ЧЕБАНОВ ТАРАС ЛЕОНІДОВИЧ

Чебанов Тарас Леонідович – асистент кафедри будівельних технологій, кандидат технічних наук

Контакти: +380 044 241-55-10 ;Кімн. 214; e-mail: chebanov.tl@knuba.edu.ua

Освіта:

2014рік –  Київській національний університет будівництва і архітектури, Диплом Спеціаліста. Спеціалізація: Промислове та цивільне будівництво.

2019рік – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Диплом магістра. Спеціалізація: Публічне право.

2020рік – Київський національний університет будівництва і архітектури, Кандидат технічних наук, – захист дисертації  за спеціальністю 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» на тему  «Технологія зведення швидко-збірних та розбірних плівкових теплиць».

Практичний досвід:

2014-2016 – інженер ТОВ «ДБК-7»

2016-2021 – аспірант, асистент кафедри  технології будівельного виробництва КНУБА

2021- головний спеціаліст Управління містобудування та архітектури Броварської міської ради

2022 – доцент кафедри будівельних технологій КНУБА

Наукове спрямування:

Технологія зведення агропромислових споруд із легких металевих конструкцій.

Досягнення:

         особисто та в співавторстві опублікував більше 20 наукових праць

         патент України на корисну модель Спосіб монтажу покриття плівкової теплиці ( співавтор Тонкачеєв Г.М.)

         ДБН В.2.2-2: 2022.Теплиці і парники ( співавтори Тонкачеєв Г.М., Чебанов Л.С.)

Підвищення кваліфікації : Білостоцький університет (факультет 

Наук про Освіту) онлайн-стажування за темою: “Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи”

 сертифікат про проходження міжнародного стажування загальною тривалістю 180 год (6 кредитів ECTS) – березень 2023 року

 Навчальні дисципліни:

• Технологія будівельного виробництва;

• Технологія зведення будівель i споруд;

• Експлуатація будівель і споруд

Досягнення у професійній діяльності

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram