КОЗАК Наталія Федорівна

Кваліфікація – архітектор

Спеціальність – архітектура

Наукова ступінь – кандидат технічних наук (Phd)

 

 

 

Web of science : CAI-2900-2022

ID Scopus 57210732603

ID Google Scholar GJkOOEEAAAAJ

ORCID 0000-0001-9387-4652

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Nataliia-Kozak

ID Google Scholar GJkOOEEAAAAJ

К.т-н: (044) 241-55-72; каб.417

Закінчила з відзнакою Київський державний технічний університет будівництва і архітектури (1997 р.), аспірантуру КНУБА, Київ (2000 р.) Захистила дисертацію на тему:

«Система прийняття рішень при формуванні колористики предметно-просторового середовища», присуджено ступінь кандидата технічних наук (Phd) за спеціальністю

 • Технічна естетика (2015 р.).

2021 р. – пройшла міжнародне наукове стажування – INTERNSHIP PROGRAM on modern study methods of metals, welding, structures design and technologies for rational use of materials and structures in various industries. Slovenia.

2022 р. – пройшла стажування по міжнародній програмі підвищення кваліфікації нп та пп працівників закладів освіти «Створення сучасного електронного курсу на платформі MOODLE»

Загальна інформація

Загальний стаж роботи – 26 років, науково – педагогічний – 19 років.

Працювала 1997-2004рр. архітектором на різних посадах в проектних організаціях Києва, в тому числі: Укркурортпроект, Укргазпроект, Інститут дизайну при Спілці дизайнерів України. 2001-2002 рр. – начальник проектно – архітектурного відділу, ТОВ Будівельник.

З 2004 р.– асистент кафедри архітектурних конструкцій КНУБА, з 2015 р. по теперішній час – доцент кафедри архітектурних конструкцій КНУБА.

Навчальні дисципліни, що викладаються:

Архітектурний факультет

 1. Конструкції будівель і споруд. Викладається для студентів ІІ-ІІІ курсів бакалаврату денної форми навчання спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»
 2. Ефективні сучасні матеріали та містобудівна колористика. Для студентів IV курсу бакалаврату денної форми навчання спеціальності 191 «Архітектура та містобудування».
 3. Колористика. Викладається для студентів І курсу бакалаврату денної форми навчання спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».
 4. Основи світлодизайну. Викладається для студентів ІІІ курсу бакалаврату денної форми навчання спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».
 5. Колористика в дизайні. Для здобувачів третього освітньо-кваліфікаційного рівня освіти за спеціальністю 022 «Дизайн».
Будівельно-технологічний факультет
 1. Дизайн, як вид проектної діяльності. Для студентів ІІІ курсу бакалаврату денної форми навчання спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія».
 2. Реставрація і реконструкція декоративних архітектурних деталей і форм. Для студентів IV курсу бакалаврату денної форми навчання спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія».

Сфера наукових інтересів – сучасні енергоефективні матеріали та конструкції; питання архітектурної колористики та відеоекології; питання синтезу мистецтв при реставрації і реконструкції історичних будівель.

Опублікувала 18 наукових та науково-методичних праць.

Публікації у фахових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних
 1. Моделювання як складова інформаційно-експертної системи при формуванні колористичної складової комфортного середовища. Управління розвитком складних системам. Випуск – К.: КНУБА, 2014. – с. 56-60. Ulrich’s Periodicals Directory, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Google Scholar, Index Copernicus (IC).
 2. Envelope Life Cycle Costing of Energy-Efficient Buildings in Ukraine./ Galyna V. Getun, Svitlana Botvinovskа, Andrii V. Zapryvoda, Hanna H. Sulimenko // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-8 Issue-10, August 2019 – pp/2314-2321, SCOPUS
 1. Solar energy reflected from facade and search of overheating zones. / Kozak Y.V., Kozak F., Shevtsova G.V., Scherbakova E.M. // International Journal of Technical and Physical Problems of Engineering, (Int. J. Techn. Phys. Probl. Eng.)ISSN: 20773528, 15(2), 2023, pp. 256-262, SCOPUS
Основні навчально-методичні праці за профілем кафедри:

Посібник з графічного оформлення архітек-турно-будівельних креслень курсових та кваліфікаційних робіт для студентів спеціальностей 191, 192 / Кривенко О.В., Козак Н.Ф. Малишев О.М. // К.: КНУБА, 2019. – 60 с.

Керівництво науково-дослідною роботою аспірантів і здобувачів:

Підготувала 1 кандидата технічних наук (Phd) за спеціальністю 05.01.03 – «Технічна естетика»,

Здійснює керівництво підготовкою аспірантів за спеціальністю 022 «Дизайн».

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram