АДАМОВИЧ ДЕНИС РОМАНОВИЧ

Контактна інформація:

adamovych.dr@knuba.edu.ua

Освіта:

У 2000 році закінчив Академію образотворчого мистецтва і архітектури за спеціальністю “Скульптура”, кваліфікація художник-скульптор (спеціаліст).
У 2003 році закінчив Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури за спеціальністю “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво”, кваліфікація художник-скульптор, викладач (магістр).

Членство:

Член Національної спілки художників України (2012).

Педагогічний стаж з 2001 року.

Викладає дисципліни:

СКУЛЬПТУРА (ОПП БАКАЛАВР “ІНТЕР’ЄР ТА ОБЛАДНАННЯ”)
ПЛАСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ (ОПП БАКАЛАВР “ІНТЕР’ЄР ТА ОБЛАДНАННЯ”)

Наукова діяльність:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2685-5763

Web of Science ResearcherID: CAI-8881-2022

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=OwBKm3EAAAAJ

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Denis-Adamovic

Досягнення у професійній діяльності відповідно до п.38 постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1187

Сертифікати учасника конференцій:

Адамович Д.Р. Стилізація скульптури в інтер’єрі як засіб художнього виразу у студентів-дизайнерів. ПРОГРАМА ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Педагогіка образотворчого мистецтва: традиції, сьогодення, перспективи”. К.: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 15-16 квітня 2021р. URL: https://fpp.npu.edu.ua/-othermenu-37/ii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-pedahohika-obrazotvorchoho-mystetstva-tradytsii-sohodennia-perspektyvy#prohrama-konferentsii

Підвищення кваліфікації:

Адамович Конференція 2023

Certificate № PSI-050452-APC dated 06.04.2023 for Participation to the International scientific conference «Research activities and achievements in pedagogy and psychology», April 5–6, 2023, Częstochowa, the Republic of Poland, 15 hours.

Сертифікат про участь в Міжнародному науково-технічному форумі “Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика” №KNUCA-22-11-111 від 18.11.2022 із зазначенням годин підвищення кваліфікації (17-18.11.2022, Київ, Україна), 15 годин.

Сертифікат № PSI-031109-APC від 04.11.2022 учасника Міжнародної наукової конференції «Сучасні наукові розробки в галузі педагогіки та психології» 3–4 листопада 2022 року (м.Ченстохова, Республіка Польща), 15 годин.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram