НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ – 2023

Наукові фахові видання:

 1. Bilozub, L, Skovronskyi, B, Kosiuk, V, Kosarevska, R., Zolotarchuk, N. (2023). ART DESIGN AS A NEW DIRECTION OF MODERN DESIGN DEVELOPMENT. Conhecimento & Diversidade, Niterói, v. 15, n. 37 abr./jun. 2023. , 223–241. (ISSN 2237-8049, індексується на платформах – “Web of Science“ та ін.). DOI: https://doi.org/10.18316/rcd.v15i37.10948, URL: https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/conhecimento_diversidade/article/view/10948
 2. Kosarevska, R., Riabchuk, V. (2023). UKRAINIAN SCULPTOR ANASTASIIA KOSAREVSKA. Synesis (ISSN 1984-6754)15(2), 326–337. (ISSN 1984-6754, індексується на платформах – “Web of Science“ та ін.) Retrieved from https://seer.ucp.br/seer/index.php/synesis/article/view/2557
 3. Strelnyk, O., Kosarevska, R., Lysenko, G., Kampi, Y., Golovchak, N. (2023). The use of pedagogical technologies for the organization of the educational process in institutions of higher education. Revista Eduweb, 17(1), 197–208. (ISSN 1856-7576, індексується на платформах – “Web of Science“ та ін.) DOI: https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2023.17.01.19
 4. Tsoi, M., Kosarevska, R., Kokhan, N., Kapran, O. (2023). DESIGN FEATURES OF THE ENVIRONMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Conhecimento & Diversidade, Niterói, v. 15, n. 40 out./dez. 2023., 549–570. (ISSN 2237-8049, індексується на платформах – “Web of Science“ та ін.). URL: https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/conhecimento_diversidade/article/view/11220
  DOI: https://doi.org/10.18316/rcd.v15i40.11220
 5. Косаревська Р.О. Візуальна комунікація та маркетинг: аналіз впливу графічного дизайну на споживачів. Мистецтвознавчі записки: зб. наук. пр. 2023. Вип. 44. С. 11–17. DOI: https://doi.org/10.32461/2226-2180.44.2023.293905
 6. Косаревська Р.О., Левченко О.В. ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ КЛАСИЧНОГО МИСТЕЦТВА: ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО ПІДХОДУ ДО ВИЯВЛЕННЯ ФОРМИ МИСТЕЦТВА (ЖИВОПИС, СКУЛЬПТУРА, АРХІТЕКТУРА) ТА ЙОГО РЕІНТЕРПРЕТАЦІЯ У СУСПІЛЬСТВІ. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2023. Вип.66. Т.2. С.39-44. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/66-2-5
 7. Косаревська Р.О., Левченко О.В. ЦИФРОВІЗАЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ПАМ’ЯТОК УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ: СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ МУЗЕЇВ ТА МАЙДАНЧИКІВ. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ: КНУБА, 2023. Вип. 67. С.60–71. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.60-71 (ISSN 2077-3455, індексується на платформах – “Наукова періодика України”, “Google Scholar”, “CrossRef”).
 8. Polubok, A., Pylypchuk, O. (2023) Orientation of monumental decorative sculpture in urban space. Landscape Architecture and Art, 23(23), 51–58. DOI: https://doi.org/10.22616/j.landarchart.2023.23.07 (Зарубіжний, міжнародний науковий журнал, що входить до наукометричної бази Scopus, Web of Science ™, та ін.)
 9. Пилипчук О., Полубок А. Визначення підходів до формування інтер’єрів з урахуванням емоційного впливу в процесі сприйняття Арт-об’єктів. Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство. Київ: КНУКіМ, 2023. Вип. № 49, С. 143–152. DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.49.2023.293299 (Науковий рецензований журнал, входить до категорії «Б» («Переліку фахових видань України»), а також наукометричної бази Cross Ref, Google Scholar та ін.).
 10. Пилипчук О.Д., Полубок А.П. Інноваційні засоби інтеграції арт-об’єктів у дизайн інтер’єру як спосіб підвищення естетики архітектурного середовища. С. 70–76. Український мистецтвознавчий дискурс. Київ: НАУ, видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. № 4. DOI: https://doi.org/10.32782/uad.2023.4.9 (Науковий рецензований журнал, входить до категорії «Б» («Переліку фахових видань України»), а також наукометричної бази Cross Ref, Google Scholar та ін.).
 11. Пилипчук О., Полубок А., Курочка Н. Визначення функцій арт-об’єктів у дизайні інтер’єру сучасної бібліотеки. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич: Гельветика, 2023. Вип.68. Том 2. С. 78–83. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/68-2-11 (Науковий рецензований журнал, входить до категорії «Б» («Переліку фахових видань України»), а також наукометричної бази Cross Ref, Google Scholar та ін.).
 12. Пилипчук О.Д., Шендрик І.В., Полубок А.П. Можливості сучасних комп’ютерних технологій з використанням штучного інтелекту у створенні об’єктів образотворчого мистецтва. Містобудування та територіальне планування. Київ: КНУБА, 2023. Вип. № 84. С. 251–262. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.84.251-262 (Науковий рецензований журнал, входить до категорії «Б» («Переліку фахових видань України»), а також наукометричної бази Cross Ref, Google Scholar та ін.). https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2023/202384.pdf
 13. Bulakh, I., Timokhin, V., Kovalska, G., Merylova, I., Tretiak, Y. (2023). The use of various materials in the formation of the urban environment as a phenomenon of architectural aesthetics. AIP Publishing, Vol. 2490, рр. 060008-1–060008-6, DOI: https://doi.org/10.1063/5.0122966 (індексується на платформах – Scopus, Web of Science та ін.).
 14. Tretiak Y., Tretiak M. (2023). Problems of choice of building systems for penitentiary complexes. AIP Publishing. Vol. 2490, рр. 050004-1–050004-7,. DOI: https://doi.org/10.1063/5.0122966. (індексується на платформах – Scopus, Web of Science та ін.).

Монографії:

 1. Pylypchuk O.D. (2023). Development of an innovative means of harmonizing the color scheme of works of fine art and interior environment to create a comfortable space for human existence. Scientific monograph: Cultural and artistic practices: world and Ukrainian context, Section № 18, рр. 380-414. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2023, 622 p. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-322-4-18, ISBN 978-9934-26-322-4.
  Монографія Пилипчук Оксана Дмитрівна

Тези доповідей

 1. Акуленко Є.С., Полубок А.П. ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ І ТВОРЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МИТЦЯ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ. Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах: зб. тез міжнар. наук. конф. НАМ України, НСАУ, INTBAU Ukraine (17 листопада 2023 р.). Київ, 2023. С.16-18. URL: https://res2.weblium.site/res/634ff5ae7fe688000e53c854/6576d933cfad010010d45fbd
 2. Артеменко Г.О. Виявлення шляхів розвитку образного мислення в процесі творчої підготовки. Програма доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта: відбудова та розвиток в європейському контексті». (23 листопада 2023 року), Київ, 2023.
  Артеменко
 3. Багнюк К.Ю., Косаревська Р.О. ОБРАЗ ТЕРНУ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В ДИЗАЙНІ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції, Київ (травень 2023 р.), Київ: НАОМА, 2023. С.215-217. URL: https://drive.google.com/file/d/1GLQl-MBU-f0m8jnN_LEzXUSecBJj9Gj9/view
  НАОМА Косаревська Р.О.
 4. Белецька М.Ю., Третяк Ю.В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ ЖИТЛА ДЛЯ ЛЮДЕЙ З УРАЖЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції, Київ (травень 2023 р.), Київ: НАОМА, 2023. С.217-219. URL: https://drive.google.com/file/d/1GLQl-MBU-f0m8jnN_LEzXUSecBJj9Gj9/view
 5. Бердес А.В., Шапаренко О.М. ФЕНОМЕН КІБЕРСПОРТУ ТА ВАЖЛИВІСТЬ ДИЗАЙНУ КЛУБНИХ ПРИМІЩЕНЬ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 349-350. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  Шапаренко О.М.
 6. Богдан О.Ю., Адамович Д.Р. Мультидисциплінарний підхід до навчання в сферах архітектури, дизайну та мистецтва. Програма доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта: відбудова та розвиток в європейському контексті». (23 листопада 2023 року), Київ, 2023.
 7. Богдан О.Ю., Косаревська Р.О. СЕМІОТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗНАКОВОЇ ФОРМИ КЕНГУРУ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 351-352. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  Косаревська Р.О.
 8. Бойко В.С., Косаревська Р.О., Прокопов О.В. ЕТНОДИЗАЙН ЯК КУЛЬТУРНО-МАТЕРІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 353-354. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  Косаревська Р.О.
 9. Войцещук Д.К., Адамович Д.Р. Вплив сучасних технологій на методику викладання дизайнерської освіти. Програма доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта: відбудова та розвиток в європейському контексті». (23 листопада 2023 року), Київ, 2023.
 10. Войцещук Д.К., Косаревська Р.О. ОБРАЗ ЛЕЛЕКИ ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ У МИСТЕЦТВІ ТА ДИЗАЙНІ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 355-356. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  Косаревська Р.О.
 11. Гафарова Н.Ю., Третяк Ю.В. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРА СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ЖИТЛА З ВИКОРИСТАННЯМ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 357-358. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  Третяк Ю.В.
 12. Гордієнко О.О. СВОЄРІДНІСТЬ ПЛАНУВАННЯ Й КОМПОЗИЦІЇ ТЕМАТИЧНИХ САДІВ ТА ПАРКІВ ЯК СУЧАСНИХ ЛАНДШАФТНИХ ОБ’ЄКТІВ НОВОГО ТИПУ. Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах: зб. тез міжнар. наук. конф. НАМ України, НСАУ, INTBAU Ukraine (17 листопада 2023 р.). Київ, 2023. С.35-38. URL: https://res2.weblium.site/res/634ff5ae7fe688000e53c854/6576d933cfad010010d45fbd
 13. Гордієнко О.О. Курс синтезу мистецтв у справі підготовки сучасних архітекторів і гуманізації міського середовища. Програма доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта: відбудова та розвиток в європейському контексті». (23 листопада 2023 року), Київ, 2023.
  Гордієнко Ольга Олександрівна
 14. Гордієнко О.О. Вода як провідний образ у формуванні створюваних ландшафтів. Програма доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта: відбудова та розвиток в європейському контексті». (23 листопада 2023 року), Київ, 2023.
  Гордієнко Ольга Олександрівна
 15. Гордієнко О.О. Виявлення образу тематичних садів і парків та сценарності вибудови їх простору при навчальному проєктуванні. Програма доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта: відбудова та розвиток в європейському контексті». (23 листопада 2023 року), Київ, 2023.
  Гордієнко Ольга Олександрівна
 16. Дерев’янко О.В., Артеменко Г.О. ВИКОРИСТАННЯ КОГНІТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ ТА ДУХОВНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 224-225. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  Артеменко Г.О.
 17. Емаміанфар А. Навчання дітей із синдромом Дауна: архітектурні рішення в умовах реалізації концепції інклюзивного дизайну. Інклюзивна освіта та навчання в сучасних умовах трансформацій: психолого-педагогічні основи інклюзивної освіти: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 23 січня – 5 березня 2023. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2023. С.55-56.
 18. Емаміанфар А., Третяк Ю.В. ПЕРЕДУМОВИ І ЧИННИКИ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЄКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗАСАДАХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 231-232. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  Третяк Ю.В.
 19. Євдокименко А.С., Пилипчук О.Д. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРУ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: II Міжнародна науково-практична конференція, Київ (травень 2023 р.), НАОМА (доповідь)
  НАОМА Пилипчук О.Д.
 20. Євдокименко А.С., Пилипчук О.Д. Використання технологій візуалізації в дизайні інтер’єру. Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції: Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології (Київ, 19 жовтня 2023 року), Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. Київ: НАКККіМ, 2023. С. 104–105.
 21. Євдокименко А.С., Третяк Ю.В. СТРАТЕГІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ДИЗАЙНІ СУЧАСНОГО ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 361-362. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  Третяк Ю.В.
 22. Журба В.А., Косаревська Р.О. СИМВОЛІКА КАЛИНИ ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ У МИСТЕЦТВІ Й ДИЗАЙНІ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції, Київ (травень 2023 р.), Київ: НАОМА, 2023. С.222-224. URL: https://drive.google.com/file/d/1GLQl-MBU-f0m8jnN_LEzXUSecBJj9Gj9/view
  НАОМА Косаревська Р.О.
 23. Зелінська В.В., Косаревська Р.О. СИМВОЛІКА ЗНАКОВОЇ ФОРМИ КОЛОСКА ПШЕНИЦІ У ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 363-364. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  Косаревська Р.О.
 24. Зелінська В.В., Третяк Ю.В., Емаміанфар А. ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЄКТУВАННЯ НА СУЧАСНИЙ ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 365-366. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  Третяк Ю.В.
 25. Ігнатенко Л.В., Косаревська Р.О. ЕТНОСТИЛЬ В ІНТЕР’ЄРІ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО КОРИСТУВАННЯ ЯК ПІДТРИМКА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА СТВОРЕННЯ ЗАТИШКУ ПІД ЧАС ВІЙНИ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. С. 367-368. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  Косаревська Р.О.
 26. Карпюк А.Г., Косаревська Р.О. УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНІЧНИЙ ДИЗАЙН: СПЕЦИФІКА ТА РОЗВИТОК У СВІТОВОМУ КОНТЕКСТІ. Програма доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта: відбудова та розвиток в європейському контексті». (23 листопада 2023 року), Київ, 2023.
  Косаревська Р.О.
 27. Карташов О.О., Пилипчук О.Д., Полубок А.П. АНАЛІЗ ВПЛИВУ АРТ-ОБ’ЄКТІВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ТА ПРАКТИЧНІСТЬ ІНТЕР’ЄРНОГО ПРОСТОРУ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. С. 369-370. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  Пилипчук О.Д.Полубок А.П.
 28. Кисіль А.В., Пилипчук О.Д. ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ АРТ-ОБ’ЄКТІВ НА ЕМОЦІЙНИЙ ДОСВІД ТА СПРИЙНЯТТЯ ІНТЕР’ЄРУ. Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах: зб. тез міжнар. наук. конф. НАМ України, НСАУ, INTBAU Ukraine (17 листопада 2023 р.). Київ, 2023. С.64-65. URL: https://res2.weblium.site/res/634ff5ae7fe688000e53c854/6576d933cfad010010d45fbd
 29. Кисіль А.В., Третяк Ю.В. ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРНОГО СЕРЕДОВИЩА В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ НАЦМЕНШИН НА КУЛЬТУРУ І ПОБУТ УКРАЇНЦІВ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 371-372. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  Третяк Ю.В.
 30. Колдун В.В., Пилипчук О.Д., Полубок А.П. АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ОБ’ЄКТІВ У СТВОРЕННІ СУЧАСНИХ ІНТЕР’ЄРІВ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. С. 373-374. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  Пилипчук О.Д.Полубок А.П.
 31. Колобанова Д.А., Третяк Ю.В. ПРОБЛЕМА СТАЛОСТІ В ДИЗАЙНІ ТА ОЗДОБЛЕННІ ІНТЕР’ЄРІВ МОДУЛЬНОГО ЖИТЛА. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 375-376. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  Третяк Ю.В.
 32. Косаревська Р.О., Левченко О.В. ЗАСТОСУВАННЯ КВАНТОВО-СЕМІОТИЧНОГО МЕТОДУ В ДИЗАЙНІ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції, Київ (травень 2023 р.), Київ: НАОМА, 2023. С.226-228. URL: https://drive.google.com/file/d/1GLQl-MBU-f0m8jnN_LEzXUSecBJj9Gj9/view
  НАОМА Косаревська Р.О.
 33. Krivenko, O., Pylypchuk, O., Venedyktova, G., Shevchenko, L. (2023). Optimization of the process of designing high-rise bioclimatic buildings using renewable energy. 5th international scientific and practical conference: Innovative technology in architecture and design (ITAD-2021), May 20–21, 2021, Kharkiv, Ukraine. AIP Publishing. Vol. 2490, 030005-1–030005-8. DOI: https://doi.org/10.1063/5.0122966
 34. Левченко О., Антоненко Н., Косаревська Р., Смирнов Ю. ВІМ в проєктах відбудови України. Всеукраїнська науково-практична конференція «Технічне обстеження будівель і споруд із застосуванням прогресивних методів. Неруйнівний контроль у будівництві». 16 серпня 2023 р. (доповідь)
  Косаревська
 35. Лукашенко В.О., Косаревська Р.О., Щеглов С.П. РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДИЗАЙНУ В СТВОРЕННІ ДОСТУПНИХ ЖИТЛОВИХ ПРОСТОРІВ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. С. 379-380. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  Косаревська Р.О.Щеглов С.П.
 36. Міненок Д.В., Косаревська Р.О., Прокопов О.В. ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ІНТЕР’ЄРІВ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. С. 381-382. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  Косаревська Р.О.Прокопов О.В.
 37. Ничипорук-Ніколаєв А.С., Шапаренко О.М. ВРАХУВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ АРХЕТИПІВ УКРАЇНЦІВ ПРИ ПРОЄКТУВАННІ ПРОСТОРІВ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. С. 383-384. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  Шапаренко О.М.
 38. Новікова Ю.А., Шапаренко О.М. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ ТВОРЧИХ ОФІСІВ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. С. 385-386. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  Шапаренко О.М.
 39. Олійник О.І., Прокопов О.В., Третяк Ю.В. Взаємовигідні аспекти обміну студентів архітектурних факультетів для України та Європи. Програма доповідей ХV Всеукраїнської наукової конференції “Сучасна архітектурна освіта: Відбудова та розвиток в європейському контексті” (23 листопада 2023 р.). Київ, 2023.
  Третяк Ю.В.
 40. Пилипчук О., Гора А. Зв’язок між колористичним рішенням і просторовим сприйняттям у дизайні інтер’єру. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2023», (29.11–01.12, 2023 р., м. Київ). Київ: КНУБА, 2023. С 19–20. URL: https://drive.google.com/file/d/18Hg2JA7eP4qkqhJbW4szjTBIwela-9bW/view
 41. Пилипчук О.Д., Гора А.С. Способи передачі впливу арт-об’єктів на емоції та настрій людей в інтер’єрі. Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції: Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології (Київ, 19 жовтня 2023 року), Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. Київ: НАКККіМ, 2023. С. 112–113.
 42. Pylypchuk O.D., Yevdokymenko A.S. Expanding the accessibility of art and increasing the audience of artists through social media. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми розвитку українського та зарубіжного мистецтв: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти” (с. Світязь Шацького району Волинської області, 16–18 червня 2023 року), Волинський національний університет імені Лесі Українки. Львів – Торунь: Liha-Pres, 2023. С. 193–195. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-317-3-54. ISBN 978-966-397-317-3.
  Пилипчук Оксана Дмитрівна
 43. Pylypchuk O., Polubok A. Сучасні методи формування творчих здібностей у підготовці майбутніх дизайнерів напрямку 02 «Культура і мистецтво». Scientific and pedagogical internship “Digitalization of the educational process in the field of culture and art”: internship materials (February 27 – April 9, 2023. Riga, Republic of Latvia). Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023, 66–70.
 44. Pylypchuk O., Polubok A., Adamovych D. (2023). Taking into account the psycho-emotional state of a person from the perception of colors in the design of the interior environment. International scientific conference: Research activities and achievements in pedagogy and psychology, April 5 – 6, 2023, Polonia University in Częstochowa. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023. 146–149. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-312-5-37.
  Пилипчук Конференція 2023Полубок Конференція 2023Адамович Конференція 2023
 45. Пилипчук О.Д., Христенко Я.В., Полубок А.П. Роль і значення етнічного дизайну в сучасному суспільстві. Міжнародна наукова конференція: Розвиток архітектури в Європі під час війни в Україні і після перемоги над рф, 28–29 листопада 2023, Лівів. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2023. С. 127–131.
 46. Pylypchuk O.D., Shendryk I.М. The impact of artificial intelligence on innovation in design and art. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми розвитку українського та зарубіжного мистецтв: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти” (с. Світязь Шацького району Волинської області, 16–18 червня 2023 року), Волинський національний університет імені Лесі Українки. Львів – Торунь: Liha-Pres, 2023. С. 315–317. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-317-3-90. ISBN 978-966-397-317-3.
  Пилипчук Оксана Дмитрівна
 47. Пильтяй Д.В., Шапаренко О.М. ВПЛИВ МАТЕРІАЛІВ ТА КОЛОРИСТИКИ ДИЗАЙНУ КАФЕ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ВІДВІДУВАЧІВ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. С. 389-390. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  Шапаренко О.М.
 48. Полубок А.П., Гетманчук В.О. Сучасні тенденції в дизайні інтер’єрів закладів вищої освіти архітектурно-мистецького спрямування. Програма доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта: відбудова та розвиток в європейському контексті». (23 листопада 2023 року), Київ, 2023.
  Полубок А.П.
 49. Пулька Д.М., Косаревська Р.О. ОБРАЗ ПАВУКА ТА ПАВУТИНИ У ДИЗАЙНІ ЛОГОТИПІВ СПОРТИВНИХ КОМАНД. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. С. 391-392. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  Косаревська Р.О.
 50. Пулька Д.М., Пилипчук О.Д. Особливості дизайну інтер’єру робочого простору – коворкінгу. IV International scientific and practical conference: Researching Advanced Horizons of Global Progress: Challenges and Innovative Concepts (December 13-15, 2023), Seville, Spain. International Scientific Unity, 2023. С. 673–67.
  Пилипчук О.Д.
 51. Рагозін А.В., Шапаренко О.М. КИЛИМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ТРАДИЦІЙНОГО ДЕКОРУ УКРАЇНИ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. С. 393-394. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  Шапаренко О.М.
 52. Сарницька М.В., Полубок А.П. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ ЕСТЕТИКИ І ХУДОЖНЬОЇ ЦІННОСТІ АРТ-ОБ’ЄКТІВ У СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРУ. Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах: зб. тез міжнар. наук. конф. НАМ України, НСАУ, INTBAU Ukraine (17 листопада 2023 р.). Київ, 2023. С.119-121. URL: https://res2.weblium.site/res/634ff5ae7fe688000e53c854/6576d933cfad010010d45fbd
 53. Случинська А.Ю., Косаревська Р.О., Полубок А.П. СТВОРЕННЯ ІНТЕР’ЄРІВ СТУДІЙ ЗВУКОЗАПИСУ: ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ТА ОБЛАДНАННЯ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. С. 399-400. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  Косаревська Р.О.Полубок А.П.
 54. Таченко О.О., Шапаренко О.М. ПРОЄКТУВАННЯ ТИМЧАСОВОГО ЖИТЛА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ЯК ВИКЛИК ЧАСУ І АКТУАЛЬНА ЗАДАЧА. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. С. 401-402. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  Шапаренко О.М.
 55. Толстеньов В.В., Косаревська Р.О., Прокопов О.В. ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СКЕЙТПАРКІВ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ДИЗАЙНУ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. С. 405-406. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  Косаревська Р.О.Прокопов О.В.
 56. Топчій А.О., Третяк Ю.В., Емаміанфар А. ПРОБЛЕМИ ДИЗАЙНУ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИМІЩЕНЬ ФІТНЕС-ЦЕНТРІВ НА ЗАСАДАХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 407-408. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  Третяк Ю.В.
 57. Khristenko Ya.V., Pylypchuk O.D., Shaparenko О.M. The evolution of the ethnic direction in the interior and the formation of its elements. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми розвитку українського та зарубіжного мистецтв: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти” (с. Світязь Шацького району Волинської області, 16–18 червня 2023 року), Волинський національний університет імені Лесі Українки. Львів – Торунь: Liha-Pres, 2023. С. 144–147. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-317-3-39. ISBN 978-966-397-317-3.
  Пилипчук Оксана ДмитрівнаШапаренко Олена Миколаївна
 58. Шаврак М.С., Пилипчук О.Д., Полубок А.П. РОЛЬ АРТ-ОБ’ЄКТІВ У ФОРМУВАННІ ЕСТЕТИЧНОЇ АТМОСФЕРИ У ДИЗАЙНІ ВЕСТИБЮЛЮ ІНТЕР’ЄРУ ГУРТОЖИТКУ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 409-410. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  Пилипчук О.Д.Полубок А.П.
 59. Шаврак М.С., Шапаренко О.М. СТУДЕНТСЬКІ ГУРТОЖИТКИ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВОГО ПРОСТОРУ. Програма та тези доповідей. Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології: Міжнародний науково-технічний форум (15-16 листопада 2023 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. С. 411-412. URL: https://drive.google.com/file/d/1MtRBPiOTuPp1zPEUphMqLQ-VLfIydXwU/view
  Шапаренко О.М.
 60. Шапаренко О.М. Актуальність питань інклюзії в дизайн-освіті. Інклюзивна освіта та навчання в сучасних умовах трансформацій: психолого-педагогічні основи інклюзивної освіти: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 23 січня – 5 березня 2023. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2023. С.167-170.
 61. Шендрик І.В., Третяк Ю.В. ЕКОЛОГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ ПРИМІЩЕНЬ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції, Київ (травень 2023 р.), Київ: НАОМА, 2023. С.255-256. URL: https://drive.google.com/file/d/1GLQl-MBU-f0m8jnN_LEzXUSecBJj9Gj9/view
 62. Шмонденко А.А., Пилипчук О.Д. ТРАНСФОРМАЦІЯ МИСТЕЦТВА В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРІВ: ВІД ТРАДИЦІЙ ДО СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ. Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах: зб. тез міжнар. наук. конф. НАМ України, НСАУ, INTBAU Ukraine (17 листопада 2023 р.). Київ, 2023. С.147-148. URL: https://res2.weblium.site/res/634ff5ae7fe688000e53c854/6576d933cfad010010d45fbd
 63. Шмонденко А.А., Пилипчук О.Д. Інноваційні підходи в реконструкції та відновленні пошкоджених війною територій. Програма доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта: відбудова та розвиток в європейському контексті». (23 листопада 2023 року), Київ, 2023.
  Пилипчук О.Д.
 64. Щеглов С.П. Вплив меблів на організацію архітектурного простор. Програма доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта: відбудова та розвиток в європейському контексті». (23 листопада 2023 року), Київ, 2023.
  Щеглов С.П.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram