Молодід Олександр Станіславович

Молодід Олександр Станіславович – професор кафедри, доктор технічних наук, доцент, член-кореспондент Академії будівництва України.

Контакти: +380 044 241-54-65; Кімн.208.

e-mail: molodid.os@knuba.edu.ua

Навчальні дисципліни:
  • Технологія будівельних процесів;
  • Реконструкція будівель і споруд;
  • Експлуатація будівель і споруд;
  • Інженерний захист та підготовка територій;

Опубліковано 132 наукових і науково-методичних праць.
З них 6 навчальних посібників, 42 наукових статей у фахових збірниках та таких, що входять до наукометричних баз даних (3 з них входять до баз даних Web of Science (ESCI) та Scopus), 3 колективні монографії, 9 патентів на корисну модель та 2 патенти на винахід, 15 державних нормативних документів (ДБН, ДСТУ).

Стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Досягнення у професійній діяльності

CURRICULUM VITAE

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram