НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ – 2022

Наукові фахові видання:

 1. Косаревська Р.О., Левченко О.В., Третяк Ю.В. (2022) КВАНТОВА СЕМІОТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ДО ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ДИЗАЙНУ, АРХІТЕКТУРИ І МИСТЕЦТВА, Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (64), с. 63–82. (ISSN 2077-3455, індексується на платформах – “Наукова періодика України”, “Google Scholar”, “CrossRef”). URL: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.63-82
 2. LEVCHENKO O., ANTONENKO N., KOSAREVSKA R. WAYS TO OVERCOME THE IMPLEMENTATION PROBLEMS OF BIM- TECHNOLOGY RELATED TO THE NATIONAL STANDARDS IN THE ARCHITECTURAL AND BUILDING INDUSTRY OF UKRAINE // The Journal “Architecture  Civil Engineering  Environment”. Volume 15, 1/2022.  P.29-38. (ISSN 1899-0142, індексується на платформах – “Web of Science“, “Index Copernicus” та ін.). DOI: https://doi.org/10.21307/ACEE-2022-003 URL: https://www.acee-journal.pl/1,7,Issues.htmlhttps://sciendo.com/es/article/10.21307/acee-2022-003
 3. Миколенко К., Емаміанфар А., Третяк Ю. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ БЕЗПЕЧНОГО ІНТЕР’ЄРНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (64), 92–104. (ISSN 2077-3455, індексується на платформах – “Наукова періодика України”, “Google Scholar”, “CrossRef”). URL: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.92-104
 4. Pylypchuk, O., Korolyova H. (2022). Features of interior design of hotel rooms in ethnic style. Colloquium-journal, Warszawa, Polska, Vol. 30(153), 4–8. DOI: https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-30153-4-8. (Зарубіжний, міжнародний науковий журнал, що входить до наукометричної бази Index Copernicus, Google Scholar, Citefactor та ін.).
 5. Pylypchuk, O.D., Krivenkо, O.V, (2022). Architectonics of the design of bioclimatic high-rise buildings. Colloquium-journal, Warszawa, Polska, 6(129), 4–8. DOI: https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-6129-4-8. (Зарубіжний, міжнародний науковий журнал, що входить до наукометричної бази Index CopernicusGoogle Scholar, Citefactor та ін.).
 6. Pylypchuk, O., Polubok, A. (2022). The color of the surface of the Art object as a means of harmonizing the modern architectural environment. Landscape Architecture and Art, 21(21), 59–67. DOI: https://doi.org/10.22616/j.landarchart.2022.21.06 (Зарубіжний, міжнародний науковий журнал, що входить до наукометричної бази Scopus, Web of Science ™, та ін.)
 7. Pylypchuk, O., Polubok, A., Kysla, T., Pismak, M. (2022). The role of revitalization taking into account the principles of inclusiveness in the design of industrial premises for co-working and offices. Colloquium-journal, Warszawa, Polska, Vol. 25(148), 3–7. DOI: https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-25148-5-7. (Зарубіжний, міжнародний науковий журнал, що входить до наукометричної бази Index Copernicus, Google Scholar, Citefactor та ін.).

 8. Тімохін В., Шебек Н., & Третяк Ю. (2022). ВКЛЮЧЕНІСТЬ ЕТНІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ В СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (62), 113–123. (ISSN 2077-3455, індексується на платформах – “Наукова періодика України”, “Google Scholar”, “CrossRef”). URL: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.113-123 та http://archinform.knuba.edu.ua/
 9. Третяк Ю.В., Тімохін В.О., Шебек Н.М., Третяк М.Е. Проблеми ревіталізації сільських поселень України в контексті сталого розвитку. Містобудування та територіальне планування. К., КНУБА, 2022. Вип. 79. С.420-432. (індексується на платформах – “Наукова періодика України”, “Google Scholar”, “CrossRef”). URL: http://mtp.knuba.edu.ua/

Тези доповідей:

 1. Бабич А.О., Чепенко Н.Г. ЕКОГОТЕЛІ ЯК ПРИКЛАД ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.273-274. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view
 2. Богдан О.Ю., Пилипчук О.Д. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОСТОРУ СУЧАСНИХ МЕДІАТЕК НА ЗАСАДАХ КОЛОРИСТИКИ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.271-272. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view
 3. Вітковська В.В., Косаревська Р.О. ФОРМУВАННЯ ІНТЕР’ЄРУ СУЧАСНОГО ЖИТЛА З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИРОДНИХ МАТЕРІАЛІВ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.275-276. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view
 4. Євдокименко А.С., Третяк Ю.В. ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДИЗАЙНУ СЕРЕДОВИЩА КОЛІВІНГУ ЯК ЖИТЛА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У ВОЄННИЙ ЧАС // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.277-278. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view
 5. Кисла Т.О., Пилипчук О.Д. Роль ревіталізації промислових приміщень під коворкінг у сучасному дизайні. Інновації в архітектурі та дизайні: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції. 25-26 травня 2022 р. Київ: НАОМА, 2022. С.257-259. URL: https://drive.google.com/file/d/1RC4jhisKEsVsHHrR-ZpUgthaX8dHc_GZ/view?usp=sharing
 6. Клімчук М.В., Косаревська Р.О., Прокопов О.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗОНУВАННЯ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ З ІНТЕГРАЦІЄЮ РОБОЧОЇ ФУНКЦІЇ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.279-280. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view
 7. Корольова Г.О., Пилипчук О.Д. ВИЗНАЧЕННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ВИКОРИСТАННЯ ЕТНІЧНИХ СТИЛІВ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРІВ ГОТЕЛІВ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.281-282. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view
 8. Косаревська Р.О. Семіотика як важлива складова освітнього процесу для підготовки кваліфікованих фахівців з розвиненими комунікативними компетенціями. The trajectory of professional education in the field of political, historical, philosophical, and sociological sciences: Scientific and pedagogical internship. June 27 – August 7, 2022. Wloclawek, the Republic of Poland. P.25-29.
 9. Косаревська Р.О., Левченко О.В. 110 років з дня народження Івана Олександровича Косаревського. Інновації в архітектурі та дизайні: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції. 25-26 травня 2022 р. Київ: НАОМА, 2022. С.180-182. URL: https://drive.google.com/file/d/1RC4jhisKEsVsHHrR-ZpUgthaX8dHc_GZ/view?usp=sharing

 10. Косаревська Р.О., Левченко О.В. «СЕМІОТИКА ДИЗАЙНУ, МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ» ТА «BIM  – ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЄКТУВАННІ ДИЗАЙН-ОБ’ЄКТІВ» ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 022 «ДИЗАЙН» В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ. Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 3 травня – 13 червня 2022 року. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. С.219-223.
 11. Левченко О.В., Косаревська Р.О. АРХІТЕКТУРА ТА ДИЗАЙН ДЛЯ ЗВО В ВІМ-ARCHICAD. International scientific conference «Interaction between science and technology in modern conditions» : conference proceedings (November 3–4, Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. С.96-102. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-264-7-23
 12. Левченко О.В., Косаревська Р.О. BIM as a method of implementing innovations in architecture and construction to restore the country / ВІМ ЯК МЕТОД ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В АРХІТЕКТУРІ ТА БУДІВНИЦТВІ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ. First International Conference “Open Science and Innovation in Ukraine 2022” / І Міжнародна конференція “Відкрита наука та інновації в Україні” (27-28 жовтня 2022 р.). С.131-133. URL: http://doi.org/10.35668/978-966-479-129-5-7-7 https://conference.dntb.gov.ua/eng.html http://www.uintei.kiev.ua/en/page/bim-method-implementing-innovations-architecture-and-construction-restore-country
 13. Левченко О.В., Косаревська Р.О., Товбич В.В. ВІМ – ОБ’ЄКТИ, МЕТОДИ, ОСВІТА. Інноваційні методи в архітектурі та будівництві, матеріали круглого столу (м. Івано-Франківськ, 17 червня 2022 року). Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2022. С.56-62.
 14. Лєсіна М.С., Пилипчук О.Д., Полубок А.П. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОГО ЖИТЛА НА ЗАСАДАХ КОЛОРИСТИКИ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.283-284. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view
 15. Литвинчук М.В., Полубок А.П. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРЕДМЕТНОГО ДИЗАЙНУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО АКТУАЛЬНІСТЬ НА СВІТОВІЙ ПЛАТФОРМІ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.285-286. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view
 16. Лихацька О.С., Артеменко Г.О. ПРИНЦИПИ ІНТЕГРАЦІЇ МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНІ АРХІТЕКТУРНІ ОБ’ЄКТИ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.287-288. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view
 17. Лихацька О., Артеменко Г.Синтез монументального мистецтва в архітектурі. “БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022”, Збірка тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 30 листопада – 2 грудня 2022. URL: https://sites.google.com/view/bmc-conf/результати-конференції
 18. Месяцева А.Я., Пилипчук О.Д., Полубок А.П. СУЧАСНІ ПОШУКИ ОБРАЗУ ІНТЕР‘ЄРІВ ЗАКЛАДІВ ХАРЧУВАННЯ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.289-290. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view
 19. Миргородська Д., Третяк Ю. Актуальні проблеми використання модульних будинків як тимчасового житла під час війни в Україні. “БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022”, Збірка тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 30 листопада – 2 грудня 2022. URL: https://sites.google.com/view/bmc-conf/результати-конференції
 20. Наумов Б.М., Третяк Ю.В. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ВИСТАВКОВОЇ ФУНКЦІЇ В ІНТЕР’ЄРИ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.291-292. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view
 21. Новачук І.О., Третяк Ю.В. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНУ СЕРЕДОВИЩА СКЕЙТПАРКІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ ПІСЛЯ ВІЙНИ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.310-311. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view
 22. Павлік Д.М., Полубок А.П. ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПЕРЕХІД УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНИЙ ДИЗАЙН З ТРАНСФОРМАЦІЄЮ ТА ПЕРЕОСМИСЛЕННЯМ ЕТНІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.293. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view
 23. Pylypchuk O.D., Kysla T.O., Pismak M.H. (2022). Incorporating inclusive principles in universal design in the design of social service centers. International scientific conference «The influence of culture and art on the value orientations of civilization in war and post-war times»: conference proceedings, August 30–31, 2022, Riga, the Republic of Latvia. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. 140–143. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-237-1-33.

 24. Pylypchuk O.D., Krivenko O.V., Bukina Yu.O. (2022). Current problems of scientific and technical creativity in the transformation of modern environmental design. International scientific conference «The study of topical issues of modern society from the perspective of history, political science, sociology and philosophy»: conference proceedings, August 30–31, 2022. Riga, the Republic of Latvia. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 96–98. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-236-4-23.
 25. Pylypchuk O., Polubok A., Adamovych D. (2022). Determining the aesthetic impact of the general color solution in interior design from the point of view of psychology. International scientific conference: Modern scientific developments in pedagogy and psychology, November 3–4, 2022, Polonia University in Częstochowa. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. 18–21. DOI: https://doi.org/10.30525/9978-9934-26-259-3-3.
 26. Pylypchuk O.D., Polubok A.P., Avdieieva N.Yu. (2022). Determination of modern methods of formation of creative abilities in the training of future designers 022 «Culture and art». International scientific conference «The role of psychology and pedagogy in the spiritual development of modern society : conference proceedings, July 30–31, 2022. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. 308–310. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-228-9-83.
 27. Pylypchuk O.D., Polubok A.P., Avdieieva N.Yu. (2022). Using artificial intelligence to create a practical tool for interior design incorporating artwork. International scientific conference «Features of innovative development in the field of technology: the comparative experience of Ukraine and the European Union»: conference proceedings, August 5–6, 2022. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022, 10–13. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-230-2-2.
 28. Полянська М.Т., Третяк Ю.В., Хараборська Ю.О. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДИЗАЙНУ ТА КОЛЬОРУ У ДИТЯЧІЙ КІМНАТІ НА РОЗВИТОК ДИТИНИ, ЩО ПРОЖИВАЄ У ДИТЯЧИХ БУДИНКАХ СІМЕЙНОГО ТИПУ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.294-295. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view
 29. Семенець Ю., Третяк Ю., Адамович Д. Принципи формування предметно-просторового середовища виховних установ для неповнолітніх засуджених . “БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2022”, Збірка тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 30 листопада – 2 грудня 2022. URL: https://sites.google.com/view/bmc-conf/результати-конференції
 30. Семеніцька К.І., Щеглов С.П. ПРИНЦИПИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНТЕР’ЄРУ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.298-299. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view
 31. Сенченко В.О., Адамович Д.Р. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ КОЛЬОРУ В ІНТЕР’ЄРІ НА ЛЮДИНУ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.300-301. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view
 32. Сідлецький О.С., Чепенко Н.Г. ЗАСТОСУВАННЯ ЕТНІЧНОГО ДИЗАЙНУ В ЖИТЛОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.302-303. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view
 33. Стукота Н.С., Третяк Ю.В. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕР’ЄРНОГО СЕРЕДОВИЩА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ДЛЯ ЖЕРТВ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.304-305. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view
 34. Топчій А.О., Пилипчук О.Д., Полубок А.П. ВПЛИВ ІЗОЛЯЦІЙНОГО РЕЖИМУ НА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ ТА МИСТЕЦТВА // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.306-307. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view
 35. Христенко Я.В., Пилипчук О.Д. ВПЛИВ ТРАДИЦІЙНОСТІ І МОДЕРНІЗМУ В СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЯХ ДИЗАЙНУ ТА МИСТЕЦТВ // Програма та тези доповідей. Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика: Міжнародний науково-технічний форум, 17–18 листопада, 2022 р. Київ: Ліра-К, 2022. С.308-309. URL: https://drive.google.com/file/d/1wTI3H3JgKMF6tug3_S9Dwjl1vrwFedCJ/view

    
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram