ЧЕБАНОВ ТАРАС ЛЕОНІДОВИЧ

Чебанов Тарас Леонідович – асистент кафедри будівельних технологій, кандидат технічних наук

Контакти: +380 044 241-55-10 ;Кімн. 214; e-mail: chebanov.tl@knuba.edu.ua

Освіта:

2014рік –  Київській національний університет будівництва
і архітектури, Диплом Спеціаліста. Спеціалізація: Промислове та цивільне
будівництво.

2019рік – Київський національний
університет імені Тараса Шевченка, Диплом магістра. Спеціалізація: Публічне
право.

2020рік
– Київський національний університет будівництва і архітектури, Кандидат
технічних наук, – захист дисертації  за спеціальністю 05.23.08 «Технологія та
організація промислового та цивільного будівництва» на тему  «Технологія зведення швидко-збірних та
розбірних плівкових теплиць».

Практичний досвід:

2014-2016 – інженер ТОВ «ДБК-7»

2016-2021 – аспірант, асистент
кафедри  технології будівельного
виробництва КНУБА

2021- головний спеціаліст
Управління містобудування та архітектури Броварської міської ради

2022 – доцент кафедри будівельних
технологій КНУБА

Наукове спрямування:

Технологія зведення
агропромислових споруд із легких металевих конструкцій.

Досягнення:

        
особисто та в
співавторстві опублікував більше 20 наукових праць

        
патент України на корисну модель Спосіб монтажу покриття
плівкової теплиці
(
співавтор Тонкачеєв Г.М.)

        
ДБН В.2.2-2: 2022.Теплиці
і парники ( співавтори Тонкачеєв Г.М., Чебанов Л.С.)

Підвищення кваліфікації : Білостоцький університет (факультет 

Наук про Освіту)
онлайн-стажування за темою: “Навчально-наукова діяльність в сучасному
університеті: виклики, рішення, перспективи”

 сертифікат про проходження міжнародного
стажування загальною тривалістю 180 год (6 кредитів ECTS) – березень 2023 року

 Навчальні дисципліни:

• Технологія будівельного
виробництва;

• Технологія зведення будівель i
споруд;

• Експлуатація будівель і споруд

Основні публікації по дисциплінах

Досягнення у професійній діяльності 2019-2024

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram