Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Здобувач: кандидат технічних наук, доцент Гончаренко Тетяна Андріївна,
Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України, завідувач кафедри інформаційних технологій

Назва дисертації: «Методологічні основи формування єдиного інформаційного середовища для автоматизації об’єктно-просторових систем в проектах будівництва».

Шифр та назва спеціальності – 05.13.06 «Інформаційні технології».

Науковий консультант: заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор Чернишев Денис Олегович,
Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України, перший проректор

Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор Корж Роман Орестович,

Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, проректор з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку

доктор технічних наук, професор Барабаш Марія Сергіївна,
Національний авіаційний університет МОН України, професор кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів

доктор технічних наук, професор Алексєєв Михайло Олександрович,
НТУ «Дніпровська політехніка» МОН України, завідувач кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем

Захист дисертації відбудеться 14 травня 2024 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.056.01 у Київському національному університеті будівництва і архітектури за адресою: 03037, м. Київ, просп. Повітряних Сил, 31.

Онлайн трансляція захисту відбудеться з використанням платформи Zoom:

  _Zoom Конференція

Тема: Захист докторської дисертації Гончаренко Т.А.
Час: 14 травня 2024 10:00 Хельсінкі

Ідентифікатор конференції: 872 7090 7256
Код доступа: 124575
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram