НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ – 2024

Наукові фахові видання:

 1. Пилипчук О.Д., Кащенко О.В., Полубок А.П. Роль арт-об’єкта у формуванні характерних ознак інтер’єрного простору. Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну. 2024. Вип. 7(1), C.138–150. DOI: https://doi.org/10.31866/2617-7951.7.1.2024.300933 (Науковий рецензований журнал, входить до категорії «Б» («Переліку фахових видань України»), а також наукометричної бази Cross Ref, Google Scholar та ін.).
 2. Пилипчук О.Д., Кащенко О.В., Полубок А.П. Художньо-композиційні методи впровадження арт-об’єктів в дизайні інтер’єру. Теорія та практика дизайну. 2024. Вип. 31. С.153–159. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8151.2024.31.18 (Науковий рецензований журнал, входить до категорії «Б» («Переліку фахових видань України»), а також наукометричної бази Cross Ref, Google Scholar та ін.).
 3. Третяк Ю.В., Кисіль А.В. НОРМАТИВНІ ОСНОВИ І ДОСВІД ПРОЄКТУВАННЯ ІНТЕР’ЄРІВ ТА ОБЛАДНАННЯ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ УТРИМАННЯ ОСІБ В УМОВАХ ІЗОЛЯЦІЇ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування. Київ: КНУБА, 2024. Вип. 68. С.349–366. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.349-366 (ISSN 2077-3455, індексується на платформах – “Наукова періодика України”, “Google Scholar”, “CrossRef”).

Тези доповідей:

 1. Ігнатенко Л.В., Косаревська Р.О. УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНОСТИЛЬ ЯК СУЧАСНИЙ НАПРЯМОК В ДИЗАЙНІ. Сучасний гуманітарний та мистецтвознавчий дискурс: матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції молодих учених, студентів, аспірантів. 30 березня 2024 р. Львів – Торунь: Liha-Pres. С.127-130. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-388-3-36
  Косаревська Р.О.
 2. Кірмач О.О., Косаревська Р.О. ІННОВАЦІЇ ДИЗАЙНУ В ЕПОХУ ЗМІН: ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: до 100-річчя факультету архітектури НАОМА: збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, Київ (23-24 травня 2024 р.), Київ: НАОМА, 2024. С. URL:
 3. Косаревська Р.О., Левченко О.В. СОНЯЧНИЙ КОВЧЕГ ЯК СИМВОЛ МАЙБУТНЬОГО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: до 100-річчя факультету архітектури НАОМА: збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, Київ (23-24 травня 2024 р.), Київ: НАОМА, 2024. С. URL:
 4. Новікова Ю.А., Косаревська Р.О. СИМВОЛІКА ЗНАКУ БАВОВНИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: до 100-річчя факультету архітектури НАОМА: збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, Київ (23-24 травня 2024 р.), Київ: НАОМА, 2024. С. URL:
 5. Пилипчук О.Д., Гончаренко М.В. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ КОЛОРИСТИКИ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: до 100-річчя факультету архітектури НАОМА: збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, Київ (23-24 травня 2024 р.), Київ: НАОМА, 2024. С. URL:
 6. Пилипчук О.Д., Колдун В.В. ЕСТЕТИЧНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ДЛЯ ДІТЕЙ ТРАВМОВАНИХ ВІЙНОЮ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: до 100-річчя факультету архітектури НАОМА: збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, Київ (23-24 травня 2024 р.), Київ: НАОМА, 2024. С. URL:
 7. Пилипчук О.Д., Пильтяй Д.В. ВИЗНАЧЕННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ІНТЕР’ЄРІВ З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМФОРТУ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: до 100-річчя факультету архітектури НАОМА: збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, Київ (23-24 травня 2024 р.), Київ: НАОМА, 2024. С. URL:
 8. Шаврак М.С., Пилипчук О.Д. ОСОБЛИВОСТІ КОЛЬОРОВОГО ОЗДОБЛЕННЯ ТА УМЕБЛЮВАННЯ ЖИТЛОВИХ ІНТЕР’ЄРІВ ГУРТОЖИТКУ. Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: до 100-річчя факультету архітектури НАОМА: збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, Київ (23-24 травня 2024 р.), Київ: НАОМА, 2024. С. URL:
 9. Неграшевич Н.Ю., Третяк Ю.В. Дизайн павільйону України на виставці EXPO 2025, Осака, Кансай, Японія. Дизайн у просторі новітніх технологій: збірник тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., Київ (квітень 2024 р.), М-во освіти і науки України, Національний авіаційний університет – Київ: НАУ, 2024. С.95-97.
 10. Третяк Ю.В. КОНЦЕПЦІЇ ТА ПІДХОДИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ. Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», м.Київ, 25 квітня 2024 року: у 2 томах. Київ: КНУТД, 2023. Том 1. C.
  Третяк Юлія Вікторівна
 11. Третяк Ю.В. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ДИЗАЙНУ В ІНФОРМАЦІЙНО-МЕРЕЖЕВОМУ СУСПІЛЬСТВІ. Дизайн у просторі новітніх технологій: збірник тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., Київ (квітень 2024 р.), М-во освіти і науки України, Національний авіаційний університет – Київ: НАУ, 2024. С.67-69.
 12. Третяк Ю.В. Проблеми розвитку обов’язкових і вибіркових дисциплін для магістрів спеціальності «Дизайн». Сучасна архітектурна освіта. Архітектура – Дизайн – Мистецтво України: відновлення, реконструкція, реставрація: матеріали XIV Всеукраїнської наукової конференції. 24 листопада 2022 р. К.: КНУБА, 2024. С.129-130. URL: https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/20/Suchasna_arkhitekturna_osvita_ХІV.pdf
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram