нині КНУБА)за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво».  З 1975  по 1978 рік працювала інженером  і старшим інженером в проєктному інституті «Діпрохіммаш».

У 1981 році закінчила аспірантуру кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій, в 1983 році захистила дисертацію за спеціальністю «Будівельні конструкції». Тема дисертації: «Експериментально-теоретичні дослідження згинальних залізобетонних конструкцій, підсилених у розтягнутій зоні шаром сталефібробетону» (ТН № 066506).  

У 1991 році  присвоєне вчене звання доцента кафедри архітектурних конструкцій КНУБА  (ДЦ № 000927).

У 2018 році пройшла наукове стажування в Ізраїлі «ISRAELI INDEPENDENT ACADEMY FOR DEVELOPMENT OF SCIENCES» сертифікат №35/18 «Сучасні досягнення в науці та освіті» в м. Нетянья, Ізраїль, наказ КНУБА № 629/1 від 05.07. 2019 р.

У 2019 році  пройшла навчання навчального закладу «Перші Київські державні курси іноземних мов», оволоділа програмою «Англійська мова як іноземна» і склала кваліфікаційний іспит на рівні В2 (свідоцтво № 25337).

Має сертифікати підвищення кваліфікації:

 1. CERTIFICATE OF PARTICIPATION in the 17th International Scientific Conference on Science and Education held on January 15 – 22, 2023, Hajduszoboszlo, Hungary (24 hours/0,8 ECTS credits).
 2. CERTIFICATE OF PARTICIPATION in the 17th International Scientific Conference on Modern Achievements of Science and Education, September 22-29, 2022, Netanya, Israel (24 hours/0,8 ECTS credits).
 3. CERTIFICATE OF PARTICIPATION in the 16th International Scientific Conference on Science and Education held on January 04 – 11, 2022, Hajduszoboszlo, Hungary (24 hours/0,8 ECTS credits.
 4. CERTIFICATE OF PARTICIPATION in the 16th International Scientific Conference on Modern Achievements of Science and Education, September 01-08, 2021, Netanya, Israel (24 hours/0,8 ECTS credits).
 5. CERTIFICATE OF PARTICIPATION in the 15th International Scientific Conference on Science and Education held on January 04 – 13, 2021, Hajduszoboszlo, Hungary (24 hours/0,8 ECTS credits).
 6. CERTIFICATE OF PARTICIPATION in the 17th International Scientific Conference on Science and Education held on January 04 – 13, 2019, Hajduszoboszlo, Hungary (24 hours/0,8 ECTS credits).
 7. CERTIFICATE OF PARTICIPATION in the 17th International Scientific Conference on Science and Education held on January 04 – 13, 2018, Hajduszoboszlo, Hungary (24 hours/0,8 ECTS credits).

Гетун Г. В. є дійсним членом Академії будівництва України (відділення індустріального і житлового будівництва) з 2011 р. (посвідчення №2310).

 

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 51 рік.. Науково-педагогічний стаж 36 років.

Після закінчення Київського інженерно-будівельного інституту:

 1975 – 1978 рр. працювала на посаді інженера і старшого інженера  в проєктному інституті «Діпрохіммаш».

1978 – 1981 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі залізобетонних і кам’яних конструкцій КІБІ.

 1978 – 1981 рр. начальник архітектурно- планувального бюро Бориспільського міськвиконкому.

 1982 – 1985 рр. працювала на посадах молодшого і старшого наукового співробітника в науково-дослідній лабораторії при кафедрі залізобетонних і кам’яних конструкцій КІБІ.

1986 по теперішній час працює на посадах асистента, доцента (з 1989 р.) і професором (з 1916 р.) кафедри архітектурних конструкцій КНУБА.

Є дійсним членом Академії будівництва України (відділення індустріального і житлового будівництва) з 2011 р. (посвідчення №2310).

Нагороджена: в 2002 р. «Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України» за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю та значний внесок у підготовку і проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2001/2002 н. р.; у 2012 р. – дипломом і медаллю «Лауреат премії АБУ імені М. С. Буднікова» (посвідчення №464) за підручник «Архітектура будівель та споруд», книга 1 «Основи проєктування»; у 2019 р. – Ювілейною срібною медаллю «25 років Академії» за підручник «Архітектура будівель та споруд», книга 4 «Технічна експлуатація та реконструкція будівель». Користується заслуженим авторитетом і повагою науковців, педагогів та студентів.

За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, плідну науково-педагогічну діяльність, підготовку кваліфікованих фахівців та високий професіоналізм 28 грудня 2020 року була нагороджена Указом президента України № 586/2020 державною нагородою України «Заслужений працівник України» (посвідчення № 021919).

 Перелік навчальних дисциплін

      Будівельний факультет

 1. Предмет: «Архітектура будівель і споруд»

            Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

            Спеціалізація 192.01 «Промислове та цивільне будівництво»

 1. Предмет: «Енергоефективні будівлі та споруди»

            Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

            Спеціалізація 192.01 «Промислове та цивільне будівництво»

       Науковий керівник дисертації на здобуття наукового ступеня за спеціальністю 05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка, дисертант – КОШЕВА Вікторія Олександрівна, назва дисертації – «Графоаналітичні моделі функціонування енергоактивних об’єктів архітектури та їх практична реалізація», 27.01.2021 р., диплом ДК 059858 виданий 15.04.2021 р.

                                     Науково – методична робота

   Автором опубліковано, за результатами наукових досліджень, 164 наукових робіт (3 статі індексовані наукометричною базою Scopus, 4 статті – Web of Science, 7 статей – INDEX COPERNICUS, 60 – фахових видань) і 39 навчально-методичних видань (11 підручників, 12 навчальних посібників і 18 методичних вказівок).  Зокрема навчальних посібників для вузів з грифами МОНУ і КНУБА «Проєктування сталефібробетонних конструкцій» (1989), «Основи проєктування промислових будівель» (2003), «Багатоповерхові каркасно-монолітні житлові будинки» (2005), «Історія архітектури і будівництва України» (2015), «Системи ізоляції будівельних конструкцій» (2016), підручників в 5-ти книгах «Архітектура будівель та споруд»: книга 1. «Основи проєктування» (2011) і (2012), 378 с., книга 2 «Житлові будинки» (2014) і (2015), 736 с., книга 3 «Історія архітектури і будівництва» (2015) і (2016), 816 с., книга 4 «Технічна експлуатація та реконструкція будівель» (2018), 750 с., книга 5 «Промислові будівлі» (2020), 820 с., «Конструкції будівель і споруд» книга 1 (2021), 880 с.; «Конструкції будівель і споруд» книга 2, Нежитлові будівлі (2023), 900 с.  Підручники «Архітектура будівель та споруд» в 5-ти книгах  і «Конструкції будівель і споруд» є базовими для студентів, які навчаються за галуззю знань 19 «Архітектура та будівництво» всіх вищих навчальних закладів України.

За останні 5 років 3 статі індексовані наукометричною базою Scopus, 3 статті – Web of Science:

 1. Geneualization of one algorithm for constructing recurrent splines. Співавтори: G. Tuluchenko, G. Virchenko, V. Martynov, M. Tymofieiev Восточно-Европейский журнал передовых технологий (№2/4(92)2018), Mathematics and Cybernetics – applied aspects, Vol 2, No 4 (92) (2018), p. 53…62 SCOPUS.

  2. Envelope Life Cycle Costing of Energy-Efficient Buildings in Ukraine. Співавтори: Ботвіновська С.І., Козак Н. Ф., Запривода А. В., Суліменко Г. Г. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering’ at Volume-8 Issue-10, August, 2019, Page No.: 2314-2321 J13090881019  SCOPUS https://mail.ukr.net/attachshow/15701110643606887268/1 www.ijitee.org/download/volume-8-issue-10/.

 1. Дифузійні процеси з накопичувальними характеристиками при експлуатації будівель. Співавтори: Буценко Ю.П., Баліна О.І., Безклубенко І.С., Соломін А. В. Стаття в н. т. збірнику «Опір матеріалів і теорія споруд», № 102, К: 2019. – с.243-251 ISSN 2410-2547 http://opir.knuba.edu.ua/ Web of Science
 2. SITUATION FORECASTING AND DECISION-MAKING OPTIMIZATIONS BASED ON USING MARKOV FINITE CHAINS FOR AREAS WITH INDUSTRIAL POLTUTIONS. Співавтори: Буценко Ю.П., Лабжинський В.А., Баліна О.І., Безклубенко І.С., Соломін А. В. Стаття в н. т. збірнику «Опір матеріалів і теорія споруд», № 104, К: 2020. – с. 164-174 ISSN 2410-2547 http://opir.knuba.edu.ua/ Web of Science.
 3. General procedure for determining the geometric parameters of tools in the technological systems involving machining by cutting. Співавтори: Svitlana Botvinovska, A. Zolotova, I. Korbut, T.Nikolaenko V. Parnenko, R. Rodin Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 1 No. 1 (109) (2021): Engineering technological systems. Published: 2021-02-19. рр. 6-12.UDC 621.9DOI: 0.15587/1729-4061.2021.224897. SCOPUS http://journals.uran.ua/eejet/article/view/224897/225071.
 4. ВИКОРИСТАННЯ СТОХАСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАРАМЕТРИЧНОЇ НАДІЙНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН. Співавтори: Лесько В. І., Безклубенко І.С., Баліна О.І., Буценко Ю. П. Стаття в н. т. збірнику «Опір матеріалів і теорія споруд», № 106, К: 2021. – с. 262-273 ISSN 2410-2547 http://opir.knuba.edu.ua/ Web of Science.

У 2016…2017 рр. виконавець науково-дослідної роботи «Розробка науково-прикладних і технологічних рішень із створення новітніх високоефективних оборонних споруд на основі інтелектуальної вогневої системи» (номер державної реєстрації №0116U000344).

 

   Опубліковані підручники з грифами МОНУ і КНУБА:

 1. Гетун Г. В. АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД. Книга 1. Основи проектування: Підручник для вищих навчальних закладів з грифом Мінвузу. – / Гетун Г. В. – К.: Видавництво «Кондор», – 2011 р. – 376 с.
 2. Плоский В. О. Гетун Г. В. АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД. Книга 2. Житлові будинки: Підручник для вищих навчальних закладів з грифом Мінвузу. – / Плоский В. О., Гетун Г. В. – Кам’янець-Подільський: Друкарня «Медобори». – 2014 р. – 617 с.
 3. Плоский В. О. Гетун Г. В., Віроцький В. Д. АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД. Книга 3. Історія архітектури і будівництва: Підручник для вищих навчальних закладів з грифом Мінвузу. – / Плоский В. О., Гетун Г. В., Віроцький В. Д. – Кам’янець-Подільський: Друкарня «Рута» – 2015 р. – 817 с.
 4. Плоский В. О., Гетун Г. В., Мартинов В. Л., Сергейчук О. В., Віроцький В. Д., Запривода В. І., Кріпак В. Д., Лавріненко Л. І., Малишев О. М. Архітектура будівель та споруд. Книга 4. Технічна експлуатація та реконструкція будівель: Підручник для вищих навчальних закладів з грифом КНУБА. – / Плоский В. О., Гетун Г. В., Мартинов В. Л., Сергейчук О. В., Віроцький В. Д., Запривода В. І., Кріпак В. Д., Лавріненко Л. І., Малишев О. М. – Кам’янець-Подільський: Друкарня «Рута» – 2018 р. – 750 с.
 5. Куліков П. М., Плоский В. О., Гетун Г. В. АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД. Книга 5. Промислові будівлі: Підручник для вищих навчальних закладів з грифом КНУБА. – / Куліков П. М., Плоский В. О., Гетун Г. В. – Кам’янець-Подільський: Друкарня «Рута» – 2020 р. – 816 с.
 6. Куліков П. М., Плоский В. О., Гетун Г. В. КОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД. Книга 1: Підручник для вищих навчальних закладів з грифом КНУБА. – / Куліков П. М., Плоский В. О., Гетун Г. В. – Кам’янець-Подільський: Друкарня «Рута» – 2021, 880 с.
 7. Гетун Г. В., Куліков П. М., Плоский В. О., Чернишев Д. О. КОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД. Книга 2. Нежитлові будівлі: Підручник для вищих навчальних закладів з грифом КНУБА. – / Куліков П. М., Плоский В. О., Гетун Г. В. – Кам’янець-Подільський: Друкарня «Рута» – 2023, 900 с.

Опубліковані навчальні посібники з грифами МОНУ і КНУБА:

 1. Лисенко Е. Ф., Гетун Г. В. Проектирование сталефибробетонных конструкций: Навчальний посібник з грифом МОНУ. – / Лисенко Е. Ф., Гетун Г. В. – К., Видавництво УМК ВО – 1989 р., 184 с.
 2. Гетун Г. В. Основи проектування промислових будівель Навчальний посібник з грифом МОНУ. – / , К.: Видавничтво «Кондор» – 2003 р. – 210 с.
 3. Гетун Г. В., Криштоп Б. Г. Багатоповерхові каркасно-монолітні житлові будинки: Навчальний посібник з грифом МОНУ. – / Гетун Г. В., Криштов Б. Г. – К.: Видавництво «Кондор», 2005 р. – 236 с.
 4. Плоский В. О., Гетун Г. В., Віроцький В. Д., Криштоп Б. Г., Зайцев О. М. АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД Частина 1. Основи проектування. Житлові будинки. Тестовий контроль знань: Навчальний посібник з грифом КНУБА. – / Плоский В. О., Гетун Г. В., Віроцький В. Д., Криштов Б. Г., Зайцев О. М. – К.: видавництво «КНУБА», 2011 р. – 124 с.
 5. Плоский В. О., Гетун Г. В., Віроцький В. Д., Криштоп Б. Г., Зайцев О. М. АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД Частина 2. Історія архітектури. Тестовий контроль знань: Навчальний посібник з грифом КНУБА. – / Плоский В. О., Гетун Г. В., Віроцький В. Д., Криштов Б. Г., Зайцев О. М. – К.: видавництво «КНУБА», 2012 р. – 144 с
 6. Плоский В. О., Гетун Г. В., Запривода В. І. Багатоповерховий панельний житловий будинок: Навчальний посібник з грифом КНУБА. – / Плоский В. О., Гетун Г. В., Запривода В. І. – К.: видавництво «ВІПОЛ», 2013 р., 140 с.
 7. Віроцький В. Д., Гетун Н. В. Історія архітектури і будівництва України: Навчальний посібник з грифом КНУБА. – / Віроцький В. Д., Гетун Г. В. – К.: видавництво «КНУБА», 2015 р., 165 с.
 8. Гетун Г. В., Румянцев Б. М., Жуков А. Д. Системи ізоляції будівельних конструкцій: Навчальний посібник з грифом КНУБА. – / Гетун Г. В., Румянцев Б. М., Жуков А. Д. – м. Дніпро: видавництво «Журфонд», 2016 р., 676 с.
 9. Плоский В. О., Гетун Г. В., Тимофєєв М. В., Запривода В. І. Енергоефективний панельний житловий будинок: Навчальний посібник з грифом КНУБА. – / Плоский В. О., Гетун Г. В., Тимофеев М. В., Запривода В. І. – К.: видавництво «Ліра-К», 2017 р., 189 с.
 10. Плоский В. О., Гетун Г. В., Тимофєєв М. В., Запривода В. І. Енергоефективний багатоквартирний житловий будинок: Навчальний посібник з грифом КНУБА. – / Плоский В. О., Гетун Г. В., Тимофеев М. В., Запривода В. І. – К.: видавництво «КНУБА», 2018 р., 192 с.

Методичних вказівок 18 штук.

       Опублікована монографія:

 1. Гетун Г. В., Безклубенко І. С., Баліна О. І., Буценко Ю. П.. ASPECTS OF DESIGN OF ENCLOSURE STRUCTURES OF ENERRGY EFFICIENT BUILDINGS IN UKRAINE АСПЕКТИ ПРОЄКТУВАННЯ ОГОРОДЖКВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ БУДІВЕЛЬ В УКРАЇНІ «Erbe der europäischen wissenschaft» Heritage of european science (август 2020 р.), book 1, part 1, p. 26-43, https://www.sworld.com.ua /index.php/symposia /symposia-ge/imprint-books /simp-ge-july-2020

Напрями наукової діяльності

Сфера наукових інтересів:  Архітектура будівель і споруд, їх об’ємно-планувальні та конструктивні рішення. Історія архітектури та будівництва. Конструкції будівель і споруд. Спеціальні питання архітектурно-конструктивного проєктування будівель в сейсмічних районах і складних інженерно-геологічних умовах. Енергоефективність будівель. Системи ізоляції будівельних конструкцій. Технічна експлуатація та реконструкція будівель.

Наукові дослідження полягають у розробці нових та удосконалення існуючих будівельних  і конструктивних систем та схем житлових і нежитлових будівель та споруд з використанням сучасних конструкцій та матеріалів. Наукові дослідження кандидатської дисертації полягають у розробці методики складання і вирішення інтегральних рівнянь, які описують напружено деформований стан багатошарових конструкцій з різними пружними властивостями, і практичних способів розрахунків міцності, тріщиностійкості та деформативності згинних конструкцій з комбінованим армуванням .

Практична цінність досліджень підтверджуються впровадженням одержаних результатів у практику проєктування будівель і споруд. Результатами наукових досліджень є статті, підручники і навчальні посібники, в яких систематизовані конструктивні рішення сучасних будівель і споруд.

Результати досліджень були впроваджені в 1989 р. у навчальний посібник з грифом МОНУ «Проєктування сталефібробетонних конструкцій», 184 с. За результатами наукових досліджень опубліковано 164 наукових робіт, з них: 3 – з індексування SCOPUS; 4 – з індексуван6ням Web of Science; 5 – з індексуванням COPERNICUS; 60 – у виданнях, що належать до переліку фахових видань; 88 – у матеріалах науково-практичних конференцій та додаткових публікаціях.

Публікації 2022

 1. Гетун Г. В., Безклубенко І. С., Колякова В. М., Соломін А. В. Особливості проєктування сталевих сейсмостійких конструкцій висотних будівель / Н. т. збірник «Будівельні конструкції теорія і практика» вип. 11, 2022. – с. 18…31.
 2. Гетун Г. В., Безклубенко І. С., Баліна О. І., Буценко Ю. П. Принципи конструювання та особливості статичного розрахунку арок / Н. т. збірник «SPATIAL DEVELOPMENT» «ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК», випуск № 1, КНУБА 2022, – 282 с. 43-56.
 3. Безклубенко І. С., Гетун Г. В., Баліна О. І., Буценко Ю. П. Дослідження властивостей множини ефективних значень критеріїв в задачі оптимізації  інженерної мережі / Н. т. збірник «Управління розвитком складних систем» №51, 2021. – с. 81-86/ ISSN (Print), ISSN(Online) 2412-9933.
 4. Гетун Г. В., Баліна О. І., Безклубенко І. С., Буценко Ю. П. Лесько В. І.: Моделювання екологічної ситуації за допомогою ланцюгів Маркова / Н. т. збірник «Наука та освіта» ХVІ Міжнародної наукової конференції в м. Хайдусобосло, Угорщина, 4…11 січня 2022 р. – с. 153…157.
 5. Гетун Г. В., Безклубенко І. С., Кошова В. О., Кошова І.: Етапи розвитку бетону та досвід використання залізобетонних конструкцій / Н. т. збірник «Будівельні конструкції теорія і практика» вип. 10, 2022. – с. 42…55.
 6. Гетун Г. В., Безклубенко І. С., Кошова В. О., Соломін А. В.: Досвід використання та історія розвитку металевих конструкцій / Н. т. збірник «Містобудування та територіальне планування», випуск № 80, КНУБА, 2022, – 156…167 с.

Публікації 2021

 1. Гетун Г. В., Баліна О. І., Безклубенко І. С., Буценко Ю. П.: Проблеми організації вивчення навчальної дисципліни «Вища математика» / Н. т. збірник «Наука та освіта» ХV Міжнародної наукової конференції в м. Хайдусобосло, Угорщина, 4…11 січня 2021 р. – с. 57…61.

2. Galyna Getun, Svitlana Botvinovska,  A. Zolotova,  I. Korbut, T. Nikolaenko,  V. Parnenko, R. Rodin: General procedure for determining the geometric parameters of tools in the technological systems involving machining by cutting / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 1 No. 1 (109) (2021): Engineering technological systems. Published: 2021.02.19. рр. 6…12. UDC 621.9DOI: 0.15587/1729-4061.2021.224897.  Індексування SCOPUS.3. Гетун Г. В., Соломін А. В., Атамась В. В.: CTIMAGE ASYMMETRY ANALYSIS SYSTEM FOR IMPROVING PATHOLOGY DETECTION PROCEDURES / Modern engineering and innovative technologies, Karlsruhe, Germany, 2021. – issue.15, part.4, p. 47…51. (INDEXCOPERNICUS(ICV: 84.35)ISSN 2567-5273 DOI: 10.30890/2567-5273.2021.15.04.4. Getun G., Bezklubenko I., Solomin A., Mashchenko A.: FEATURES OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF KIEV AT THE END 19TH CENTURY/ Norwegian Journal of development of the International Science No 59/2021 ISSN 3453-9875. DOI: 10.24412/3453-9875-2021-59-1-3-10, p. 3…10 (Indexed in INDEX COPERNICUS).

 1. Гетун Г. В., Лесько В. І., Безклубенко І.С., Баліна О.І., Буценко Ю. П.: ВИКОРИСТАННЯ СТОХАСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАРАМЕТРИЧНОЇ НАДІЙНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН / Стаття в н. т. збірнику «Опір матеріалів і теорія споруд», № 106, К: 2021. – с. 262…273 ISSN 2410-2547 http://opir.knuba.edu.ua/ Індексування Web of Science.
 2. Гетун Г. В., Безклубенко І.С., Баліна О.І., Буценко Ю. П.: ВЛАСТИВОСТІ МНОЖИНИ ЗНАЧЕНЬ КРИТЕРІЇВ У ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОТОКОРОЗПОДІЛУ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕРЕЖІ, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ / Н. т. збірник «Управління розвитком складних систем» №45, 2021. – с. 182…186/ ISSN (Print), ISSN(Online) 2412-9933 Фахове видання Індексування «Україна наукова», наукометрична база Ulrichswed (США), BASE (Німеччина), Google Scolar (Європа-Америка), IC (Польща) http://urss.knuba.edu.ua/filess/zbirnyk-45/26.pdf.
 3. Гетун Г. В., Баліна О.І., Безклубенко І.С., Буценко Ю. П. Лесько В. І.: ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ АВТОМАТІВ У ПРОЦЕСАХ ГЕНЕРАЦІЇ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ БІНАРНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ / Н. т. збірник «Сучасні досягнення в науці та освіті» ХVІ Міжнародна наукова конференція, м. Нетанья, Ізраїль, 1…8 листопада 2021 р. – с. 118…123.
 4. Гетун Г. В., Баліна О.І., Безклубенко І.С., Буценко Ю. П., Соломін А. В.: ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ СЕЙСМОСТІЙКИХ БУДІВЕЛЬ / Н. т. збірник «Сучасні досягнення в науці та освіті» ХVІ Міжнародна наукова конференція, м. Нетанья, Ізраїль, 1…8 листопада 2021 р. – с. 80…85.

 Публікації 2020

 

 1. Getun G. V., Solomin A.V., Kornienko G. A., Kornienko G. A., Kovalenko M.V.: PATIENT EYE TRACKING COMPUTER SYSTEM / International periodic. Scientific journal. Modern scientific researches. Yolnat PE, Minsk, Belarus, march 2020. – issue 11, part 2 p. 70-73,  (Indexed in INDEX COPERNICUS (ICV: 86.17).
 2. Гетун Г. В., Кошева В. О., Гамоцький Р., Гончаренко А.: Оцінка тепловтрат житлового будинку ЖК «АРТ-квартал Співоче» / Н. т. збірник «Управління розвитком складних систем» №42, 2020. – с. 81-90/ ISSN (Print), ISSN(Online) 2412-9933 Фахове видання Індексування «Україна наукова», наукометрична база Ulrichswed (США), BASE (Німеччина), Google Scolar (Європа-Америка), IC (Польща).
 3. Гетун Г. В., Колякова В. М., Безклубенко І. С., Баліна О. І.: ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК КИЄВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. / Н. т. збірник «Будівельні конструкції теорія і практика» вип. 6, 2020. – с. 22…33.
 4. Гетун Г. В., Кошова В. О., Левківський В. Д.: Побудова комплексної моделі енергооснащеності районів будівництва України / Н. т. збірник «Містобудування та територіальне планування», випуск № 73, КНУБА 2020, – 314 с. 156…167.
 5. Гетун Г. В., Безклубенко І. С., Баліна О. І., Буценко Ю. П.: ASPECTS OF DESIGN OF ENCLOSURE STRUCTURES OF ENERRGY EFFICIENT BUILDINGS IN UKRAINE / Колективна монографія ENVIRONMENTL PROTECTION «Erbe der europäischen wissenschaft» Heritage of european science (август 2020 р.), book 1, part 1, p. 26…43, https://www.sworld.com.ua /index.php/symposia /symposia-ge/imprint-books. /simp-ge-july-2020.
 6. Гетун Г. В., Баліна О. І., Безклубенко І. С., Буценко Ю. П., Лесько В. І.: Діагностування надзвичайних ситуацій у кластеризованих системах / Н. т. збірник «Современные достижения в науке и образовании» ХV Міжнародної наукової конференції в м. Нетанья-Єрусалим, Ізраїль, 26.09.2020 р., с. 82…84.

 

Публікації 2019

 

 1. Гетун Г. В., Антонова-Рафі Ю.В., Соломін А. В., Вихляєв Ю. М., Матвієнко Л. В.: Комп’ютерна модель ортопедичного супінатора для реабілітаційної інженерії в середовищі ANSYS / Н. т. збірник «Управління розвитком складних систем» №36, 2018. – с. 171…176/ ISSN (Print), ISSN(Online) 2412-9933 Фахове видання Індексування «Україна наукова», наукометрична база Ulrichswed (США), BASE (Німеччина), Google Scolar (Європа-Америка), IC (Польща).
 2. Гетун Г. В., Запривода В. І.: Вимоги до теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій будівель / Журнал «Вісник будівельника», № 1 (10), лютий 2019. – с. 44…47.
 3. Гетун Г. В., Запривола В. І., Мартинов В. І.: Термомодернізація будівель, вимоги до показників енергоефективності / Журнал «Вісник будівельника», № 2(11), 2019. – с. 42…46.
 4. Гетун Г. В., Козак Н. Ф., Пилипчук О. Д.: Створення комфортного колірного середовища як одне із завдань екології інтер’єрного простору / Н. т. збірник «Наука и образование» ХІІІ Міжнародної наукової конференції в м. Хайдусобосло, Угорщина, 4…13 січня 2019 – с. 24…27.
 5. Гетун Г. В., Безклубенко І. С., Баліна О. І.: Дискредитація стохастичних сигналів в системах масового обслуговування / Н. т. збірник ІХ міжн. Нє пє к-ції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем», м. Чернігів, 2019 р.
 6. Getun G. V., Solomin A.V., Kornienko G.A., Ostapenko G.F.: Semi-automatic system for verification of ststistical hypotheses about mean and dispersions / Modern engineering and innovative technologies, Karlsruhe, Germany, 2019. – issue.7, part.3, p.61…65. (Indexed in INDEX COPERNICUS (ICV: 71.70).

7. Гетун Г. В., Ботвіновська С. І., Козак Н. Ф., Запривода А. В., Суліменко Г. Г.: Врахування вартості життєвого циклу огороджувальних конструкцій енергоефективних будівель в Україні Envelope Life Cycle Costing of Energy-Efficient Buildings in Ukraine / International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering’ at Volume-8 Issue-10, August, 2019, Page No.: 2314-2321 J13090881019 Індексування SCOPUS https://mail.ukr.net/attachshow/15701110643606887268/1 www.ijitee.org/download/volume-8-issue-10/

 1. Гетун Г. В., Буценко Ю. П., Баліна О. І., Безклубенко І. С., Соломін А. В.: Дифузійні процеси з накопичувальними характеристиками при експлуатації будівель / Стаття в н. т. збірнику «Опір матеріалів і теорія споруд», № 102, К: 2019 – с.243…251 ISSN 2410-2547 http://opir.knuba.edu.ua/ Індексування Web of Science.
 2. Гетун Г. В., Безклубенко І. С., Баліна О. І., Буценко Ю. П.: Вибір стратегії викладання курсу вищої математики в технічному ВНЗ / Н. т. збірник «Современные достижения в науке и образовании» ХІV Міжнародної наукової конференції в м. Нетанія-Ієрусалим, Израиль, 26.09…3.10.2019 р., с. 86…88.
 3. Гетун Г. В., Соломін А. В.: Досвід використання технології NI LabVIEW в навчальному процесі та науково-дослідницькій діяльності / Н. т. збірник «Современные достижения в науке и образовании» ХІV Міжнародної наукової конференції в м. Нетанія-Ієрусалим, Израиль, 26.09…3.10.2019 р., с. 156…158.
 4. Гетун Г. В., Лавріненко Л. І., Безклубенко І. С., Соломін А. В.: Вплив об’єктів нового будівництва на існуючу забудову міст / ІІІ міжнародна н.-пр. конференція «Експлуатація та реконструкція будівель і споруд», 26…28 вересня 2019 р., Одеса, ОДАБА, с. 45.
 5. Гетун Г. В., Лавріненко Л. І., Нілова Т. О.: Застосування балок з гофрованими стінками при реконструкції та підсиленні перекриттів / ІІІ міжнародна н-пр. конференція «Експлуатація та реконструкція будівель і споруд», 26…28 вересня 2019 р., Одеса, ОДАБА, с. 92.

Публікації 2018

 

 1. Гетун Г. В., Афанасьєва Л. В., Безклубенко І. С., Демідова О. О.: Підготовка магістрів КНУБа за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / Н. т. збірник «Наука и образование» ХІ Міжнародної наукової конференції в м. Хайдусобосло, Угорщина, 2018 – с. 98…101.
 2. Гетун Г. В., Афанасьєва Л. В.: Особливості руйнування бетону під дією високошвидкісного удару / Н. т. збірник «Наука и образование» ХІ Міжнародної наукової конференції в м. Хайдусобосло, Угорщина, 2018. – с. 6…7. 
 3. Гетун Г. В., Безклубенко І. С., Баліна О. І.: Особливості викладання вищої математики в технічному вузі / Н. т. збірник «Наука и образование» ХІ Міжнародної наукової конференції в м. Хайдусобосло, Угорщина, 2018 – с. 104…105.
 4. Гетун Г. В., Лесько І. М.: Вибір оптимальних конструктивних рішень суміщених покриттів будівель з урахуванням їх життєвого циклу / Н. т. збірник «Містобудування та територіальне планування», в. 66, 2018. – с. 100…104.
 5. Гетун Г. В., Товбич В. В., Михальченко С. М., Кисіль О. В.: Особливості проектування споруд пенітенціарного призначення / Н. т. збірник «Будівельні конструкції теорія і практика» вип. 2, 2018. – с. 170…178.
 6. Getun G., Tuluchenko G., Virchenko G., Martynov V., Tymofieiev M.: Geneualization of one algorithm for constructing recurrent splines / Восточно-Европейский журнал передовых технологий (№2/4(92)2018), Mathematics and Cybernetics – applied aspects, Vol 2, No 4 (92) (2018), p. 53…62
 7. Гетун Г. В., Запривода В. І.: Гармонізація нормативних документів України з європейськими стосовно вимог до пожежної безпеки будівель / Журнал «Вісник будівельника», № 3 (6) червень 2018 р. – с. 42…47.
 8. Гетун Г. В., Запривода В. І.: Енергоефективність будівель в Україні / Журнал «Вісник будівельника», № 4 (7) серпень 2018 р. – с. 43…47.
 9. Гетун Г. В., Назаренко І. І., Гаркавенко О. В.: Віхи історії будівництва в України / Академія будівництва України Роки творення 01.06.2018. – с.12…43.
 10. Гетун Г. В., Безклубенко І. С., Лесько В. І., Баліна О. І.: Застосування принципів системного підходу в задачах автоматизованого проектування інженерних мережевих систем / Н. т. збірник «Современные достижения в науке и образовании» ХІІІ Міжнародної наукової конференції в м. Нетанья-Єрусалим, Ізраїль, 6…13.09.2018 – с.162…164.
 11. Гетун Г. В., Безклубенко І. С., Лесько І. М., Кошева В. О., Кузнецов Д. С.: Конструктивні рішення суміщених покриттів будівель з урахуванням їх енергоефективності / Н. т. збірник «Современные достижения в науке и образовании» ХІІІ Міжнародної наукової конференції в м. Нетанья-Єрусалим, Ізраїль, 6…13.09.2018. – с.165…170.
 12. Гетун Г. В., Козак Н. Ф., Пилипчук О. Д.: Вплив кольорових і світлових рефлексів на сприйняття художньо-декоративних поверхонь / Н. т. збірник «Современные достижения в науке и образовании» ХІІІ Міжнародної наукової конференції в м. Нетанья-Єрусалим, Ізраїль, 6…13.09.2018. – с. 180…184.
 13. Гетун Г. В., Лесько І. М.: Врахування вартості життєвого циклу при проектуванні суміщених покриттів будівель / Н. т. збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі», 11/2018. – с. 95…102.

14. Гетун Г. В., Антонова-Рафі Ю. В., Соломін А. В., Репало А. Б.: Реалізація в програмному середовищі NI LabVIEW 3-вимірного фільтру Гауса для 3D-моделювання / Н. т. збірник «Містобудування та територіальне планування», в. 68,  2018 – с. 539…543.

15. Гетун Г. В., Антонова-Рафі Ю. В., Соломін А. В., Вихляєв Ю. М., Матвієнко Л. В.: Комп’ютерна модель ортопедичного супінатора для реабілітаційної інженерії в середовищі ANSYS / Н. т. збірник «Управління розвитком складних систем» №36, 2018 – с. 171…176.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram