НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ – 2023

Наукові фахові видання:

 1. Bilozub, L, Skovronskyi, B, Kosiuk, V, Kosarevska, R., Zolotarchuk, N. (2023). ART DESIGN AS A NEW DIRECTION OF MODERN DESIGN DEVELOPMENT. Conhecimento & Diversidade, Niterói, v. 15, n. 37 abr./jun. 2023. , 223–241. (ISSN 2237-8049, індексується на платформах – “Web of Science“ та ін.). DOI: https://doi.org/10.18316/rcd.v15i37.10948, URL: https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/conhecimento_diversidade/article/view/10948
 2. Kosarevska, R., Riabchuk, V. (2023). UKRAINIAN SCULPTOR ANASTASIIA KOSAREVSKA. Synesis (ISSN 1984-6754)15(2), 326–337. (ISSN 1984-6754, індексується на платформах – “Web of Science“ та ін.) Retrieved from https://seer.ucp.br/seer/index.php/synesis/article/view/2557
 3. Strelnyk, O., Kosarevska, R., Lysenko, G., Kampi, Y., Golovchak, N. (2023). The use of pedagogical technologies for the organization of the educational process in institutions of higher education. Revista Eduweb, 17(1), 197–208. (ISSN 1856-7576, індексується на платформах – “Web of Science“ та ін.) DOI: https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2023.17.01.19
 4. Косаревська Р.О., Левченко О.В. ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ КЛАСИЧНОГО МИСТЕЦТВА: ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО ПІДХОДУ ДО ВИЯВЛЕННЯ ФОРМИ МИСТЕЦТВА (ЖИВОПИС, СКУЛЬПТУРА, АРХІТЕКТУРА) ТА ЙОГО РЕІНТЕРПРЕТАЦІЯ У СУСПІЛЬСТВІ. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького дер- жавного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2023. Вип.66. Т.2. С.39-44. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/66-2-5
 5. Пилипчук О.Д., Шендрик І.В., Полубок А.П. Можливості сучасних комп’ютерних технологій з використанням штучного інтелекту у створенні об’єктів образотворчого мистецтва. Містобудування та територіальне планування. Київ: КНУБА, 2023. Вип. № 84. С. 251–262. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.84.251-262 (Науковий рецензований журнал, входить до категорії «Б» («Переліку фахових видань України»), а також наукометричної бази Cross Ref, Google Scholar та ін.). https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2023/202384.pdf

Монографії:

 1. Pylypchuk O.D. (2023). Development of an innovative means of harmonizing the color scheme of works of fine art and interior environment to create a comfortable space for human existence. Scientific monograph: Cultural and artistic practices: world and Ukrainian context, Section № 18, рр. 380-414. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2023, 622 p. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-322-4-18, ISBN 978-9934-26-322-4.
  Монографія Пилипчук Оксана Дмитрівна

Тези доповідей

 1. Багнюк К.Ю., Косаревська Р.О. ОБРАЗ ТЕРНУ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В ДИЗАЙНІ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції, Київ (травень 2023 р.), Київ: НАОМА, 2023. С.215-217. URL: https://drive.google.com/file/d/1GLQl-MBU-f0m8jnN_LEzXUSecBJj9Gj9/view
  НАОМА Косаревська Р.О.
 2. Белецька М.Ю., Третяк Ю.В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ ЖИТЛА ДЛЯ ЛЮДЕЙ З УРАЖЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції, Київ (травень 2023 р.), Київ: НАОМА, 2023. С.217-219. URL: https://drive.google.com/file/d/1GLQl-MBU-f0m8jnN_LEzXUSecBJj9Gj9/view
 3. Емаміанфар А. Навчання дітей із синдромом Дауна: архітектурні рішення в умовах реалізації концепції інклюзивного дизайну. Інклюзивна освіта та навчання в сучасних умовах трансформацій: психолого-педагогічні основи інклюзивної освіти: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 23 січня – 5 березня 2023. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2023. С.55-56.
 4. Журба В.А., Косаревська Р.О. СИМВОЛІКА КАЛИНИ ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ У МИСТЕЦТВІ Й ДИЗАЙНІ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції, Київ (травень 2023 р.), Київ: НАОМА, 2023. С.222-224. URL: https://drive.google.com/file/d/1GLQl-MBU-f0m8jnN_LEzXUSecBJj9Gj9/view
  НАОМА Косаревська Р.О.
 5. Євдокименко А.С., Пилипчук О.Д. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРУ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: II Міжнародна науково-практична конференція, Київ (травень 2023 р.), НАОМА (доповідь)
  НАОМА Пилипчук О.Д.
 6. Косаревська Р.О., Левченко О.В. ЗАСТОСУВАННЯ КВАНТОВО-СЕМІОТИЧНОГО МЕТОДУ В ДИЗАЙНІ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції, Київ (травень 2023 р.), Київ: НАОМА, 2023. С.226-228. URL: https://drive.google.com/file/d/1GLQl-MBU-f0m8jnN_LEzXUSecBJj9Gj9/view
  НАОМА Косаревська Р.О.
 7. Левченко О., Антоненко Н., Косаревська Р., Смирнов Ю. ВІМ в проєктах відбудови України. Всеукраїнська науково-практична конференція «Технічне обстеження будівель і споруд із застосуванням прогресивних методів. Неруйнівний контроль у будівництві». 16 серпня 2023 р. (доповідь)
  Косаревська
 8. Pylypchuk O.D., Yevdokymenko A.S. Expanding the accessibility of art and increasing the audience of artists through social media. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми розвитку українського та зарубіжного мистецтв: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти” (с. Світязь Шацького району Волинської області, 16–18 червня 2023 року), Волинський національний університет імені Лесі Українки. Львів – Торунь: Liha-Pres, 2023. С. 193–195. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-317-3-54. ISBN 978-966-397-317-3.
  Пилипчук Оксана Дмитрівна
 9. Pylypchuk O., Polubok A. Сучасні методи формування творчих здібностей у підготовці майбутніх дизайнерів напрямку 02 «Культура і мистецтво». Scientific and pedagogical internship “Digitalization of the educational process in the field of culture and art”: internship materials (February 27 – April 9, 2023. Riga, Republic of Latvia). Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023, 66–70.
 10. Pylypchuk O., Polubok A., Adamovych D. (2023). Taking into account the psycho-emotional state of a person from the perception of colors in the design of the interior environment. International scientific conference: Research activities and achievements in pedagogy and psychology, April 5 – 6, 2023, Polonia University in Częstochowa. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023. 146–149. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-312-5-37.
  Пилипчук Конференція 2023Полубок Конференція 2023Адамович Конференція 2023
 11. Pylypchuk O.D., Shendryk I.М. The impact of artificial intelligence on innovation in design and art. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми розвитку українського та зарубіжного мистецтв: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти” (с. Світязь Шацького району Волинської області, 16–18 червня 2023 року), Волинський національний університет імені Лесі Українки. Львів – Торунь: Liha-Pres, 2023. С. 315–317. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-317-3-90. ISBN 978-966-397-317-3.
  Пилипчук Оксана Дмитрівна
 12. Khristenko Ya.V., Pylypchuk O.D., Shaparenko О.M. The evolution of the ethnic direction in the interior and the formation of its elements. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми розвитку українського та зарубіжного мистецтв: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти” (с. Світязь Шацького району Волинської області, 16–18 червня 2023 року), Волинський національний університет імені Лесі Українки. Львів – Торунь: Liha-Pres, 2023. С. 144–147. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-317-3-39. ISBN 978-966-397-317-3.
  Пилипчук Оксана ДмитрівнаШапаренко Олена Миколаївна
 13. Шапаренко О.М. Актуальність питань інклюзії в дизайн-освіті. Інклюзивна освіта та навчання в сучасних умовах трансформацій: психолого-педагогічні основи інклюзивної освіти: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 23 січня – 5 березня 2023. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2023. С.167-170.
 14. Шендрик І.В., Третяк Ю.В. ЕКОЛОГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ ПРИМІЩЕНЬ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції, Київ (травень 2023 р.), Київ: НАОМА, 2023. С.255-256. URL: https://drive.google.com/file/d/1GLQl-MBU-f0m8jnN_LEzXUSecBJj9Gj9/view
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram