ПАНЬКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

(29.09.1952 с. Рудня, нині Чернігівського р-ну, Чернігівської обл. Фахівець в галузі будівництва та проектування та технічної естетики. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Технічна естетика>> 05.01.03, в Київському національному університеті будівництва і архітектури.

Професор кафедри Архітектурних конструкцій з 2014 року. Заслужений будівельник України. Повний кавалер орденів «За заслуги». З 2015-2017 працює в КНУБА проректором з наукової роботи та соціально-економічного розвитку. 2017-2020 рр., директор НДІЕСТАБ КНУБА (Науково- дослідний інститут енергоефективних систем і технологій в архітектурі та будівництві). З 2020р. по т.ч. професор кафедри Архітектурних конструкцій. 

Праці: Публікації у наукометричних базах, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection: 

  • “Прийняття архітектурних і дизайнерських рішень на основі комплексної системи оцінки якостей.” Сучасні проблеми архітектури та містобудування 26 (2011). 
  • До питання впровадження систем сертифікації «зеленого» будівництва в Україні”, Енергоефективність в будівництві та архітектурі, 2015. 
  • «Computerization of the process of reconstruction of damaged or destroyed real estate». 2022 IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology, KhPI Week 2022 – Conference Proceedings, 2022. 

Наявність виданого підручника: 

«Основи менеджменту». Підручник. Київ: Аперта, 2020. 

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання: 

«Оцінка економічності проекту при прийнятті концептуального рішення». Методичні вказівки. КНУБА, 2019

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram