Левченко Олексій Вікторович

***

Левченко Олексій Вікторович

Левченко Олексій Вікторович

Кандидат архітектури, доцент

Закінчив у 2002 р. ДГМІ за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво», кваліфікація «Спеціаліст з будівництва».
У 2008 році здобув науковий ступінь кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.01 – «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» дисертація на тему: «Методичні основи оптимізації функціонально-територіальної структури сільськогосподарського адміністративного району».
У 2011 році отримав вчене звання доцента кафедри Інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури.

Сфера професійних інтересів

 • CAD, ВІМ, VDC
 • Інформаційні технології в архітектурі та будівництві
 • Моделювання і розрахунок будівельних конструкцій
 • Метод скінченних елементів (МСЕ)
 • AEC (Architect Engineering Consultants), OpenBIM, IFC (Industry Foundation Classes)
 • Інтероперабельність, стандартизація, уніфікація в архітектурно-будівельній галузі
 • HВІМ (Heritage BIM), LBIM (Landscape BIM), EcoBIM (Ecological BIM)
 • Енергоефективна архітектура та будівництво

Силабуси освітньої компоненти

 • Інформатика та комп’ютерна графіка – бакалавр – 191 Архітектура та містобудування – ОНП «Архітектура будівель і споруд» 1 курс – силабус
 • Комп’ютерне проєктування (AutoCAD 2D, 3D) – бакалавр – 022 Дизайн – ОПП бакалавр «Інтер’єр та обладнання» 1 курс – силабус
 • Комп’ютерне проєктування (Allplan 2D, 3D) – бакалавр – 022 Дизайн – ОПП бакалавр «Інтер’єр та обладнання» 1 курс – силабус
 • Комп’ютерне проєктування: практикум №1 – бакалавр – 191 Архітектура та містобудування – ОНП «Архітектура будівель і споруд» 1 курс – силабус
 • Комп’ютерне проєктування: практикум №2 – бакалавр – 191 Архітектура та містобудування – ОНП «Архітектура будівель і споруд» 2 курс – силабус
 • Комп’ютерне проєктування (Archicad) – бакалавр – 022 Дизайн – ОПП бакалавр «Інтер’єр та обладнання» 2 курс – силабус
 • Будівельно-інформаційне моделювання – технологія ВІМ – магістр – 191 Архітектура та містобудування – ОНП «Архітектура будівель і споруд» 5 курс – силабус
 • CAD, ВІМ, VDC – технології в проєктуванні дизайн-об’єктів – магістр – 022 Дизайн – ОПП «Середовищний і промисловий дизайн» 5 курс – силабус
 • Сучасні методи та засоби проєктування архітектурних об’єктів – магістр – 191 Архітектура та містобудування – ОНП «Архітектура будівель і споруд» 6 курс – силабус
 • Комп’ютерне моделювання в дизайні – Доктор філософії – 022 Дизайн – РП «Дизайн» – силабус

Профіль в наукометричних базах

ORCID
google_scholar
Web_of_Science

Підвищення кваліфікації

Сертифікат №UDB22/45 від 2022.12.21 про участь у Міжнародній програмі підвищення кваліфікації на тему «Створення сучасного електронного курсу на платформі MOODLE», термін навчання: 14.11.2022-21.12.2022 (TECHNISCHE HOCHSCHULE LÜBECK, GERMANY), 60 годин.

Сертифікат №UDB22/45 від 2022.12.21 про участь у Міжнародній програмі підвищення кваліфікації на тему «Створення сучасного електронного курсу на платформі MOODLE», термін навчання: 14.11.2022-21.12.2022 (TECHNISCHE HOCHSCHULE LÜBECK, GERMANY), 60 годин.
Сертифікат №UDB22/45 від 2022.12.21 про участь у Міжнародній програмі підвищення кваліфікації на тему «Створення сучасного електронного курсу на платформі MOODLE», термін навчання: 14.11.2022-21.12.2022 (TECHNISCHE HOCHSCHULE LÜBECK, GERMANY), 60 годин.

Сертифікат про участь в Міжнародному науково-технічному форумі “Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика” №KNUCA-22-11-050 від 18.11.2022 із зазначенням годин підвищення кваліфікації (17-18.11.2022, Київ, Україна), 15 годин.

Сертифікат про участь в Міжнародному науково-технічному форумі “Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика” №KNUCA-22-11-050 від 18.11.2022 із зазначенням годин підвищення кваліфікації (17-18.11.2022, Київ, Україна), 15 годин.
Сертифікат про участь в Міжнародному науково-технічному форумі “Архітектура та будівництво: Відновлення України. Наука, технологія, практика” №KNUCA-22-11-050 від 18.11.2022 із зазначенням годин підвищення кваліфікації (17-18.11.2022, Київ, Україна), 15 годин.

Сертифікат про участь в International scientific conference «Interaction between science and technology in modern conditions» №TSC-03004024-ISMA від 04.11.2022 із зазначенням годин підвищення кваліфікації (November 3–4, Riga, the Republic of Latvia), 15 годин.

Сертифікат про участь в International scientific conference «Interaction between science and technology in modern conditions» №TSC-03004024-ISMA від 04.11.2022 із зазначенням годин підвищення кваліфікації (November 3–4, Riga, the Republic of Latvia), 15 годин.
Сертифікат про участь в International scientific conference «Interaction between science and technology in modern conditions» №TSC-03004024-ISMA від 04.11.2022 із зазначенням годин підвищення кваліфікації (November 3–4, Riga, the Republic of Latvia), 15 годин.

Сертифікат від 23.08.2022 №GDTfE-ВКЗ-00093 про успішну участь у вебінарі «Цифрові інструменти Google для освіти» (для керівників закладів освіти) (МОН і Google Україна), 2 години.

Сертифікат від 23.08.2022 №GDTfE-ВКЗ-00093 про успішну участь у вебінарі «Цифрові інструменти Google для освіти» (для керівників закладів освіти) (МОН і Google Україна), 2 години.
Сертифікат від 23.08.2022 №GDTfE-ВКЗ-00093 про успішну участь у вебінарі «Цифрові інструменти Google для освіти» (для керівників закладів освіти) (МОН і Google Україна), 2 години.

Сертифікат від 22.08.2022 №GDTfE-ВПП-00491 про успішну участь у вебінарі «Цифрові інструменти Google для освіти» (для освітян) (МОН і Google Україна), 2 години.

Сертифікат від 22.08.2022 №GDTfE-ВПП-00491 про успішну участь у вебінарі «Цифрові інструменти Google для освіти» (для освітян) (МОН і Google Україна), 2 години.
Сертифікат від 22.08.2022 №GDTfE-ВПП-00491 про успішну участь у вебінарі «Цифрові інструменти Google для освіти» (для освітян) (МОН і Google Україна), 2 години.

Сертифікат від 22.08.2022 №GDTfE-01-П-03263 про успішне завершення курсу «Google Digital Tools for Education/ Цифрові інструменти Google для освіти» (поглиблений рівень), у період з 15 до 21 серпня 2022 року (МОН і Google Україна), 15 годин.

Сертифікат від 22.08.2022 №GDTfE-01-П-03263 про успішне завершення курсу «Google Digital Tools for Education/ Цифрові інструменти Google для освіти» (поглиблений рівень), у період з 15 до 21 серпня 2022 року (МОН і Google Україна), 15 годин.
Сертифікат від 22.08.2022 №GDTfE-01-П-03263 про успішне завершення курсу «Google Digital Tools for Education/ Цифрові інструменти Google для освіти» (поглиблений рівень), у період з 15 до 21 серпня 2022 року (МОН і Google Україна), 15 годин.

Сертифікат від 15.08.2022 №GDTfE-01-С-04519 про успішне завершення курсу «Google Digital Tools for Education/ Цифрові інструменти Google для освіти» (середній рівень), у період з 08 до 14 серпня 2022 року (МОН і Google Україна), 15 годин.

Сертифікат від 15.08.2022 №GDTfE-01-С-04519 про успішне завершення курсу «Google Digital Tools for Education/ Цифрові інструменти Google для освіти» (середній рівень), у період з 08 до 14 серпня 2022 року (МОН і Google Україна), 15 годин.
Сертифікат від 15.08.2022 №GDTfE-01-С-04519 про успішне завершення курсу «Google Digital Tools for Education/ Цифрові інструменти Google для освіти» (середній рівень), у період з 08 до 14 серпня 2022 року (МОН і Google Україна), 15 годин.

Сертифікат від 08.08.2022 №GDTfE-01-04609 про успішне завершення курсу «Google Digital Tools for Education/ Цифрові інструменти Google для освіти» (базовий рівень), у період з 25 липня 2022 року до 07 серпня 2022 року (МОН і Google Україна), 30 годин.

Сертифікат від 08.08.2022 №GDTfE-01-04609 про успішне завершення курсу «Google Digital Tools for Education/ Цифрові інструменти Google для освіти» (базовий рівень), у період з 25 липня 2022 року до 07 серпня 2022 року (МОН і Google Україна), 30 годин.
Сертифікат від 08.08.2022 №GDTfE-01-04609 про успішне завершення курсу «Google Digital Tools for Education/ Цифрові інструменти Google для освіти» (базовий рівень), у період з 25 липня 2022 року до 07 серпня 2022 року (МОН і Google Україна), 30 годин.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації №ADV-030599-OLA від 13.06.2022 за програмою «Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні», термін навчання: 03.05.2022-13.06.2022 (Національний університет «Одеська юридична академія», Центр українсько-європейського наукового співробітництва, Україна), 180 годин.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації №ADV-030586-OLA від 13.06.2022 за програмою «Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні», термін навчання: 03.05.2022-13.06.2022 (Національний університет «Одеська юридична академія», Центр українсько-європейського наукового співробітництва, Україна), 180 годин.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації №ADV-030599-OLA від 13.06.2022 за програмою «Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні», термін навчання: 03.05.2022-13.06.2022 (Національний університет «Одеська юридична академія», Центр українсько-європейського наукового співробітництва, Україна), 180 годин.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 38639433/000742-22 від 23.02.2022 за програмою «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації», термін навчання: 14.01.2022-23.02.2022 (ВСП “ІІНО КНУБА”, Україна), 180 годин.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 38639433/000742-22 від 23.02.2022 за програмою «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації», термін навчання: 14.01.2022-23.02.2022 (ВСП “ІІНО КНУБА”, Україна), 180 годин.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 38639433/000742-22 від 23.02.2022 за програмою «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації», термін навчання: 14.01.2022-23.02.2022 (ВСП “ІІНО КНУБА”, Україна), 180 годин.

Certificate of Completion – Certified Archicad User Стажування з підвищенням кваліфікації при GRAPHISOFT/Center Ukraine, 2020.

Certificate of Completion – Certified Archicad User Стажування з підвищенням кваліфікації при GRAPHISOFT/Center Ukraine, 2020.
Certificate of Completion – Certified Archicad User Стажування з підвищенням кваліфікації при GRAPHISOFT/Center Ukraine, 2020.

Міжнародне стажування за програмою «Allplan CAD: Architecture & Engineering & Design (180 hours or 6 credits ECTS) Certificate №9893, Берлін 2020

Міжнародне стажування за програмою «Allplan CAD: Architecture & Engineering & Design (180 hours or 6 credits ECTS) Certificate №9893, Берлін 2020
Міжнародне стажування за програмою «Allplan CAD: Architecture & Engineering & Design (180 hours or 6 credits ECTS) Certificate №9893, Берлін 2020

Досягнення у професійній діяльності відповідно до п.38 постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1187

Інформація за професійною діяльністю

З 2018 року по теперішній час – відповідальний секретар збірника наукових праць “Сучасні проблеми архітектури та містобудування” Київського національного університету будівництва і архітектури

З 2021 року по теперішній час – член АЕК №7 спеціальності 022 “Дизайн”, освітньо-професійна програма “Інтер’єр та обладнання” та освітньо-професійна програма “Середовищний і промисловий дизайн” Київського національного університету будівництва і архітектури

З 2011 року по теперішній час – доцент кафедри Інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури

Сертифікат про участь у навчально-практичному вебінарі/тренінгу «Сучасні енергоефективні технології та матеріали. Методи та прилади їх контролю та діагностики» для закладів ЗПТО – учасників реалізації проєкту «Професійне навчання з питань енергоефективності в Україні-2023»

Навчально-практичний вебінар/тренінг

«Сучасні енергоефективні технології та матеріали. Методи та прилади їх контролю та діагностики»
Навчально-практичний вебінар/тренінг «Сучасні енергоефективні технології та матеріали. Методи та прилади їх контролю та діагностики»

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram