Басараб Володимир Аксенійович

Басараб Володимир Аксенійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

 

Контакти: +380 044 241-55-50; Кімн. 208; e-mail:  basarab.va@knuba.edu.ua

 

Навчальні дисципліни:

 

·         Вступ до фаху;

·         Технологія будівельних процесів;

·         Технологія зведення будівель і споруд;

·         Реконструкція будівель і споруд;

·         Експлуатація будівель і споруд;

·         Інженерний захист і підготовка території;

 

Освіта

 

У 1998 році з відзнакою закінчив Київський державний технічний університет будівництва і архітектури, отримав кваліфікацію інженер-механік.

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію.

У 2021 році отримав вчене звання доцента кафедри будівельних технологій.

 

Практична діяльність

 

1998-2001 праював на посаді механіка паросилового цеха заводу залізобетонних конструкцій (ЗЗБК-1), м. Київ.

2002-2016 праював на посаді завідувача лабораторією КНУБА.

З 2017 працює на посаді доцента кафедри будівельних технологій КНУБА.

 

Напрямки наукової діяльності

 

Технологія зведення будівель і споруд, реконструкція будівель і споруд, технологія зведення будівель в складних інженерно-геологічних умовах.

 

Стажування та підвищення кваліфікації

 

          Міжнародне стажування в Республіці Польща. During the period from August 3 – September 11, 2020 in Cuiavian University in Wloclawek (Republic of Poland) has completed scientific and pedagogic internship on the topic «Professional development and pedagogical excellence of lectures in technical sciences» by the speciality «Engineering sciences» in the volume of 6 credits (180 hours), certificate № TSI – 31103 – KSW from 11.09.2020.

 

          Навчання на курсі англійської мови в Комунальному Позашкільному навчальному закладі  «Перші Київські державні курси іноземних мов» оволодів програмою «Англійська мова як іноземна» на рівні В2 (незалежний користувач з поглибленим рівнем знань) у 2020 році (свідоцтво №25838 від 22.06. 2020р).

 

Основні наукові здобутки

 

 

Автор 60 науково-методичних праць, серед яких 33 статті у наукових фахових виданнях України, 15 тез доповідей на міжнародних конференціях,  2  наукові статті в міжнародному виданні, включеному до науково-метричної бази SCOPUS, 12 патентів на корисні моделі, 1 навчально-методична праця.

Сертифікати Документи підвищення кваліфікації

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram