Літошенко Ганна Володимирівна

***

Літошенко Ганна Володимирівна

Літошенко Ганна Володимирівна

Кандидат архітектури, доцент

В 1999 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд» за спеціальністю «Архітектура», кваліфікація Архітектор.
В 2005 році захистила кандидатську дисертацію за темою: “Стандартизація і оцінка комфортності житла” (кандидат архітектури, 18.00.01 “Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури”).
В 2008 році отримала вчене звання доцента кафедри Інформаційних технологій в архітектурі.
Вчений секретар кафедри інформаційних технологій в архітектурі з 2019 р.

Сфера професійних інтересів

  • Житлова архітектура
  • Комп’ютерна графіка, анімація та моделінг

Силабуси освітньої компоненти

  • Архітектурне проєктування – силабус

Профіль в наукометричних базах

ORCID
Google Scholar
WoS

Підвищення кваліфікації

Міжнародне стажування за програмою «Allplan CAD: Architecture & Engineering & Design (180 hours or 6 credits ECTS) Берлін 2021

Сертифікат про стажування з Allplan CAD: Architecture & Engineering & Design (180 hours or 6 credits ECTS)
Сертифікат про стажування з Allplan CAD: Architecture & Engineering & Design (180 hours or 6 credits ECTS) 2021

Сертифікат Цифрові інструменти GOOGLE для освіти «Поглиблений рівень» (15 hours or 0,5 credits ECTS) Дистанційне навчання за програмою «Цифрові інструменти Google для освіти» від Міністерства освіти і науки України та Google Україна. №GDTfE-01-П-03124

Цифрові інструменти GOOGLE для освіти «Поглиблений рівень» (15 hours or 0,5 credits ECTS)
Цифрові інструменти GOOGLE для освіти «Поглиблений рівень» (15 hours or 0,5 credits ECTS)

Сертифікат Цифрові інструменти GOOGLE для освіти «Середній рівень» (15 hours or 0,5 credits ECTS) Дистанційне навчання за програмою «Цифрові інструменти Google для освіти» від Міністерства освіти і науки України та Google Україна. №GDTfE-01-С-04695

Цифрові інструменти GOOGLE для освіти «Середній рівень» (15 hours or 0,5 credits ECTS)
Цифрові інструменти GOOGLE для освіти «Середній рівень» (15 hours or 0,5 credits ECTS)

Сертифікат Цифрові інструменти GOOGLE для освіти «Базовий рівень» (30 hours or 1 credits ECTS) Дистанційне навчання за програмою «Цифрові інструменти Google для освіти» від Міністерства освіти і науки України та Google Україна. №GDTfE-01-09340

Цифрові інструменти GOOGLE для освіти «Базовий рівень» (30 hours or 1 credits ECTS)
Цифрові інструменти GOOGLE для освіти «Базовий рівень» (30 hours or 1 credits ECTS)

Досягнення у професійній діяльності відповідно до п.38 постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1187

Інформація за професійною діяльністю

З 2004р. доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі.
Вчений секретар кафедри інформаційних технологій в архітектурі 2019-2021 рр.

  1. Навчальний практикум: «програми проєктування». Основи роботи в 3dsMax. Практичні завдання з моделювання: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт. Призначено для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура» // Літошенко Г.В., Суліменко Г.Г. – К.: КНУБА, 2014 – 56 с.
  2. Відеоуроки по AutoCAD (електронний курс), 2020 – Режим доступу: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoqH7hYqkEoK10XvqM14HKlrGh_gE_xR6
  3. Комп’ютерне проєктування. Основи роботи в 3DsMAX. Сплайнові моделювання: методичні вказівки / уклад.: Г.Г. Суліменко, С.І. Ботвіновська, Г.В. Літошенко. – Київ: КНУБА, 2022. – 40 с.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram