Наука Міжнародний науково-технічний форум:”Архітектура та Будівництво: Відновлення України, Технологія, Практика”

Наука
Міжнародний науково-технічний форум "Архітектура та Будівництво: Відновлення України, Наука, Технологія, Практика"

     17-18 листопада 2022 р. у Київському національному університеті будівництва та архітектури відбувся міжнародний науково-технічний форум “Архітектура та Будівництво: Відновлення України. Наука, Технологія, Практика”. В роботі форум брали участь експерти та партнери КНУБА, були зареєстровано понад 300 осіб.

      Під патронатом  Київського національного університету будівництва і архітектури, ДП “Науково дослідний інститут будівельного виробництва”, Академії будівництва України, за підтримки Міністерства освіти і науки України та Міністерства розвитку громад та територій України, в рамках проведення наукового форуму були урочисто відкриті три науково-технічних конференції , а саме:

      VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології

в будівництві», за наступними напрямками:

 • Когнітивні технології
 • Стале будівництво, енергозбереження та екологія
 • BIM в будівництві та експлуатації
 • Технологія та механізація будівництва
 • Організація будівництва
 • Реконструкція та відновлення будівель і споруд
 • Стратегія інноваційного розвитку будівельної галузі України

     VIIІ  Міжнародна науково-технічна конференція «Архітектура історичного Києва.

Архітектура та Дизайн – відновлення      країни», за наступними напрямками:

 • Освіта в умовах воєнного стану в Україні
 • ВІМ: впровадження в сферу реконструкції та реставрації
 • Державне регулювання галузі архітектури та дизайну
 • Культурна спадщина, охорона та облік об’єктів
 • Інноваційні технології: теорія і практика
 • Дизайн та мистецтво, культурні традиції і сучасні тенденції
 • Стратегії та партнерство, економіка будівельної галузі

      ІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Нові технології в будівництві»,

     за наступними напрямками:

 • Розвиток нормативної бази в будівництві в сучасних умовах.
 • Проєктування та зведення підземних споруд у складних умовах.
 • Експлуатація, ремонт та підсилення та відновлення будівель.
 • Проєктування, реконструкція та рекультивація полігонів та сміттєзвалищ
 • Інженерні та інструментальні вишукування для будівництва
 • Автоматизація технологічних процесів в будівництві

        Головною метою та місією форуму був обмін досвідом науковців України та країн Європейського Союзу про відновлення України, освіта в умовах воєнного стану в Україні, дизайн та мистецтво, культурні традиції і сучасні тенденції України, розвиток нормативної бази в будівництві в сучасних умовах  питань впливу нових факторів на архітектурно-будівельну галузь, як на державному так і комерційному рівні. В рамках форуму були організовані тематичні конференції, які мали за мету охопити та поєднати усі тематики форуму в єдину соціально-культурну науково-технічну систему.

       У пленарному засіданні форуму брали участь представники Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, та фахівці Міністерства регіонального розвитку і будівництва, провідні фахівці і виробничники, науковці України та інших країн. В рамках проведених заходів відбулася  «Студентська наукова сесія». У “Студентській науковій сесії” взяли участь більш ніж 52 учасників. Було заслухано 43доповіді студентів КНУБА та інших ВНЗ України, які було відзначено дипломами. У роботі форуму брали участь фахівці та вчені з України, Польщі, Болгарії, Сирії, Німеччини. Українські вчені, фахівці, аспіранти та студенти представляли Харків, Одесу, Чернівці, Дніпро, Запоріжжя та інші міста. В число зареєстрованих учасників входять: 43 докторів наук; 77 кандидатів наук; 34 аспірантів; 65 студентів; 36 осіб виробничників. Під час роботи форуму було заслухано 197 доповідей, які опубліковані в «Програмі та тезах доповідей»:

 • VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». – К.: “Видавництво Ліра-К”, 2022. – 420 с.;
 • VIIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Архітектура історичного Києва. Архітектура та Дизайн – відновлення країни». – К.: “Видавництво Ліра-К”, 2022. – 420 с.;
 • ІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Нові технології в будівництві». – К.: “Видавництво Ліра-К”, 2022. – 420 с

       З великої кількості важливих і цікавих доповідей можна відзначити доповіді Голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, А.А.Клочко, керівника відділу інжинірингу ТОВ ВЕКА Україна, Д.В. Фірсова,  професора, заступника декана Силезької Політехніки (SUT) Александри  Кузьор, президента Академії будівництва України, д.т.н., професора І.І. Назаренка, проректора з міжнародних зв’язків КНУБА, д.е.н., О.А. Бондар, професора, завідувача кафедри архітектурного та урбаністичного проєктування Варшавської політехніки А.М.Вержбицьку, доктора архітектури, професора кафедри дизайну Національного університету “Запорізька політехніка”  Ю.І. Криворучко,  першого заступника директора ДП «НДІБВ»,  д.т.н., с.н.с.,  П. Є. Григоровського, доктор архітектури, професора, завідувача кафедри Інформаційних технологій в архітектурі КНУБА В.В.Товбича, доктора архітектури, завідувача кафедри Дизайну КНУБА Ю.В.Третяк, директора ТОВ ЛІРА-САПР М.С.Барабаш, наукового керівника ЛІРА10 д.т.н. І.Д. Євзерова, директора «Allbau Software GmbH» авторизований партнер “ALLPLAN, PLANBAR PRECAST, BIMPlus – Nemetschek AG” Смирнова Юрія та ін.

         Активну участь у проведені форуму та в роботі конференцій взяли вчені КНУБА: колектив кафедри будівельних технологій, кафедри організації та управління будівництвом, кафедри інформаційних технологій в архітектурі. Практична допомога була надана партнерами підприємствами будівельного комплексу України: Будівельна палата України, корпорація “ДБК ЖИТЛОБУД”, ПрАТ ХК “Київміськбуд”, ТОВ “ВЕКА Україна”, ТОВ “PERI Україна”, ТДВ “СІНІАТ”, ТОВ “MAPEI”, ТОВ МНВП “Інжтехбуд”, ТОВ ” Композит”, «GRAPHISOFT Center Ukraine» дистриб’ютор “GRAPHISOFT”, «Allbau Software GmbH» авторизований партнер “ALLPLAN, PLANBAR PRECAST, BIMPlus – Nemetschek AG”, «Група компаній МУК» офіційний дистриб’ютор “Autodesk”, «LIRALAND Group», ЛІРА софт.

        Міжнародну наукову спільноту представляла команда Сілезького технологічного університету (SUT) – KUZIOR Aleksandra, MARSZAŁEK-KOTZUR Izabela, POSTRZEDNIK-LOTKO Katarzyna, OBER Józef, SYNOWIEC Aleksandra, Przybylska-Czajkowska Barbara, KOPIJ Grzegorz, KNOSALA Bartłomiej, SIRA Mariya, GIELA Małgorzata, BALAHUROVSKA Inna, CZAJKOWSKI Waldemar – ці науковці представили теми про когнітивні технології та штучний інтелект, посилаючись на інноваційний проект “Cognitive technologys – second degree studies in English”, написаний проф.  Александрою Кузьор, що є єдиним таким напрямом освіти у всій Європі.

     В цьому році форум проходив в режимі онлайн. З записом пленарного засідання та секцій можна ознайомитись за посиланням: https://www.youtube.com/playlist?list=PLshGmc6IOu8mp18cv9zJF47wiid1IbNRm, або ж на сайті форуму:  https://www.knuba.edu.ua/conference/

      В цілому, можна відзначити високий рівень доповідей, практичну цінність для архітектурно-будівельної галузі, науки та виробництва України. Також приємно відзначити, що активну участь в форумі брала студентська молодь, яка проходить підготовку за програмами бакалавра,  магістра та аспіранта, докторанта.

                                                                                                                                                                                                                    О.А. Тугай ,

                                                                                                   Співголова-координатор конференції,

 д.т.н., професор, завідувач кафедри ОУБ

 

 

 
 
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram