2024 KNUBA kITA Master

МАГІСТР 2024 – КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АРХІТЕКТУРІ – КНУБА

Магістр 2024 – Київський Національний Університет Будівництва і Архітектури – факультет Архітектурний – кафедра Інформаційних Технологій в Архітектурі

21 травня 2024 року пройшов захист магістерських робіт студентів кафедри ІТА

Від щирого серця вітаємо з цією визначною подією всіх студентів-магістрів та їх наукових керівників. Всі здобувачі успішно захистилися, отримали високі оцінки за свої роботи та науковий ступінь магістра архітектури.

Вітаємо МАГІСТРІВ АРХІТЕКТУРИ кафедри ІТА!

На кафедрі ІТА стало традицією завершувати навчання в магістратурі роботами, які відповідають науковому напрямку кафедри «Моделювання і прогнозування процесів і явищ в архітектурі», залучаючи для цього сучасні методи дослідження та міждисциплінарний підхід, використовуючи новітні здобутки з теорії архітектури, інформаційних технологій, соціології, психології, теорії сприйняття, урбаністики, екології та ін. Такий підхід дозволяє актуалізувати низку проблем, які стосуються сучасної архітектурної діяльності в Україні, формулювати нові та цікаві теми, створювати гіпотези, проводити всебічні та обґрунтовані дослідження і робити змістові висновки, які мають наукову новизну. Кожне наукове дослідження закінчується створенням проєктної пропозиції, в якій втілюються з’ясовані принципи та винайдені містобудівні, об’ємно-просторові та функціонально-розпланувальні прийоми, і яка доводить практичну цінність проведеної наукової роботи.

Особливо треба виділити декілька робіт студентів, які працювали над дуже важливими питаннями, які поставили перед дослідниками-архітекторами наші складні часи – захист, пошана та пам’ять.

Соловей Денис Олегович,
«Прийоми та моделі архітектурної організації об’єктів цивільного захисту в існуючій міській забудові», керівник Фадєєва К.К.

Тарасюк Анастасія Денисівна,
«Принципи та прийоми соціально-інформаційної інтеграції об’єктів пошани в міське середовище», керівник Фадєєва К.К.

Чайка Марія Андріївна,
«Прийоми архітектурно-інформаційної організації меморіальних комплексів у ландшафтно-парковій зоні», керівник Фадєєва К.К.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram