Про кафедру Інформаційних Технологій в Архітектурі

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)
кафедра Інформаційних Технологій в Архітектурі, факультет Архітектурний
м.Київ, 02000, вул. Преображенська 2, кімн. 113, телефон: (044) 245-48-40

У 2004 році на Архітектурному факультеті створена кафедра Інформаційних Технологій в Архітектурі (ІТА).

Кафедра Інформаційних Технологій в Архітектурі готує бакалаврів та магістрів архітектури за спеціальністю 191 -“Архітектура та містобудування”, також веде велику роботу, пов’язану з залученням студентів до наукової роботи. Ця діяльність покладена на викладачів, що мають багаторічний практичний досвід. Навчальний процес на кафедрі здійснюється на основі застосування передових технологій навчання, прийнятих у вітчизняній вищій школі й з урахуванням передового досвіду у світовій практиці.
На кафедрі діє наукова школа “Моделювання та прогнозування процесів і явищ в архітектурі”. Здійснюється підготовка науковців в аспірантурі та докторантурі.
В Україні зберігається стабільно високий попит на фахівців кафедри даного профілю. Щорічно з випускників понад 90% фахівців, випускників кафедри влаштовуються на роботу в організації та підприємства (проєктні, будівельні організації, архітектурні майстерні, викладачами в освітніх установах тощо).

Основними цілями стратегії розвитку кафедри є:
• концептуальний підхід до організаційних форм, структури, змісту та технологій навчання;
• створення динамічної системи генерації наукового продукту;
• системний розвиток освітньої, наукової, культурно-виховної та інфраструктури;
• створення в університеті атмосфери соціального комфорту.

Головна мета освітньої програми кафедри – підготовка різнобічно розвиненого фахівця в області архітектурної і дизайнерської діяльності.
До навчального процесу залучено 18 штатних викладачів і 2 сумісників, з них 3 професори, 10 доцентів, 2 старших викладачі і 5 асистентів, наукові ступені мають 13 викладачів: 2 доктори наук і 11 кандидатів наук. Професорсько-викладацький склад кафедри являє собою висококваліфіковані кадри з інноваційним та творчим типом мислення, великим досвідом викладацької і практичної діяльності в архітектурно-будівельній сфері.

На кафедрі видається науково-технічний збірник статей, категорії “В” за акредитацією МОН України, “Сучасні проблеми архітектури та містобудування”, де висвітлюються актуальні проблеми досліджень у галузі архітектури та містобудування, теорії та історії архітектури, реконструкції забудови що існує – http://archinform.knuba.edu.ua


Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram