Фадєєва Ксенія Костянтинівна

***

Фадєєва Ксенія Костянтинівна

Фадєєва Ксенія Костянтинівна

Кандидат архітектури

Закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури у 2010 р. Спеціальність – архітектура будівель і споруд, кваліфікація – архітектор.
У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію тема дисертації «Еволюція функціонально-просторової організації масових типів будівель громадського призначення».
З 2013 р. працює викладачем.

Сфера професійних інтересів

  • Архітектура будівель і споруд
  • Основи методології наукових досліджень в архітектурі

Силабуси освітньої компоненти

  • Архітектурне проєктування, 4 курс
  • Концептуальне архітектурне проєктування, 5 курс

Профіль в наукометричних базах

Підвищення кваліфікації

Міжнародне стажування в University of Bialystok (ПНР) яке відбувалось з 05 квітня по 14 травня 2021р. (180 годин)

Міжнародне стажування в University of Bialystok (ПНР) яке відбувалось з 05 квітня по 14 травня 2021р. (180 годин)
Міжнародне стажування в University of Bialystok (ПНР) яке відбувалось з 05 квітня по 14 травня 2021р. (180 годин)

Досягнення у професійній діяльності відповідно до п.38 постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1187

Інформація за професійною діяльністю

2008 – 2013 – ТОВ «ПТАБ «Ю.Серьогін», посада – архітектор, з 2013 року – провідний архітектор;

2016 – 2022 – ТОВ “Бюро А24Д”, посада – провідний архітектор


Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram