КОШЕВА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

 доцент кафедри архітектурних конструкцій, кандидат технічних наук.
Народилася у 1986 у Києві, Україна
Володіння мовою- англійська (рівень В2)

Освіта

У 2010 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури, архітектурний факультет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Архітектура будівель і споруд” та здобула кваліфікацію архітектор.

У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

У 2021 році пройшла наукове стажування у  University of Finance, Business and Entrepreneurship (Bulgaria) “Modern Teaching methods and Innovate Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trends

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 12 років. Науково-педагогічний стаж 12 років.

 

Після закінчення Київського національного університету будівництва і архітектури, з 2010 по 2021 роки працювала на посаді асистента кафедри архітектурних конструкцій;

2012-2016 р – аспірант кафедри архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю 05.01.01 – “Прикладна геометрія, інженерна графіка”;

З 2021 р. по сьогоднішній час працює на посаді доцента кафедри архітектурних конструкцій.

У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.01 – «Прикладна геометрія, інженерна графіка». Тема дисертації  «ГРАФОАНАЛІТИЧНІ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕНЕРГОАКТИВНИХ ОБ’ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ ТА ЇХ ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ».

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of technical sciences on a specialty 05.01.01 ” Graphic-analytical models of the functioning of energy-active objects of architecture and their practical implementation”.

Сертифікати:

 1. Перші Київські державні курси іноземних мов. Свідоцтво № 26036 «Англійська мова як іноземна» на рівні В2, 30 вересня 2020р. – 03 лютого 2021 р.
 2. International Internship. Certificate BG/VUZF/850-2021 «Modern Teaching methods and Innovate Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trends», 19 April 2021-31 May 2021.

Перелік навчальних дисциплін

 1. Конструкції будівель і споруд

191 “Архітектура та містобудування”

Галузь знань: 19 “Архітектура та будівництво”

 

 1. 2Основи архітектури будівель і споруд

192 “Будівництво та цивільна інженерія”

Галузь знань: 19 “Архітектура та будівництво”

 

Напрями наукової діяльності

 

Сфера наукових інтересів – енергоефективність в архітектурі, графоаналітичне моделювання, прикладна геометрія, архітектурне будівництво.

 

Research interests – energy efficiency in architecture, graphic-analytical modeling, applied geometry, architectural construction.

 

Наукові дослідження полягають у розробці геометричних моделей та інструментів, засобів та методів для вирішення комплексних задач заміщення традиційних енергоресурсів на відновлювальні джерела енергії при проектування житлових будівель.

Практична цінність досліджень підтверджуються впровадженням одержаних результатів у проєктну практику.

Результати досліджень були впроваджені у проєктну практику (ТОВ «БК»Інтергал-Буд, ТОВ «ІТЦ «ІВІК», ДП «НДІБВ»); у навчальний процес (підготовка фахівців з проєктування та зведення  будівель з близьким до нульового енергоспоживанням у рамках Проекту «Train-to-NZEB: The Building Knowledge Hubs» програми ЄС «Горизонт 2020» та підготовка студентів КНУБА (з дисципліни «Основи архітектури будівель і споруд»).

За результатами наукових досліджень опубліковано 23 наукових робіт, із них: 2 – у міжнародних виданнях та виданнях, що належать до наукометричних баз; 18 – у виданнях, що належать до переліку фахових видань; 10 – у матеріалах науково-практичних конференцій; 2 – в додаткових публікаціях.

 

Навчальні посібники

 

 1. Основи архітектури будівель і споруд: методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу дисципліни / уклад.: А.В. Запривода, В.І. Запривода, В.О. Кошева. – Київ: КНУБА, 2021.- 96с.
 2. Архітектурні та будівельні конструкції: методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу дисципліни / уклад.: А.В. Запривода, В.І. Запривода, В.О. Кошева, С.А. Кожедуб. – Київ: КНУБА, 2021. – 68с.

Публікації 2022

 

 1. Галина Гетун, Ірина Безклубенко, Вікторія Кошева, Інна Кошева. Етапи розвитку бетону та досвід використання залізобетонних конструкцій// Н. т. збірник «Будівельні конструкції. Теорія і практика». № 10. – Київ: КНУБА, 2022 р. – с.42-55.
 2. Гетун Г.В. Кошева В.О. Кошева І.С. Соломін А.В. Досвід використання та історія розвитку металевих конструкцій// Н. т. збірник «Містобудування та територіальне планування», випуск № 80, КНУБА, 2022.

Публікації 2021

 1. Kosheva V.O., Koshevyi O.P., Levkivskyi D.V., Morzharovskyi A.S. Сomputer modeling and optimization of energy efficiency potentials in civil engineering// Scientific-and-technical collected articles “Strength of materials and theory of structures”.Issue 106. – Kyiv: KNUCA, 2021. – 313 p. 274-281. ISSN 2410-2547 WEB OF SCIENCE.
 2. Кошева В.О., Кошевий О.П., Тробюк О.М. Системно графічно-інтерпретовані моделі створення енергоефективних будівель// Н. т. збірник “Прикладна геометрія та інженерна графіка”. Випуск 100. Відповідальний редактор Ванін В. В. – Київ : КНУБА, 2021 р. – 230 с. 172-181.

Публікації 2020

 1. Кошева В.О. Побудова комплексної моделі функціонування енергоактивних об’єктів архітектури// Н.т. збірник “Прикладна геометрія та інженерна графіка”. Випуск 98. Відповідальний редактор Ванін В. В. – Київ : КНУБА, 2020 р. – 160с. 74-84.
 2. Кошева В.О., Гетун Г.В., Левківський Д.В. Побудова комплексної моделі енергооснащеності районів будівництва України// Н. т. збірник «Містобудування та територіальне планування», випуск № 73, КНУБА 2020, – 320 с.156-167.
 3. Кошева В.О., Гетун Г.В., Левківський Д.В. Комплексна модель створення енергоактивної будівлі при модернізації п’ятиповерхового будинку// Н. т. збірник «Містобудування та територіальне планування», випуск № 74, КНУБА 2020, – 412 с.196-204.
 4. Гетун Г.В., Кошева В.О., Гамоцький Р., Гончаренко А. Оцінка тепловтрат житлового будинку ЖК «АРТ-квартал Співоче»// Н. т. збірник «Управління розвитком складних систем» №42, 2020. – с. 81-90/ ISSN (Print), ISSN(Online) 2412-9933

Публікації 2019

 1. Гетун Г.В., Кошева В.О., Гамоцький Р., Гончаренко А. Вплив повітрообміну в приміщеннях та енергоефективність житлових будинків // Н. т. збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі», 13/2019. – с. 58-68.
 2. Гетун Г.В., Кошева В.О., Соломін А.В., Лесько І.М., Кузнецов Д.С. Вимоги до показників енергоефективних будівель в Україні// Н. т. збірник «Наука и образование» ХІІІ Міжнародної наукової конференції в м. Хайдусобосло, Угорщина, 4-13 січня 2019.– с. 14-23.

Публікації 2018

 1. Гетун Г.В., Кошева В.О., Безклубенко І.С., Лесько І.М., Кузнецов Д.С. Конструктивні рішення суміщених покриттів будівель з урахуванням їх енергоефективності// Н. т. збірник «Современные достижения в науке и образовании» ХІІІ Міжнародної наукової конференції в м. Нетанія-Іерусалим, Ізраіль, 6-13 вересня 2018. – с.165…170.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram