Дизайнерський корпус КНУБА

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ

Аудиторний фонд, який забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів спеціальностей 022 “Дизайн” складається з навчальних аудиторій, класів образотворчого мистецтва і проєктування, в тому числі обладнаних технічними засобами навчання, та лабораторій загальноуніверситетського підпорядкування. Додатково (близько 10%) навчального часу припадає на підготовку студентів на площах установ, де проводяться практики.
Матеріально-технічне забезпечення підготовки бакалаврів та магістрів спеціальностей 022 “Дизайн” складається з обладнання кафедри дизайну та інших кафедр архітектурного факультету. Практичні заняття з дисциплін фундаментального циклу ведуться у спеціалізованих майстернях і класах. Випускова кафедра дизайну розташована в дизайн-корпусі (навчальні аудиторії та допоміжні приміщення) та у 3 корпусі університету (викладацькі, методичний кабінет, архів, навчальні аудиторії та спеціалізовані кабінети). Лабораторії на кафедрі відсутні.
Матеріально-технічне оснащення кафедри дизайну повністю відповідає потребам навчального процесу. Кількість аудиторій і їх площі задовольняють вимогам проведення практичних, індивідуальних занять та дизайнерського проєктування протягом всього навчання.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram