Котенко К.Е.

доцент кафедри, доцент, кандидат технічних наук, вчений секретар кафедри.

Освіта:

 • У 1993 році закінчив Київський національнальний університет будівництва і архітектури за спеціальністю автоматизація технологічних процесів і виробницт, здобув кваліфікацію інженер-будівельник

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності:

 • к.т.н., 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди.

Тема дисертації:

 • «Теоретично-експери­ментальний динамічний моніторинг просторових споруд під час будівництва і експлуатації»

Професійний шлях:

 • 2013 р -2016 р – навчання в аспірантурі
 • з 2018 р. – асистент кафедри теоретичної мехаінки
 • з 2019 р – доцент кафедри теоретичної мехаінки

Інформація про наукову діяльність:

 • Публікації – 32
 • Підручників та посібників – 1
 • Авторських свідоцтв – 1
 • Участь в конференціях за 5 років – 12, у тому числі 8 міжнародні
 • За 5 років наукових видань 30, у тому числі науково-методичних та підручників 2
 • За останні 5 років захистив дискртацію на здобуття науквого ступеня к.т.н.

Наукові праці по роках публікації:

2022
 • Луговий П.З. Динаміка тришарових конічних оболонок з дискретно неоднорідним заповнювачем при нестаціонарних навантаженнях / П.З. Луговий, В.В. Гайдайчук, С.П. Орленко, К.Е. Котенко // Прикладна механіка: Міжнародний науковий журнал. – 2022. – Т.57. – № 4. – С.23 – 34. (Scopus)
 • Lugovyi P.Z. Dynamics of Sandwich Conical Shells with a Discretely lnhomogeneous Core Undre Nonstationary Loading / V.V.Gaidaichuk, S.P.Orlenko, К.Е. Kontenko // International Applied Mechanis 2022, 58(4), pp.410-422. Режим доступу – http://doi.org/10.1007/s10778-022-01166-x (Scopus)
 • Gaidaichuk V.V.  IMPACT OF ELASTICITY OF POLYMER FILLER OF THREE-LAYER CYLINDRICAL STRUCTURE OF ELLIPTICAL SECTION ON ITS BEHAVIOR UNDER INTERNAL IMPULSE LOADING  / V.V. Gaidaichuk, K.E. Kotenko,  D.S. Lavinskiy // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 109. – С. 467-472Режим доступу – http://omtc.knuba.edu.ua/ (Web Of Science)
 • Гайдайчук В.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ТРИШАРОВИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК ЕЛІПТИЧНОЇ ФОМИ ПРИ ВНУТРІШНЬОМУ ОСЕСИМЕТРИЧНОМУ ІМПУЛЬСНОМУ НАВАНТАЖЕННІ /В.В. Гайдайчук, К.Е. Котенко // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 109. – С. 263-273. Режим доступу – http://omtc.knuba.edu.ua/ (Web Of Science)
 • Gaidaichuk V.V. Impact of pulse dynamic loading direction and surface curvature on the stress-strain state of a three-layered spherical shell / V.V. Gaidaichuk, K.E. Kotenko, O.G. Ruvin // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 108. – С. 171-177. Режим доступу – http://omtc.knuba.edu.ua/ (Web Of Science)
 • Гайдайчук В.В. Дослідження ефективності використання динамічних показників при моніторингу просторової споруди / В.В. Гайдайчук, К.Е. Котенко // V International Scientific and Practical Conference «EURASIAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS» 05-10.05. 2022 Barcelona, Spain, 2022,p. 167-172 (стаття закордонна); Режим доступу – https://drive.google.com/file/d/1autkQZ7n41t7hw5E19zK2ZpgJZaXpChZ/view?usp=sharing
 • Гайдайчук В.В. Динаміка тришарових циліндричних оболонок кругової і еліптичної  форм перерізу при внутрішньому осесиметричному імпульсному навантаженні / В.В. Гайдайчук, К.Е. Котенко // IXInternational ScientificandPracticalConference «INNOVATIONSANDPROSPECTSOFWORLDSCIENCE – 28.04.22 – 30.04.22» Vancuver, Canada, 2022 – P. 192-199 (стаття закордонна); Режим доступу – https://drive.google.com/file/d/1YbS-2eXXVJeFoaPH-Yf65izfthvduWvj/view?usp=sharing
 • Гайдайчук В.В. Динамічна поведінка циліндричних оболок різного перерізу при нестаціонарних навантаженнях / В.В. Гайдайчук, К.Е. Котенко // VIII Международная научно-практическая конференция «INTERNATIONALSCIENTIFICINNOVATIONSINHUMANLIFE» 16-18 февраля 2022 Манчестер, Великобритания –c. 126-132 (стаття закордонна); Режим доступу – https://drive.google.com/file/d/1HlB8yc3aWn5LniG3tP6swO7QYoADBIya/view?usp=sharing
2021
 • Гайдайчук В.В. Моніторингові точки оцінки технічного стану споруд / В.В. Гайдайчук, К.Е. Котенко // Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference London, United Kingdom 14-16 January 2021. – С. 448-454; Режим доступу – https://drive.google.com/file/d/11f4cSJHWPNKC7W6GB-_FQ5lxN4D8hUIa/view?usp=sharing
 • Луговий П.З. Напружено-деформований стан тришарових циліндричних оболонок з армованим легким заповнювачем при нестаціонарному навантаженні / П.З. Луговий, В.В. Гайдайчук, К.Е. Котенко. Ю.В. Скосаренко // Прикладна механіка: Міжнародний науковий журнал. – 2021. – Т.57. – № 4. – С.23 – 34; (прийнята до друку). (Scopus)
 • Lugovyi, P.Z. Stress–Strain State of Three-Layer Cylindrical Shells with Reinforced Light Core Under Nonstationary Loading  / P. Z. Lugovyi, V. Gaidaichuk, К.Е. Kotenko. Y.V. Skosarenko // International Applied Mechanics. – 2021. – Vol. – 57.– № 4. – P.395–404; Режим доступу – https://doi.org/10.1007/s10778-021-01091-5 (Scopus)
 • Gaidaichuk V. Impact of ingineering/technology factors and nonstationary loads on the stress – strain state of a three-layer cylindrical shell / V. Gaidaichuk, K. Kotenko, N. Snizko // Опір матеріалів і теорія споруд: Науково-техн. Збірник. – Вип. 107, – Київ, КНУБА, 2021. – C.282-288; Режим доступу – https://doi.org/10.32347/2410-2547.2021.107.281-287 (Web Of Science)
 • Gaidaichuk V. Investigation of the conical type shell structure dynamics under internal axisymmetric pulse loading / V. Gaidaichuk, K. Kotenko // Опір матеріалів і теорія споруд: Науково-техн. Збірник. – Вип. 107, – Київ, КНУБА, 2021. – C. 248-257; (Web Of Science).
 • Gaidaichuk V. Напруженно – деформований стан тришарової сферичної структури під дієї імпульсного динамічного навантаження / V. Gaidaichuk, K. Kotenko // IV International Scientific and Practical Conference «SCIENCE INNOVATIONS AND EDUCATION PROBLEMS AND PROSPECTS – 10.11.21 – 12.11.21», Tokio, Japan, 2021 – P. 155-162; Режим доступу – https://google.com/file/d/1DQ34-JtmrIvSIlhHjuC5DT9_WPNuQS4M/view?usp=sharing
 • Gaidaichuk V. Вплив армування полімерного заповнювача і його фізико-механічних характеристик на напруженно-деформований стан тришарової циліндричної структури при нестаціонарному навантаженні / V. Gaidaichuk, K. Kotenko // VI International Scientific and Practical Conference «MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT – 11.21-26.11.21», Chicago, USA, 2021 – P. 222-228; Режим доступу – https://drive.google.com/file/d/10avuLne6EUe6v5PQU2DqP9y3D-Y_nLRC/view?usp=sharing
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram