БУРАВЧЕНКО ВСЕВОЛОД СЕРГІЙОВИЧ

доцент кафедри архітектурних конструкцій, кандидат технічних наук.

Народився у 1981 у Києві, Україна

Володіння мовою – англійська, німецька

У 1988-1998 роках навчався у ліцеї №157. У 1995 р. зайняв ІІ місце на міській олімпіаді з математики. В 1998-2004 роках навчався в Київському національному університеті будівництва і архітектури, на посаді старости групи. Навесні 2003 року навчався за програмою обміну Erasmus-Socrates в Університеті прикладних наук (FHA) в м. Аугсбург, ФРН. В 2004 р.  отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд».

В 2004-2007 роках навчався в аспірантурі в КНУБіА на кафедрі архітектурних конструкцій. З початку 2005 року викладав в КНУБіА архітектурні конструкції, будівельну фізику та інші предмети на посаді асистента, а з 2014р. доцента. Паралельно викладав за сумісництвом в 2009-2013р. в НАОМА та в 2012р. в КНУКіМ на посадах старшого викладача.  В 2013 р. приймав участь у керівництві та суддівстві конкурсу студентських проектів “Solar Decathlon KNUBA 2013”.

В 2013 році захистив дисертацію «Геометричні методи регулювання інсоляційного режиму в енергоефективних будівлях» на ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Прикладна геометрія, інженерна графіка».  В 2015 р. отримав вчене звання доцента кафедри архітектурних конструкцій.

Протягом стажу здійснював проектування інтер’єрів помешкань та робочих приміщень, садибних будівель та житлових комплексів, виконував обчислення в галузі будівельної теплотехніки, світлотехніки та акустики для житлових, громадських та промислових будівель в місті Києві та Київській області.

В 2018 р. отримав сертифікат інженера–проектувальника в галузі забезпечення енергоефективності I категорії у Всеукраїнській Гільдії проектувальників у будівництві. У 2019р. підвищив його до сертифікату провідного фахівця.

З 2018р. є членом Національної спілки архітекторів України.

В 2019р. отримав кваліфікаційні сертифікати енергоаудитора та фахівця з обстеження інженерних систем будівель.

 Маю 30 публікацій в наукових та науково-популярних виданнях в Україні та за кордоном (у тому числі 1 внесена до бази даних SCOPUS та 1 до Index Copernicus) та 1 методичну роботу. Є засновником проекту дослідження та відтворення історичних наукових інструментів Master Terebrus, в рамках якого встановлено співпрацю із науковими спільнотами Великобританії та США, університетами Стамбула, Кембріджа та Йєльского університету в Нью-Гейвені, результати досліджень якого доповідалися на публічних лекціях та міжнародних конференціях.

Сертифікати

Диплом спеціаліста за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд» КВ№25576529 від 30.06.2004р.

Диплом кандидата технічних наук із спеціальності «Прикладна геометрія, інженерна графіка» ДК№015184 від 4.07.2013р.

Атестат доцента кафедри архітектурних конструкцій 12ДЦ№043647 від 29.09.2015р.

Членський квиток Національної спілки архітекторів України №4355 від 2018р.

Кваліфікаційний сертифікат провідного інженера-проектувальника у частині забезпечення економії енергії щодо об’єктів будівництва класу наслідків СС3 (значні наслідки) №12510 від 30.01.2019р.

Кваліфікаційний сертифікат на право провадити діяльність з проведення аудиту енергетичної ефективності будівель №АА000048 від 22.02.2019р.

 

Перелік навчальних дисциплін

 Конструкції будівель і споруд

191 “Архітектура та містобудування”

Галузь знань: 19 “Архітектура та будівництво”

 

Архітектурно-будівельна фізика

191 “Архітектура та містобудування”

Галузь знань: 19 “Архітектура та будівництво”

 

Метеорологія та кліматологія

7.0801-10 “Екологія будівництва”

Галузь знань: 0401. “Природничі науки”

 

Напрями наукової діяльності

 

Сфера наукових інтересів – інсоляція, сонячна енергія, енергоефективні будівлі, прикладна геометрія, сонячні годинники в архітектурі, гномоністика.

 

Research interests – insolation, solar energy, energy efficient buildings, applied geometry, sundials in architecture, gnomonics.

 

Наукові дослідження полягають у розробці геометричних інструментів, засобів та методів для вирішення комплексних задач інсоляції.

Практична цінність досліджень підтверджуються впровадженням одержаних результатів у проєктну практику.

Результати досліджень були впроваджені у нормативні документи України в галузі будівництва ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 «Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення», у проєктну практику,  у навчальний процес (підготовка студентів-архітекторів КНУБА з дисципліни «Будівельна фізика»).

За результатами наукових досліджень опубліковано 31 наукова робота, з них: 2 – у міжнародних виданнях та виданнях, що належать до наукометричних баз; 17 – у виданнях, що належать до переліку фахових видань; 9 – у матеріалах науково-практичних конференцій; 1 – у нормативних документах.

Нормативні документи

Буравченко В.С. Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення: ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010-[Чинні від 2010-07-23] / Мінбуд України /О. Андропова, В. Буравченко, О. Підгорний, О. Сергейчук, Г. Фаренюк, Є. Пугачов, О. Дворецький, В. Єгорченков, Д. Бахарев, І. Зимнович, М. Зимнович, В. Акіменко, В. Махнюк, Н. Павленко, С. Протас, А. Яригін, Г.  Казаков, Р. Кінаш, М. Яців, О. Семка, Д. Скать, В. Чернявський, В. Мартинов, А. Євко, О. Геркен, Є. Вітвицька, М. Глікман. Київ: Укрархбудінформ, 2010. C. 52.

 

Навчальні посібники

 

Буравченко В.С. Солнцезащита зданий. Методичні розробки / В.С. Буравченко, О.В. Сергейчук. К.: КНУБА, 2016. С. 40.

 

Публікації 2022

Buravchenko V.S.: Jerzy Ossoliński’s Posket Sundial from the Lviv Historical Museum.

Creating its Replica and its Use. The British Sundial Society BULLETIN. Vol 34 (I), March 2022.  p. 2-7.

Solar Gain of the Glazing Plane Considering Influence of Nearby Structures of Unconventional Shape  / Yehorchenkov V., Buravchenko V.S./   2022 IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek) eCF Paper Id: 596141 DOI: 10.1109/KhPIWeek57572.2022.9916386

 

Публікації 2021

Буравченко В.С. Досвід відтворення кишенькового сонячного годинника з Львівського історичного музею // Стрій. Дослідження з історії №3, 2021, Стр. 73-90.

Публікації 2020

Simplified Method for Determining the Energy Efficiency of Window Blinds in the Field / Buravchenko V., Sergeychuk O., Kozhedub S. / Proceedings of EcoComfort 2020 pp. 79-86. SCOPUS DOI: 10.1007/978-3-030-57340-9_10

Буравченко В.С.  Деякі технічні характеристики тимпана до астролябії із Сучави. / Буравченко В.С., Ільків М., Taha Yasin Arslan / Археологія Буковини: Здобутки та Перспективи, Чернівці, 2020. Стр. 29-33.

Буравченко В.С. Портативний сонячний годинник з Малої Хортиці: досвід реконструкції / Буравченко В.С., Ільків М. / Археологія Буковини: Здобутки та Перспективи, Чернівці, 2020. Стр. 25-29.

Буравченко В.С. Особливості складання розділу «Енергоефективність» у складі проектної документації  // Зміни до містобудівного та спеціального законодавства, нормативно-правових актів та документів (станом на 01.12.2020), К:ВУГІП, 2021. Стр. 355-371.

Публікації 2019

Simulation of Solar Energy Gain Through natural Lighting Systems of Compex geometry /Yehorchenkov V., Buravchenko V., Sergeychuk O., Koval L.. / “Theory and Building Practice”  1(2)2019  1-6.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram