ПРОФЕСІЙНА АТЕСТАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ НАМІР ПРОВАДИТИ ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ОБСТЕЖЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ

На базі Науково-освітнього центру проектування та дослідження будівель з близьким до нульового енергоспоживанням (NZEB Hub) КНУБА проводяться професійна підготовка майбутніх енергоаудиторів та атестація осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель (далі – кандидатів). 

Професійна атестація кандидатів здійснюється атестаційною комісією на підставі оцінки рівня підготовки, передбаченого освітньо-професійними програмами, за напрямами «Сертифікація енергетичної ефективності будівель» та «Обстеження інженерних систем будівель» за результатами проходження письмового кваліфікаційного іспиту. Фахівці, що успішно склали іспит, отримують кваліфікаційний атестат(-и) та вносяться до реєстру Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, що засвідчує їх право на проведення професійної діяльності.

Атестаційна комісія для проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем при Київському національному університеті будівництва і архітектури є першою заснованою в Україні атестаційною комісією.

Енергоаудитори, що отримали кваліфікаційний атестат атестаційної комісії КНУБА, провели першу в Україні сертифікацію енергетичної ефективності будівелі та є лідерами по кількості успішно проведених енергетичних сертифікацій та обстежень інженерних систем будівель.

Діяльність атестаційної комісії здійснюється відповідно до Законів України «Про енергетичну ефективність будівель», «Про вищу освіту», «Про освіту», Постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 600 «Про затвердження Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем», Постанови КМУ від 26 липня 2018 р. № 602 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. № 379) «Про затвердження Порядку обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади, атестаційними комісіями в процесі проведення незалежного моніторингу», Угоди між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та Київським національним університетом будівництва та архітектури «Про співробітництво щодо створення атестаційних комісій, що будуть проводити професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем» та інших нормативних актів України з питань освіти, енергоефективності, Статуту КНУБА.

До професійної атестації допускаються особи, які відповідають одночасно таким вимогам:
1) здобули відповідну вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня вищої освіти (для осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності);
2) здобули відповідну вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (для осіб, які мають намір проводити обстеження інженерних систем);
3) мають стаж роботи не менше трьох років у сфері енергетики, енергоефективності та енергозбереження, будівництва та архітектури або житлово-комунального господарства.

Відповідна вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, професійних якостей, інших компетентностей, здобутих у закладах вищої освіти у сферах енергетики, електроенергетики, електротехніки, електромеханіки, теплоенергетики, енергетичного менеджменту, тепло-, газопостачання, вентиляції, теплофізики, будівництва, архітектури та цивільної інженерії, сертифікації енергетичної ефективності будівель, обстеження інженерних систем будівель.

Особа, що має намір пройти професійну атестацію (далі – кандидат), подає атестаційній комісії такі документи:

1) заяву про допуск до проведення професійної атестації у сфері забезпечення енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель (далі – заява) відповідно до встановленої форми

2) скановану копію (фотокопію) документа, що посвідчує особу;

3) скановану копію (фотокопію) документа про відповідну вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня вищої освіти (для осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності);

4) скановану копію (фотокопію) документа про відповідну вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (для осіб, які мають намір проводити обстеження інженерних систем);

5) скановані копії (фотокопії) документів, що підтверджують стаж роботи не менше трьох років у сфері енергетики, енергоефективності та енергозбереження, будівництва та архітектури або житлово-комунального господарства;

6) стислий звіт про професійну діяльність та інші досягнення кандидата у довільній формі;

7) інші відомості (за бажанням кандидата), що підтверджують його професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань (зокрема, державні нагороди, звання, дипломи конкурсів у сфері енергетичної ефективності будівель, документи про наукові досягнення, відгуки від замовників робіт у сфері енергетичної ефективності будівель).

Документи для проходження атестації подаються до атестаційної комісії у паперовій формі або в електронній формі через електронний кабінет користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва. 

Інформація про енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, у тому числі їхні кваліфікаційні атестати, та інформації про відмову у видачі кваліфікаційного атестата, його анулювання розміщується на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, доступ до якої є відкритим та безоплатним. 

 

За бажанням Ви можете пройти попередню реєстрацію, заповнивши відповідну форму (анкету) за посиланням:
Перейти до попередньої реєстрації за напрямом підготовки “Сертифікація енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель”

З питань кваліфікаційної атестації та проходження підготовки на навчально-тренінгових курсах у сфері енергоефективності будівель звертатись за адресою:

Науково-освітній центр проектування та дослідження будівель з близьким до нульового енергоспоживанням КНУБА 
03037, Україна, Київ, Повітрофлотський просп., 31, к. 510.

Контактні телефони:
+38 067 804-49-18,
+38 066 290-78-13,
+38 068 193-76-18,

Email: nzeb.hub@gmail.com

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram