Шпакова Ганна Валентинівна


Шпакова Ганна Валентинівна – професор кафедри будівельних технологій, доктор економічних наук, кандидат технічних наук, професор, академік Академії будівництва України.

 

Контакти: +380 044 241-54-65;Кімн. 502; e-mail:  shpakova.gv@knuba.edu.ua
Освіта:
       інженер-будівельник (магістр) – диплом з відзнакою Київського національного університету будівництва і архітектури;
       економіст (магістр) – диплом з відзнакою;
       навчання в аспірантурі на кафедрі технологій будівельного виробництва КНУБА;
       в 2005 р. захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» на тему «Технологічні принципи зведення гаражних комплексів як об’єктів масового комерційного будівництва»;
       в 2020 р. захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» на тему «Теоретико-методологічні засади формування еколого-економічного механізму розвитку біосферосумісного будівництва в Україні».
Вчені звання:
       з 2008 р. – доцент кафедри технології будівельного виробництва;
       з 2022 р. – професор кафедри будівельних технологій.
Практичний досвід:
       провідний інженер-конструктор заводу ЗБК Південно-західної залізниці;
       інженер-консультант з технічного обстеження будівель і споруд;
       інженер-технолог;

       експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Наукове спрямування:

технологія зведення об’єктів масового (комерційного) будівництва, «зелене» будівництво, рециклінг в будівельному виробництві, техніко-економічна оцінка проєктів будівництва, еколого-економічна експертиза проєктів будівництва.

Авторка понад 100 наукових і науково-методичних праць.

Відзнаки:

стипендіат Кабінету Міністрів України;

Подяка МОН, Грамота МОН, Почесна Грамота МОН.

Стажування і курси підвищення кваліфікації:

Institute of Innovation and Technology of the Bialystok University of Technology Sp. z o.o. together with the Faculty of Engineering Management of the Bialystok University of Technology, Bialystok (Інститут інновацій і технологій Білостоцького технологічного університету, м. Білосток, Республіка Польща) 17.05-25.06.2021 р. за програмою «Innovative approach in technical sciences: current state and development prospects» («Інноваційний підхід у технічних науках: сучасний стан та перспективи розвитку») (180 годин), сертифікат № 17 (від 25.06.2021 р.);

курс АLLBAU «Allplan-CAD:  Architecture and Engineering». (Сертифікат від 27.10.2020 р., реєстраційний № 9901) – 180 годин;

PM Academy, PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O. Webinar «Warto postawić na BIM» cz. (09.02.2021);

PM Academy, PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O. Webinar «BIM i digitalizacja w zarządzaniu projektami infrastrukturalnymi»  cz. 4 (23.02.2021);

PM Academy, PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O. Webinar «Living building challenge – Systemy certyfikacji budynków» cz. 5 (13.04.2021);

PM Academy, PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O. Webinar Nowelizacja Ustawy OOŚ – wzmocnienie uprawnień organizacji ekologicznych. Krok w dobrym kierunku?» (13.05.2021);

Biomimicry Design Challenge 2021. UNDP and the Institute of Biomimicry (USA) (9-30.04.2021).

Навчальні дисципліни:

• Технологія будівельного виробництва;

• Технологія зведення будівель i споруд;

• Експлуатація будівель і споруд;

• Реконструкція будівель і споруд;

• Спецкурси кафедри будівельних технологій.

Основні публікації по дисциплінах

Документи підвищення кваліфікації

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram