Плохута Р.О.

доцент кафедри, доцент, Ph.D. (доктор філософії) за спеціальністю 192 Будівництво і цивільна інженерія.

Освіта:

 • У 2006 році закінчив Київський національнальний університет будівництва і архітектури за спеціальністю промислове і цивільне будівництво, здобула кваліфікацію магістр

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності:

 • Ph.D., 192 – Будівництво і цивільна інженерія.

Тема дисертації:

 • «Технологія ремонту тріщин залізобетоних конструкцій полімерними композиціями методом поверхневого просочування»

Професійний шлях:

 • 2016 р -2020 р – навчання в аспірантурі
 • з 2021 р – доцент кафедри теоретичної мехаінки

Інформація про наукову діяльність:

 • Публікації – 42
 • Підручників та посібників – 1
 • Авторських свідоцтв – 3
 • Участь в конференціях за 5 років – 12, у тому числі 8 міжнародні
 • За 5 років наукових видань 32, у тому числі науково-методичних та підручників 5
 • За останні 5 років захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня Ph.D. 192 Будівництво і цивільна інженерія

Наукові праці по роках публікації:

2022
 • Molodid O. Fundamentals of building restoration decisions / Molodid O., Plokhuta R., Musiiaka I. // The 10th International scientific and practical conference “Innovations and prospects of world science” (May 25-27, 2022)р. 217-219; 
 • Молодід О.С. Особливості обстеження будівельта споруд, що зазнали пошкоджень в наслідок воєннихдій / Молодід О.С., Ковальчук О.Ю., Рашківський В. П., Плохута Р.О., Мусіяка І.В. // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2022) : XІ Міжнародна науково-практична  конференція (м. Чернігів, 26–27 травня 2022 р.) НУ «Чернігівська політехніка», 2022. Т. 2. с. 94-96;
 • Molodid O. Use of the main criterion method in decisionmaking building renovation decisions / Molodid O., Plokhuta R., Musiiaka I. // The 12-th International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” (June 8-10, 2022) Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2022. 991 p.; 
 • Tonkacheiev H.M. THE TECHNOLOGY OF CRACK REPAIR BY POLYMER COMPOSITION / H.M. Tonkacheiev., O.S. Molodid, O.M. Galinskyi, O. Plokhuta, I.M. Rudnieva, I.M. Priadko // Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 108. – С. 203-216. (Web Of Science)
2021
 • Молодід О. С. Переваги та недоліки підсилення будівельних конструкцій зовнішнім армуванням / Молодід О. С., Плохута Р. О., Мусіяка І. В.// ІІ міжнародна науково-практична онлайн конференція «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України». Київ, червень 2021. С. 396-400;
 • Спосіб влаштування хімічного анкера в будівельній конструкції з попереднім закріпленням тіла конструкції. Пат. України № 146156 МПК E04G 23/02; дата подання 15.09.2020. Дата публікації 20.01.2021. Бюл. № 3.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram