Уманець Ірина Михайлівна

Уманець Ірина Михайлівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, вчений секретар кафедри. 

 

Контакти: +380 044 241-54-65; Кімн. 208; e-mail:  umanets.im@knuba.edu.ua

Навчальні дисципліни:

·         Технологічні процеси в будівництві;

·         Реконструкція будівель і споруд;

·         Експлуатація будівель і споруд;

·         Інженерний захист і підготовка територій;

·         Технологія будівельного виробництва;

·         Технологія зведення будівель і споруд;

Опубліковано 71 наукових і науково-методичних праць. З них 4 навчальних посібника, 31 наукових статей у фахових збірниках та таких, що входять до наукометричних баз даних, 25 тез доповідей, 3 патента на корисну модель, 7 методичних вказівок (рекомендацій), 1 технологічна карта.

Керувала науковою роботою студентки Григорової Анни Олександрівни ПЦБ-43, яка стала переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 2017/2018 н.р. зі спеціальності «Будівництво і цивільна інженерія», диплом ІІІ ступеня.  

Виконавець держтем «Технологічні основи виконання будівельних робіт та процесів будівельного виробництва» (ДР № 0119U000544) та «Створення алгоритму та електронної бази даних для визначення стандартів часу на виконання будівельних процесів» (ДР № 0121U108931).

Досягнення у професійній діяльності       

Стажування

Стажування

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram