БОЛГАРОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

АВТОБІОГРАФІЯ

Болгарова Наталя Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри архітектурних конструкцій.

ORCID :  https://orcid.org/0000-0003-4274-7703

Т-н:  (044) 241-55-72; внут.  5-72;  Кімната 420.

Освіта

У 2007 році один семестр навчалася у Fachhochschule Kärnten – Spittal Campus, Австрія, за програмою обміну студентів. Напрямок навчання – енергоефективні рішення в архітектурі.

У 2011 р. з відзнакою закінчила Київський національний університет будівництва та архітектури, отримала диплом магістра за спеціальністю «Архітектура будівель та споруд».

У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності «прикладна геометрія, інженерна графіка». Тема дисертації: «Геометрична модель формування раціональної структури архітектурного об’єкту за параметрами енергоефективності»

У 2019 році пройшла наукове стажування у приватному закладі вищої освіти Collegium Civitas у Польші (м. Варшава).

У 2020 році  присвоєно вчене звання доцента кафедри архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури.

Загальна інформація

Науково-педагогічний стаж 12 років (з 2011 року).

Після закінчення університету:

З 2011 по теперішній час на 1.0 ставки в КНУБА на кафедрі архітектурних конструкцій на посаді асистента (до травня 2024 року у декретній відпустці).

Перелік навчальних дисциплін

Архітектурний факультет

  1. Премет: «Конструкції будівель і споруд».

спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»

  1. «Будівельна фізика. Теплотехніка, світлотехніка, акустика»

спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»

 Науково – методична робота

Автором опубліковано, за результатами наукових досліджень, 21 наукову роботу, з яких 2 – у міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз,  12 – у міжвузівських та вузівських збірниках наукових праць затверджених МОН України, як фахові, 6 матеріалів та тез доповідей на конференціях, 1 навчальний посібник. 

Є співавтором навчального посібника:

Кащенко Т.О., Малишев О.М., Костира Н.О., Козак Ю.В., Андропова О.В., Болгарова Н.М. «Енергоефективний індивідуальний житловий будинок» – Київ: КНУБА, 2020. – 107 с.

Напрями наукової діяльності

Сфера наукових інтересів – енергоефективна архітектура, аналіз теплового балансу будівель та споруд, розробка геометричних моделей,  інструментів, засобів та методів для покращення енергетичного балансу будівель.

Публікації

Публікації  2020р.

Кащенко Т.О., Малишев О.М., Костира Н.О., Козак Ю.В., Андропова О.В., Болгарова Н.М. «Енергоефективний індивідуальний житловий будинок» – Київ: КНУБА, 2020. – 107 с.

Публікації  2019р. :

Статті у фахових виданнях, що входять до наукометричних базах інших держав

Mykola Ruchynskyi, Natalia Bolhrova, Volodymyr Skochko,Vitalii Lesko. Infographic Modeling of Heat Exchange of Energy-Efficient Building. DOI: 10.1007/978-3-030-42939-3_55.  International Conference BUILDING INNOVATIONS. ICBI 2019: Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations pp 555-569 (Scopus).

Публікації  2018р. :

 Статті у фахових виданнях.

Н.М. Болгарова. Моделювання процесів теплообміну при проектуванні енергоефективних будинків. Енергоінтеграція-2018: матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної конференції, 25–27 травня 2018 р. Київ: КНУБА, 2018. С. 56.

Публікації 2010-2017 рр.:

У фахових виданнях   –  11 публікацій;

   Міжнародні конференції і симпозіуми – 6 публікації;

   Інші публікації – 1 публікація.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram