Молодід Олександр Станіславович

Молодід Олександр Станіславович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України.

Контакти: +380 044 241-54-65; Кімн.208.

e-mail: molodid.os@knuba.edu.ua

Навчальні дисципліни:
  • Технологія будівельного виробництва;
  • Технологія зведення будівель і споруд;
  • Реконструкція будівель і споруд;
  • Експлуатація будівель і споруд ;

Опубліковано 157 наукових і науково-методичних праць.
З них 6 навчальних посібників, 55 наукових статей у фахових збірниках та таких, що входять до наукометричних баз даних (10 з них входять до баз даних Web of Science (ESCI) та Scopus), 3 колективні монографії, 10 патентів на корисну модель та 2 патенти на винахід, 15 державних нормативних документів (ДБН, ДСТУ).

Стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Стипендіат стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук

Досягнення у професійній діяльності  2019-2024

CURRICULUM VITAу

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram