НАВЧАННЯ 022 “ДИЗАЙН”

Наукова тема кафедри дизайну – “ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ДИЗАЙНУ. СИНТЕЗ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА В ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ”

Освітній сайт КНУБА

Електронний каталог бібліотеки університету

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Доступ до бази Web of Science для здобувачів КНУБА безкоштовно з IP адреси університету

Доступ до бази Scopus для здобувачів КНУБА безкоштовно з IP адреси університету

Як підібрати журнал для публікації в Sсopus?

Як вибрати наукове видання?

Перелік наукових фахових видань України (категорія «А» та «Б»)

Open Ukrainian Citation Index

Open Science in Ukraine

Пошук наукового журналу для публікації через SJR

Реєстрація в ORCID

Міжнародні освітні програми та конференції за кордоном

Автоматичне оформлення посилання на наукові джерела та список літератури відповідно до вимог Вищої атестаційної комісії (ВАК) України

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram